Uvjeti korištenja promotivne ponude Posebna proljetna ponuda za postojeće korisnike


1

Uvjeti korištenja promotivne ponude
„Posebna proljetna ponuda za postojeće pretplatnike“


1. Prihvaćanjem ponude za zasnivanje novog obveznog razdoblja trajanja postojećeg Tele2
pretplatničkog ugovora sklapanjem ugovora na Tele2 ovlaštenim prodajnim mjestima, u
razdoblju od 16. travnja 2012. do 31. srpnja 2012. godine, postojeći Tele2 pretplatnik - fizička
osoba koja pretplatnički odnos nije zasnovala za potrebe obrta (u daljnjem tekstu:
Pretplatnik) ostvaruje pravo na pogodnosti na način i pod uvjetima definiranim ovim Uvjetima
korištenja promotivne ponude „Posebna proljetna ponuda za postojeće pretplatnike“ (dalje u
tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Potpisivanjem Zahtjeva za produljenje ugovora Pretplatnik prihvaća ove Uvjete korištenja.

3. Promotivna ponuda „Posebna proljetna ponuda za postojeće pretplatnike“ bit će dostupna
samo Pretplatnicima koji će zasnovati novo obvezno razdoblje trajanja postojećeg Tele2
pretplatničkog ugovora na Tele2 ovlaštenim prodajnim mjestima.

4. Promotivne pogodnosti mogu ostvariti pretplatnici koji ispunjavaju uvjete iz točke 1. i 3.
ovih Uvjeta korištenja, uz uvjet sklapanja ugovora s obveznim trajanjem pretplatničkog
odnosa na razdoblje od 24 mjeseca, a zadovoljavaju sve navedene kriterije:

? Nalaze se na pretplatničkim tarifama (osim Plan 0, Smart 200 s popustom, Smart 300
s popustom, Tarifa 75, Revolucija, Među nama)
? Obvezno razdoblje trajanja postojećeg pretplatničkog ugovora ističe im tijekom
svibnja, lipnja i srpnja 2012. godine
? Njihova prosječna mjesečna potrošnja Tele2 usluga je u višem razredu prosječne
potrošnje

5. Pretplatnik koji ispunjava sve uvjete iz točke 4. ovih Uvjeta korištenja može ostvariti pravo
na sljedeće pogodnosti:

A) Popust na iznos mjesečnog računa nakon što tijekom određenog mjeseca dosegne
odabrani iznos minimalne mjesečne potrošnje (MMP) na način:

? Ako pretplatnik ima MMP u iznosu od 50 kuna, ostvaruje pravo na mjesečni popust
od najviše 25 kuna koji će se početi primjenjivati nakon potrošenog iznosa MMP-a
? Ako pretplatnik ima MMP u iznosu od 100 kuna, 150 kuna, 200 kuna, 300 kuna ili 400
kuna, ostvaruje pravo na mjesečni popust od najviše 50 kuna koji će se početi
primjenjivati nakon potrošenog iznosa MMP-a

Popust obuhvaća pozive prema svim mrežama u Hrvatskoj, međunarodne pozive, SMS i
MMS poruke, prijenos podataka te naknadu za uspostavu poziva, a ne uključuje roaming,
2

SMS parking, mPrijevoz i usluge s dodanom vrijednosti. U osnovicu za izračun popusta nije
uključena naknada za uporabu radijske frekvencije.

B) Popust u iznosu do 600 kuna prilikom kupovine bilo kojeg mobilnog uređaja na ovlaštenim
Tele2 prodajnim mjestima

Popust se računa u odnosu na redovnu cijenu za privatne pretplatnike na ovlaštenom Tele2
prodajnom mjestu, a konačni iznos cijene uređaja ne može iznositi manje od 1,00 kune (PDV
uključen). Cijenu odabranog uređaja na prodajnom mjestu, pretplatnik može platiti
jednokratno (te mu se tada i popust primjenjuje jednokratno) ili na način definiran Uvjetima
korištenja za Opciju Uređaj. Cijene definirane za kupovinu uređaja putem web shopa, ili
cijene uređaja koji se već nalaze u posebnim ponudama, nisu referentne za izračun popusta
jer je u njih već uključen promotivni popust za kupovinu uređaja.

6. Tijekom mjeseca aktivacije promotivnih pogodnosti iz točke 5. A), pretplatniku će biti
dodijeljene pogodnosti proporcionalno danima korištenja promocije, što znači da, primjerice,
ukoliko mu je promotivna ponuda aktivirana 20. dana u mjesecu, bit će mu dodijeljena trećina
mjesečnog popusta. Sljedeći mjesec bit će mu dodijeljen ukupan iznos mjesečnog popusta.

7. Pretplatnik koji je odabrao promotivne pogodnosti iz točke 5. A) istekom razdoblja
obveznog trajanja ugovora, može prihvatiti novo razdoblje primanja promotivnih pogodnosti
iz točke 5. A) uz uvjet sklapanja novog ugovora s obveznim trajanjem pretplatničkog odnosa
na razdoblje od 24 mjeseca. Ukoliko pretplatnik ne sklopi novi Ugovor s obveznim trajanjem
pretplatničkog odnosa najkasnije u roku od 30 dana po isteku prethodnog Ugovora o
obveznom trajanju pretplatničkog odnosa, pretplatnik gubi pravo primanja promotivnih
pogodnosti iz ove ponude.

8. Pravo na promotivnu ponudu ostvaruju Pretplatnici koji se nalaze na pretplatničkim
tarifama. Ponuda nije dostupna na tarifama Plan 0, Smart 200 s popustom, Smart 300 s
popustom, Revolucija, Među nama. Ukoliko Pretplatnik tijekom vremenskog razdoblja za
prihvaćanje promotivnih pogodnosti, prijeđe na jednu od navedenih tarifa, trajno će izgubiti
pravo primanja promotivnih pogodnosti.

9. Promotivne pogodnosti mogu ostvariti pretplatnici koji ispunjavaju uvjete iz točke 1. i 3.
ovih Uvjeta korištenja, uz uvjet sklapanja ugovora s obveznim trajanjem pretplatničkog
odnosa na razdoblje od 24 mjeseca, a zadovoljavaju sve navedene kriterije:

? Nalaze se na pretplatničkim tarifama (osim Plan 0, Smart 200 s popustom, Smart 300
s popustom, Revolucija, Među nama)
? Obvezno razdoblje trajanja postojećeg pretplatničkog ugovora ističe im tijekom
svibnja, lipnja i srpnja 2012. godine
? Njihova prosječna mjesečna potrošnja Tele2 usluga je u srednjem razredu prosječne
potrošnje

3

10. Pretplatnik koji ispunjava sve uvjete iz točke 9. ovih Uvjeta korištenja može ostvariti
pravo na sljedeće pogodnosti:

A) Popust na iznos mjesečnog računa nakon što tijekom određenog mjeseca dosegne
odabrani iznos minimalne mjesečne potrošnje (MMP) na način:

? Ako pretplatnik ima MMP u iznosu od 50 kuna, 100 kuna, 150 kuna, 200 kuna, 300
kuna ili 400 kuna, ostvaruje pravo na mjesečni popust od najviše 25 kuna koji će se
početi primjenjivati nakon potrošenog iznosa MMP-a

Popust obuhvaća pozive prema svim mrežama u Hrvatskoj, međunarodne pozive, SMS i
MMS poruke, prijenos podataka te naknadu za uspostavu poziva, a ne uključuje roaming,
SMS parking, mPrijevoz i usluge s dodanom vrijednosti. U osnovicu za izračun popusta nije
uključena naknada za uporabu radijske frekvencije.

B) Popust u iznosu do 360 kuna prilikom kupovine bilo kojeg mobilnog uređaja na ovlaštenim
Tele2 prodajnim mjestima

Popust se računa u odnosu na redovnu cijenu za privatne pretplatnike na ovlaštenom Tele2
prodajnom mjestu, a konačni iznos cijene uređaja ne može iznositi manje od 1,00 kune (PDV
uključen). Cijenu odabranog uređaja na prodajnom mjestu, pretplatnik može platiti
jednokratno (te mu se tada i popust primjenjuje jednokratno) ili na način definiran Uvjetima
korištenja za Opciju Uređaj. Cijene definirane za kupovinu uređaja putem web shopa, ili
cijene uređaja koji se već nalaze u posebnim ponudama, nisu referentne za izračun popusta
jer je u njih već uključen promotivni popust za kupovinu uređaja.

11. Tijekom mjeseca aktivacije promotivnih pogodnosti iz točke 10. A), pretplatniku će biti
dodijeljene pogodnosti proporcionalno danima korištenja promocije, što znači da, primjerice,
ukoliko mu je promotivna ponuda aktivirana 20. dana u mjesecu, bit će mu dodijeljena trećina
mjesečnog popusta. Sljedeći mjesec bit će mu dodijeljen ukupan iznos mjesečnog popusta.

12. Pretplatnik koji je odabrao promotivne pogodnosti iz točke 10. A) istekom razdoblja
obveznog trajanja ugovora, može prihvatiti novo razdoblje primanja promotivnih pogodnosti
iz točke 10. A) uz uvjet sklapanja novog ugovora s obveznim trajanjem pretplatničkog
odnosa na razdoblje od 24 mjeseca. Ukoliko pretplatnik ne sklopi novi Ugovor s obveznim
trajanjem pretplatničkog odnosa najkasnije u roku od 30 dana po isteku prethodnog Ugovora
o obveznom trajanju pretplatničkog odnosa, pretplatnik gubi pravo primanja promotivnih
pogodnosti iz ove ponude.

13. Pravo na promotivnu ponudu ostvaruju Pretplatnici koji se nalaze na pretplatničkim
tarifama. Ponuda nije dostupna na tarifama Plan 0, Smart 200 s popustom, Smart 300 s
popustom, Revolucija, Među nama. Ukoliko Pretplatnik tijekom vremenskog razdoblja za
prihvaćanje promotivnih pogodnosti, prijeđe na jednu od navedenih tarifa, trajno će izgubiti
pravo primanja promotivnih pogodnosti.

4

14. Promotivne pogodnosti mogu ostvariti pretplatnici koji ispunjavaju uvjete iz točke 1. i 3.
ovih Uvjeta korištenja, uz uvjet sklapanja ugovora s obveznim trajanjem pretplatničkog
odnosa na razdoblje od 24 mjeseca, a zadovoljavaju sve navedene kriterije:

? Nalaze se na pretplatničkim tarifama (osim Plan 0)
? Obvezno razdoblje trajanja postojećeg pretplatničkog ugovora ističe im tijekom
svibnja, lipnja i srpnja 2012. godine
? Njihova prosječna mjesečna potrošnja Tele2 usluga je u nižem razredu prosječne
potrošnje

15. Pretplatnik koji ispunjava sve uvjete iz točke 14. ovih Uvjeta korištenja može ostvariti
pravo na sljedeće pogodnosti:

A) Popust u iznosu do 216 kuna prilikom kupovine bilo kojeg mobilnog uređaja na ovlaštenim
Tele2 prodajnim mjestima

Popust se računa u odnosu na redovnu cijenu za privatne pretplatnike na ovlaštenom Tele2
prodajnom mjestu, a konačni iznos cijene uređaja ne može iznositi manje od 1,00 kune (PDV
uključen). Cijenu odabranog uređaja na prodajnom mjestu, pretplatnik može platiti
jednokratno (te mu se tada i popust primjenjuje jednokratno) ili na način definiran Uvjetima
korištenja za Opciju Uređaj. Cijene definirane za kupovinu uređaja putem web shopa, ili
cijene uređaja koji se već nalaze u posebnim ponudama, nisu referentne za izračun popusta
jer je u njih već uključen promotivni popust za kupovinu uređaja.

16. Ukoliko Pretplatnik prijeđe na uslugu na bonove izgubit će pravo primanja navedenih
promotivnih pogodnosti.

17. U slučaju prijenosa ugovora na drugu osobu pogodnost iz ove promocije gubi se i novi
Pretplatnik ne može nastaviti koristiti ovu promociju na temelju prava koja je ostvario
prethodni Pretplatnik.

18. Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati s
drugim Tele2 promotivnim ponudama ili popustima koje Pretplatnik koristi ili želi koristiti.

19. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili
specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.

20. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti
pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.