Uvjeti korištenja promotivne ponude Posebna svibanjska ponuda za postojeće pretplatnike


Uvjeti korištenja promotivne ponude „Posebna svibanjska ponuda za postojeće
pretplatnike“


1. Prihvaćanjem ponude za zasnivanje novog obveznog razdoblja trajanja postojećeg Tele2
pretplatničkog ugovora sklapanjem ugovora na daljinu sredstvima daljinske komunikacije
(prodajnog poziva), u razdoblju od 16. travnja 2012. do 31. srpnja 2012. godine, postojeći Tele2
pretplatnik koji je fizička osoba te koji pretplatnički odnos nije zasnovao za potrebe obrta (u
daljnjem tekstu: Pretplatnik) ostvaruje pravo na pogodnosti na način i pod uvjetima definiranim
ovim Uvjetima korištenja promotivne ponude „Posebna svibanjska ponuda za postojeće
pretplatnike“ (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. U slučaju sklapanja ugovora iz točke 1. ovih Uvjeta korištenja, Tele2 će Pretplatniku poslati
Potvrdu prethodne obavijesti, u skladu s posebnim propisom o zaštiti potrošača. Potpisivanjem
Potvrde prethodne obavijesti Pretplatnik prihvaća ove Uvjete korištenja.

3. Promotivna ponuda „Posebna svibanjska ponuda za postojeće pretplatnike“ bit će dostupna
samo Pretplatnicima koji će prihvatiti ponudu Tele2 upućenu sredstvima daljinske komunikacije.

4. Pretplatnici koji ispunjavaju uvjete iz točke 1. i 3. ovih Uvjeta korištenja, uz uvjet sklapanja
ugovora s obveznim trajanjem pretplatničkog odnosa na razdoblje od 24 mjeseca, ostvaruju
sljedeće promotivne pogodnosti:

A) Popust na iznos mjesečnog računa nakon što tijekom određenog mjeseca dosegnu
odabrani iznos minimalne mjesečne potrošnje (dalje u tekstu: MMP) odnosno mjesečne
naknade (dalje u tekstu: MN)i to na način:

- Ako Pretplatnik ima MMP/MN u iznosu od 50 kuna, ostvaruje pravo na mjesečni popust od
najviše 50 kuna koji će se početi primjenjivati nakon potrošenog iznosa MMP-a/MN-a
- Ako Pretplatnik ima MMP/MN u iznosu od 100 kuna, ostvaruje pravo na mjesečni popust od
najviše 100 kuna koji će se početi primjenjivati nakon potrošenog iznosa MMP-a/MN-a
- Ako Pretplatnik ima MMP/MN u iznosu od 150 kuna, ostvaruje pravo na mjesečni popust od
najviše 100 kuna koji će se početi primjenjivati nakon potrošenog iznosa MMP-a/MN-a
- Ako Pretplatnik ima MMP/MN u iznosu od 200 kuna, ostvaruje pravo na mjesečni popust od
najviše 100 kuna koji će se početi primjenjivati nakon potrošenog iznosa MMP-a/MN-a
- Ako Pretplatnik ima MMP/MN u iznosu od 300 kuna, ostvaruje pravo na mjesečni popust od
najviše 100 kuna koji će se početi primjenjivati nakon potrošenog iznosa MMP-a/MN-a
- Ako Pretplatnik ima MMP/MN u iznosu od 400 kuna, ostvaruje pravo na mjesečni popust od
najviše 100 kuna koji će se početi primjenjivati nakon potrošenog iznosa MMP-a /MN-a

Popust obuhvaća pozive prema svim mrežama u Hrvatskoj, međunarodne pozive, SMS i MMS
poruke, prijenos podataka te naknadu za uspostavu poziva, a ne uključuje roaming, SMS parking,
mPrijevoz i usluge s dodanom vrijednosti. U osnovicu za izračun popusta nije uključena naknada
za uporabu radijske frekvencije.

B) Popust u iznosu do 600 kuna prilikom kupovine bilo kojeg mobilnog uređaja na
ovlaštenim Tele2 prodajnim mjestima

Popust se računa u odnosu na redovnu cijenu za privatne pretplatnike na ovlaštenom Tele2
prodajnom mjestu, a konačni iznos cijene uređaja ne može iznositi manje od 1,00 kune (PDV
uključen). Cijenu odabranog uređaja Pretplatnik može platiti jednokratno (te mu se tada i popust
primjenjuje jednokratno) ili na način definiran Uvjetima korištenja za Opciju Uređaj. Cijene
definirane za kupovinu uređaja putem web shopa, ili cijene uređaja koji se već nalaze u posebnim
ponudama, nisu referentne za izračun popusta jer je u njih već uključen promotivni popust za
kupovinu uređaja.
5. Tijekom prvog mjeseca aktivacije promotivnih pogodnosti iz točke 4.A), Pretplatniku će biti
dodijeljene pogodnosti proporcionalno danima korištenja promocije, što znači da, primjerice,
ukoliko mu je promotivna ponuda aktivirana 20. dana u mjesecu, bit će mu dodijeljena trećina
mjesečnog popusta. Sljedeći mjesec bit će mu dodijeljen ukupan iznos mjesečnog popusta.

6. Pretplatnik koji je odabrao promotivne pogodnosti iz točke 4.A) istekom razdoblja obveznog
trajanja ugovora iz točke 4. ovih Uvjeta korištenja, može prihvatiti novo razdoblje primanja
promotivnih pogodnosti iz točke 4.A) ovih Uvjeta korištenja uz uvjet sklapanja novog ugovora s
obveznim trajanjem pretplatničkog odnosa na razdoblje od 24 mjeseca. Ukoliko Pretplatnik ne
sklopi novi Ugovor s obveznim trajanjem pretplatničkog odnosa najkasnije u roku od 30 dana po
isteku prethodnog Ugovora o obveznom trajanju pretplatničkog odnosa, Pretplatnik gubi pravo
primanja promotivnih pogodnosti iz ove ponude.

7. Pretplatnik neće moći ostvariti pogodnost kupovine mobilnog uređaja po povoljnijoj cijeni iz
točke 4.B) ovih Uvjeta korištenja sve dok ne zaprimi SMS notifikaciju o počeku novog obveznog
razdoblja trajanja pretplatničkog ugovora i aktivaciji promotivnih pogodnosti.

8. Promotivnu pogodnost iz točke 4.B) Pretplatnik može ostvariti u roku od 30 kalendarskih dana
od dana zaprimanja SMS notifikacije o počeku trajanja obaveznog pretplatničkog ugovora i
aktivaciji promotivnih pogodnosti. Tijekom navedenog razdoblja od 30 kalendarskih dana,
Pretplatnik može ostvariti pravo na povoljniju kupovinu mobilnog uređaja na bilo kojem ovlaštenom
Tele2 prodajnom mjestu.

9. Obvezno trajanje pretplatničkog ugovora i ugovorene promotivne pogodnosti Pretplatniku će biti
aktivirane u roku od 7 radnih dana nakon što Tele2 primi potpisanu Potvrdu prethodne obavijesti
od strane Pretplatnika, a o čemu će Pretplatnik primiti obavijest SMS porukom.

10. Ukoliko Tele2 ne primi povratnu dokumentaciju u roku od 14 kalendarskih dana od dana
ugovaranja ponude sredstvima daljinske komunikacije, ili Pretplatnik odustane od sklapanja
ugovora te ne želi ostvariti pravo na promotivne pogodnosti, usluga ugovorena sredstvima
daljinske komunikacije se otkazuje te Pretplatnik nastavlja koristiti Tele2 uslugu bez ugovorene
ugovorne obveze i dogovorenih pogodnosti.

11. Pravo na promotivnu ponudu ostvaruju Pretplatnici koji se nalaze na pretplatničkim tarifama.
Ponuda nije dostupna na tarifama Plan 0, Smart 200 s popustom, Smart 300 s popustom,
Revolucija i Među nama. Ukoliko Pretplatnik prije isteka vremenskog razdoblja u kojem može
koristiti promotivne pogodnosti, prijeđe na jednu od navedenih tarifa, trajno će izgubiti pravo na
promotivne pogodnosti iz ove promotivne ponude.

12. Ukoliko Pretplatnik prijeđe na uslugu na bonove izgubit će pravo primanja navedenih
promotivnih pogodnosti.

13. U slučaju prijenosa ugovora na drugu osobu pogodnost iz ove promocije gubi se i novi
Pretplatnik ne može nastaviti koristiti ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni
Pretplatnik.

14. Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati s drugim
Tele2 promotivnim ponudama ili popustima koje Pretplatnik koristi ili želi koristiti.

15. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje Pretplatnik koristi.

16. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.