Uvjeti korištenja promotivne ponude "Prijenos broja 2011."


Uvjeti korištenja promotivne ponude „Prijenos broja 2011.“ za Tele2 korisnike bonova i pretplatnike

1. Prijenosom broja u Tele2 mrežu i sklapanjem pretplatničkog ugovora, odnosno prijenosom
broja i aktivacijom Tele2 SIM kartice na bonove, u razdoblju od 01. veljače 2011. do 04. ožujka
2011. godine, Tele2 pretplatnik, odnosno korisnik (oba u daljnjem tekstu: Korisnik) ostvaruje pravo
na pogodnosti na način i pod uvjetima definiranim ovim Uvjetima korištenja promotivne ponude
„Prijenos broja 2011.“ (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Korisnici pretplatničkih tarifa iz ovih Uvjeta korištenja potpisivanjem zahtjeva za prijenos
broja i zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa prihvaćaju ove Uvjete korištenja promotivne
ponude „Prijenos broja 2011.“ (dalje u tekstu: Promotivna ponuda). Tele2 korisnici na bonove
prihvaćaju ove Uvjete korištenja potpisom zahtjeva za prijenos broja.

3. Pravo na promociju ostvaruju Korisnici sljedećih pretplatničkih tarifa: Knock out, Slike i
slova, Smiley, Menu nama i Superfrend. Promjenom tarife (Knock-out, Menu nama,
Superfrend, Smiley, Smart 100, Smart 200, Smart Promo 300, Smart Promo 400) tijekom razdoblja
od 6 mjeseci pogodnost će biti zadržana.


4. Korisnici tarifa iz točke 3. Uvjeta korištenja ostvaruju pravo popusta, ovisno o odabranoj
minimalnoj mjesečnoj potrošnji nakon što Korisnik tijekom odrenenog mjeseca dosegne odabrani
iznos MMP-a (dakle, povrh MMP-a), na način kako slijedi:
• U slučaju da Korisnik ima MMP 50, mjesečni popust od najviše 50 kuna će mu se početi
primjenjivati nakon potrošenog iznosa MMP-a 50
• U slučaju da Korisnik ima MMP 100, mjesečni popust od najviše 100 kuna će mu se početi
primjenjivati nakon potrošenog iznosa MMP-a 100
• U slučaju da Korisnik ima MMP 150, mjesečni popust od najviše 150 kuna će mu se početi
primjenjivati nakon potrošenog iznosa MMP-a 150
• U slučaju da Korisnik ima MMP 200, mjesečni popust od najviše 200 kuna će mu se početi
primjenjivati nakon potrošenog iznosa MMP-a 200
• U slučaju da Korisnik ima MMP 300, mjesečni popust od najviše 300 kuna će mu se početi
primjenjivati nakon potrošenog iznosa MMP-a 300

5. Pravo popusta definirano u prethodnoj točki ovih Uvjeta korištenja Korisnik ostvaruje
tijekom razdoblja od 6 mjeseci, počevši od mjeseca u kojem je ostvaren prvi popust. Tijekom prvog
mjeseca aktivacije Korisniku će bit dodijeljen popust proporcionalno danima korištenja promocije,
što znači ukoliko je uspješno prenio broj 20-tog u mjesecu, bit će mu dodijeljena trećina mjesečnog
popusta. Sljedeći mjesec bit će mu dodijeljen ukupni iznos mjesečnog popusta, a zadnji mjesec će
primiti preostali iznos popusta proporcionalno danima koji su preostali u mjesecu aktivacije
promocije.

6. Popust obuhvaća pozive prema svim mrežama u Hrvatskoj, menunarodne pozive, SMS i
MMS poruke, prijenos podataka te naknadu za uspostavu poziva, a ne uključuje roaming, SMS
parking, mPrijevoz te ostale usluge s dodatnom vrijednosti. U osnovicu za izračun popusta nije
uključena naknada za uporabu radijske frekvencije.

7. Obavezno trajanje ugovora nije obavezno za ostvarivanje mjesečnog popusta.

8. Ukoliko Korisnik tijekom trajanja Promotivne ponude mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima
za promjenu tarifa, pravo na popust iz Promotivne ponude nastavlja teći i na novoj tarifi do isteka 6
mjeseci, a popust iz Promotivne ponude na novoj tarifi bit će sukladan iznosu minimalne mjesečne
potrošnje nove tarife.

9. Promotivna ponuda prestat će vrijediti u slučaju da Korisnik prijene na prepaid tijekom
trajanja Promotivne ponude.

10. Pravo na promociju ostvaruju Korisnici sljedećih tarifa na bonove: Knock out, Slike i slova,
Smiley, Menu nama i Superfrend. U promociju „Prijenos broja 2011.“ nisu uključeni Korisnici na
tarifi Apsolutno najjeftiniji pozivi. Svi Korisnici koji promijene tarifu u Apsolutno najjeftiniji pozivi,
prilikom promjene tarife izgubit će promotivni benefit.

11. Korisnici tarifa na bonove ostvaruju pravo na dodatne kune na računu na sljedeći način: za
svaku prvu mjesečnu nadoplatu računa u iznosu do 100 kuna, Korisnik će dobiti dvostruku
vrijednost bona kojim je obnovio račun. Za svaku prvu mjesečnu nadoplatu računa u iznosu višem
od 100 kuna, Korisnik će dobiti bonus od 100 kuna na računu. Za dobivanje bonusa Korisnik može
nadoplatiti račun svim vrstama Tele2 bonova (1 – 500 kuna). Pravo na dodatne kune na računu
Korisnik ostvaruje tijekom razdoblja od 6 mjeseci nakon aktivacije promocije.

12. Ukoliko Korisnik jedan mjesec ne nadoplati svoj račun, taj mjesec neće dobiti bonus kune,
ali taj mu se mjesec broji kao da je bonus kune iskoristio. Sljedeći mjesec opet može nadoplatiti
račun i ostvariti bonus kune i tako sve dok traje razdoblje promocije.

13. Bonus kune će biti dodijeljene 48 sati nakon nadoplate računa bonom.

14. Korisniku bonova koji prenese broj i aktivira SIM karticu izmenu 25-og i zadnjeg dana
kalendarskog mjeseca, ti se dani broje kao dio sljedećeg mjeseca, odnosno nadoplatu koju učini
unutar tih dana, brojat će se kao nadoplata sljedećeg mjeseca.

15. Promotivna ponuda će biti dodijeljena samo MSISDN-ovima čiji Korisnici prvi puta prenesu
u Tele2. Ukoliko Korisnik prenese isti broj drugi put te nadalje, promocija mu se neće aktivirati.

16. Svaki Korisnik bonova koji uspješno prenese broj u Tele2, ukoliko već ima tri prenesena
broja, za četvrti broj i daljnje brojeve ne ostvaruje pravo na promotivne bonus kune na računu, a
početno stanje na računu iznosit će 1 kunu.

17. U slučaju prijenosa ugovora na drugu platežno odgovornu osobu pogodnost iz ove
promocije gubi se i novi Korisnik ne može nastaviti Koristiti ovu promociju na temelju prava koja je
ostvario prethodni Korisnik.

18. Prijavom za prijenos broja putem web obrasca, Korisnik pristaje na korištenje danih
podataka u promotivne i informativne svrhe od strane Tele2.

19. Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati sa
drugim Tele2 promotivnim ponudama koje Korisnik koristi. Takvi Korisnici nemaju pravo na
pogodnosti definirane ovim Uvjetima korištenja.

20. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje Korisnik koristi.

21. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.