Uvjeti korištenja promotivne ponude "Prijenos broja 300 kuna"


Uvjeti korištenja promotivne ponude «Prijenos broja 300 kuna» za
korisnike pretplatničkih tarifa i tarifa na bonove


1. Prijenosom broja u Tele2 mrežu i sklapanjem ugovora za Knockout, Medju nama, Slike i slova i
Superfrend pretplatničke tarife, odnosno prijenosom broja i aktivacijom Osnovne tarife na bonove,
u razdoblju od 09. studenog do 16. travnja 2010. godine, Tele2 pretplatnik, odnosno korisnik (oba
u daljnjem tekstu: Korisnik) ostvaruje pravo na pogodnosti na način i pod uvjetima definiranim ovim
Uvjetima korištenja promotivne ponude Prijenos broja 300 kuna (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Korisnici pretplatničkih tarifa iz ovih Uvjeta korištenja potpisivanjem zahtjeva za prijenos broja i
zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa prihvaćaju ove Uvjete korištenja promotivne ponude
Prijenos broja 300 kuna (dalje u tekstu: Promotivna ponuda). Korisnici Osnovne tarife na bonove
prihvaćaju ove Uvjete korištenja potpisom zahtjeva za prijenos broja.

3. Korisnici Knock-out, Medju nama, Slike i slova i Superfrend pretplatničke tarife ostvaruju pravo
popusta, ovisno o ostvarenoj potrošnji na način kako slijedi:
• U slučaju stvarno ostvarene potrošnje u iznosu do 24,99 kn, iznos minimalne mjesečne
potrošnje umanjuje se za iznos stvarno ostvarene potrošnje;
• U slučaju stvarno ostvarene potrošnje u iznosu od 25,00 kn do iznosa vrijednosti minimalne
mjesečne potrošnje, iznos minimalne mjesečne potrošnje umanjuje se za 25,00 kn;
• U slučaju stvarno ostvarene potrošnje u iznosu većem od iznosa vrijednosti minimalne
mjesečne potrošnje, iznos stvarno ostvarene potrošnje umanjuje se za 25,00 kn.

4. Pravo popusta definirano u prethodnoj točki ovih Uvjeta korištenja Korisnik ostvaruje tijekom
razdoblja od 12 mjeseci, počevši od mjeseca u kojem je ostvaren prvi popust. Popust obuhvaća
pozive prema svim mrežama u Hrvatskoj, menunarodne pozive, SMS i MMS poruke, prijenos
podataka te naknadu za uspostavu poziva, a ne uključuje roaming, SMS parking, mPrijevoz te
ostale usluge s dodatnom vrijednosti. U osnovicu za izračun popusta nije uključena naknada za
uporabu radijske frekvencije.

5. Prvi mjesec u kojem korisnik Knock-out, Menu nama, Slike i slova ili Superfrend pretplatničke
tarife ostvaruje popust nije mjesec aktivacije Promotivne ponude, nego prvi sljedeći puni mjesec,
što u stvarnosti znači – mjesec koji slijedi mjesecu aktivacije Promotivne ponude sukladno točki 2
ovih Uvjeta korištenja.

6. Korisnici Osnovne tarife na bonove ostvaruju pravo na dodatne kune na računu i to 25,00 kn
nakon aktivacije SIM kartice (na način da ostvare prvi poziv ili pošalju SMS poruku), 17 mjeseci po
15,00 kn i posljednji 18. mjesec 20,00 kn, za svaku redovnu mjesečnu nadoplatu bonom u
vrijednosti od minimalno 50,00 kn (time da dodatne kune može dobiti isključivo jednom mjesečno
bez obzira na broj izvršenih nadoplata tijekom jednog mjeseca). Pravo na dodatne kune na računu
korisnik ostvaruje tijekom razdoblja od 18 mjeseci, uz uvjet da tijekom navedenog razdoblja vrši
redovne mjesečne nadoplate korisničkog računa bonom u vrijednosti od
minimalno 50,00 kn.

7. Korisnici Osnovne tarife na bonove dobit će prvih 15,00 kn na korisnički račun unutar 48 sati od
prve nadoplate bonom od minimalno 50 kn.

8. Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati sa drugim
Tele2 promotivnim ponudama koje Korisnik koristi. Takvi Korisnici nemaju pravo na pogodnosti
definirane ovim Uvjetima korištenja.

9. Korisnici zadržavaju pravo na korištenje pogodnosti iz Promotivne ponude promjenom
pretplatničke tarife u neku drugu pretplatničku tarifu (Knock-out, Menu nama, Slike i slova,
Superfrend) tijekom razdoblja od 12 mjeseci osim u pretplatničke tarife Plan 0 i Knockout surf.

10. Promjenom Osnovne tarife na bonove u neku drugu tarifu na bonove (Knock-out, Menu nama,
Slike i slova, Superfrend) tijekom razdoblja od 18 mjeseci pogodnost će biti zadržana.

11. Pogodnost neće biti zadržana prilikom prelaska sa pretplate na bonove i obrnuto.

12. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje Korisnik koristi.

13. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, email-om ili na drugi primjeren način.