Uvjeti korištenja promotivne ponude "Skini se s bonova"

Uvjeti korištenja promotivne ponude „Skini se s bonova“ za Tele2
rezidencijalne pretplatnike


1. Migracijom s Tele2 bonova na Tele2 pretplatu i sklapanjem pretplatničkog ugovora, u
razdoblju od 01. srpnja 2011. do 30. studenog 2011. godine, Tele2 rezidencijalni pretplatnik
(u daljnjem tekstu: Korisnik) ostvaruje pravo na pogodnosti na način i pod uvjetima
definiranim Uvjetima korištenja promotivne ponude „Skini se s bonova“ (dalje u tekstu: Uvjeti
korištenja).

2. Za ostvarivanje prava na promotivne pogodnosti, korisnik bonova treba provesti minimalno
9 mjeseci koristeći bonove, prije nego napravi migraciju na pretplatu.

3. Korisnici, uspostavom prvog poziva nakon uspješno dovršene migracije s bonova na
pretplatu, prihvaćaju Uvjete korištenja promotivne ponude „Skini se s bonova“ (dalje u tekstu:
Promotivna ponuda).

4. Pravo na promociju ostvaruju Tele2 pretplatnici koji prilikom podnošenja zahtjeva za
zasnivanje pretplatničkog odnosa odaberu jednu od sljedećih pretplatničkih tarifa: Knock-out,
Smiley, Menu nama, Superfrend i Smart.

5. Tele2 pretplatnici iz točke 4. Uvjeta korištenja ostvaruju pravo popusta nakon što tijekom
odrenenog mjeseca dosegnu odabrani iznos minimalne mjesečne potrošnje (dakle, povrh
MMP-a), na način kako slijedi:
• U slučaju da Tele2 rezidencijalni pretplatnik ima MMP 50, mjesečni popust od najviše 50
kuna će mu se početi primjenjivati nakon potrošenog iznosa MMP-a 50
• U slučaju da Tele2 rezidencijalni pretplatnik ima MMP 100, mjesečni popust od najviše 50
kuna će mu se početi primjenjivati nakon potrošenog iznosa MMP-a 100
• U slučaju da Tele2 rezidencijalni pretplatnik ima MMP 150, mjesečni popust od najviše 50
kuna će mu se početi primjenjivati nakon potrošenog iznosa MMP-a 150
• U slučaju da Tele2 rezidencijalni pretplatnik ima MMP 200, mjesečni popust od najviše 50
kuna će mu se početi primjenjivati nakon potrošenog iznosa MMP-a 200
• U slučaju da Tele2 rezidencijalni pretplatnik ima MMP 300, mjesečni popust od najviše 50
kuna će mu se početi primjenjivati nakon potrošenog iznosa MMP-a 300
• U slučaju da Tele2 rezidencijalni pretplatnik ima MMP 400, mjesečni popust od najviše 50
kuna će mu se početi primjenjivati nakon potrošenog iznosa MMP-a 400

6. Tijekom prvog mjeseca aktivacije Tele2 rezidencijalnom pretplatniku će biti dodijeljen
popust proporcionalno danima korištenja promocije, što znači ukoliko je uspješno aktivirao
broj 20. u mjesecu, bit će mu dodijeljena trećina mjesečnog popusta. Sljedeći mjesec bit će
mu dodijeljen ukupni iznos mjesečnog popusta. Pravo popusta definirano u prethodnoj točki
ovih Uvjeta korištenja Korisnik ostvaruje zauvijek tj. sve dok produljuje trajanje svog
pretplatničkog ugovora.

7. Popust obuhvaća pozive prema svim mrežama u Hrvatskoj, menunarodne pozive, SMS i
MMS poruke, prijenos podataka te naknadu za uspostavu poziva, a ne uključuje roaming,
SMS parking, mPrijevoz te ostale usluge s dodatnom vrijednosti. U osnovicu za izračun
popusta nije uključena naknada za uporabu radijske frekvencije.

8. Obavezno trajanje ugovora je obavezno za ostvarivanje promotivnih pogodnosti.

9. Ukoliko Korisnik tijekom trajanja Promotivne ponude prijene na neku tarifu, a u skladu s
Pravilima za promjenu tarifa, pravo na popust iz Promotivne ponude nastavlja teći i na novoj
tarifi. 10. Promotivna ponuda prestat će vrijediti u slučaju da Korisnik prijene na bonove tijekom
trajanja Promotivne ponude.

11. U slučaju prijenosa ugovora na drugu osobu pogodnost iz ove promocije gubi se i novi
Korisnik ne može nastaviti koristiti ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni
Korisnik.

12. Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja moguće je kombinirati s
drugim Tele2 promotivnim ponudama koje Korisnik koristi.

13. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili
specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

14. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.