Uvjeti korištenja promotivne ponude za pretplatnike "Jučer bon danas pretplata" do 31.01.2012.


Uvjeti korištenja Tele2 promotivne ponude za rezidencijalne pretplatnike „Jučer bon, danas
pretplata“


1. Potpisivanjem pretplatničkog ugovora, nakon uspješno dovršene migracije s bonova na
pretplatu, u razdoblju od 01. prosinca 2011. do 31. siječnja 2012. godine, Tele2 rezidencijalni
pretplatnik (u daljnjem tekstu: Korisnik) ostvaruje pravo na pogodnosti na način i pod
uvjetima definiranim Uvjetima korištenja promotivne ponude „Jučer bon, danas pretplata“
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Za ostvarivanje prava na promotivne pogodnosti, korisnik bonova treba provesti minimalno
devet mjeseci koristeći uslugu na bonove, prije nego napravi migraciju na pretplatu.
3. Pravo na promociju ostvaruju Tele2 rezidencijalni pretplatnici koji prilikom podnošenja
zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa odaberu jednu od sljedećih pretplatničkih
tarifa: Knock-out, Smiley, Menu nama i Smart (tarife Smart 200 – promo 75 kn i Smart 300 –
promo 100 kn nisu uključene u promociju).

4. Tele2 pretplatnici iz točke 3. Uvjeta korištenja ostvaruju pravo popusta nakon što tijekom
odrenenog mjeseca dosegnu odabrani iznos minimalne mjesečne potrošnje (dakle, povrh
iznosa minimalne mjesečne potrošnje), na način kako slijedi:
• U slučaju da Tele2 rezidencijalni pretplatnik ima minimalnu mjesečnu potrošnju u iznosu od
50 kuna, mjesečni popust od najviše 25 kuna će mu se početi primjenjivati nakon potrošenog
iznosa minimalne mjesečne potrošnje od 50 kuna
• U slučaju da Tele2 rezidencijalni pretplatnik ima minimalnu mjesečnu potrošnju u iznosu od
100 kuna, mjesečni popust od najviše 50 kuna će mu se početi primjenjivati nakon
potrošenog iznosa minimalne mjesečne potrošnje od 100 kuna
• U slučaju da Tele2 rezidencijalni pretplatnik ima ima minimalnu mjesečnu potrošnju u
iznosu od 150 kuna, mjesečni popust od najviše 50 kuna će mu se početi primjenjivati nakon
potrošenog iznosa minimalne mjesečne potrošnje od 150 kuna
• U slučaju da Tele2 rezidencijalni pretplatnik ima minimalnu mjesečnu potrošnju u iznosu od
200 kuna, mjesečni popust od najviše 50 kuna će mu se početi primjenjivati nakon
potrošenog iznosa minimalne mjesečne potrošnje od 200 kuna
• U slučaju da Tele2 rezidencijalni pretplatnik ima minimalnu mjesečnu potrošnju u iznosu od
300 kuna, mjesečni popust od najviše 50 kuna će mu se početi primjenjivati nakon
potrošenog iznosa minimalne mjesečne potrošnje od 300 kuna
• U slučaju da Tele2 rezidencijalni pretplatnik ima minimalnu mjesečnu potrošnju u iznosu od
400 kuna, mjesečni popust od najviše 50 kuna će mu se početi primjenjivati nakon
potrošenog iznosa minimalne mjesečne potrošnje od 400 kuna

5. Tijekom prvog mjeseca aktivacije Tele2 rezidencijalnom pretplatniku će biti dodijeljen
popust proporcionalno danima korištenja promocije, što znači ukoliko je uspješno aktivirao
broj 20. u mjesecu, bit će mu dodijeljena trećina mjesečnog popusta. Sljedeći mjesec bit će
mu dodijeljen ukupan iznos mjesečnog popusta.

6. Pravo popusta definirano u točki 4. Uvjeta korištenja Korisnik ostvaruje zauvijek tj. sve dok
produljuje trajanje svog pretplatničkog ugovora i to na način: nakon isteka trajanja
pretplatničkog ugovora, Korisnik ostvaruje pravo na dodatno razdoblje od 30 dana tijekom
kojeg može napraviti produljenje ugovora te nastaviti primati promotivne pogodnosti.

7. Popust obuhvaća pozive prema svim mrežama u Hrvatskoj, menunarodne pozive, SMS i
MMS poruke, prijenos podataka te naknadu za uspostavu poziva, a ne uključuje roaming,
SMS parking, mPrijevoz te ostale usluge s dodatnom vrijednosti. U osnovicu za izračun
popusta nije uključena naknada za uporabu radijske frekvencije.

8. Obavezno trajanje ugovora na 24 mjeseca je obavezno za ostvarivanje promotivnih
pogodnosti.

9. Ukoliko Korisnik tijekom trajanja Promotivne ponude prijene na neku od tarifa definiranim u
točki 3 Uvjeta korištenja, a u skladu s Pravilima za promjenu tarifa, pravo na popust iz
Promotivne ponude nastavlja teći i na novoj tarifi. Ukoliko Korisnik mijenja odabrani iznos
minimalne mjesečne potrošnje, dodijelit će mu se popust definiran za novu minimalnu
mjesečnu potrošnju.

10. Promotivna ponuda prestat će vrijediti u slučaju da Korisnik prijene na uslugu na bonove
tijekom trajanja Promotivne ponude.

11. U slučaju prijenosa ugovora na drugu osobu pogodnost iz ove promocije gubi se i novi
Korisnik ne može nastaviti koristiti ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni
Korisnik.

12. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili
specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

13. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.