Uvjeti korištenja promotivne ponude za pretplatnike "Jučer bon, danas pretplata" od 31.03.2012. do 25.07.2012.


1


Uvjeti korištenja Tele2 promotivne ponude za privatne pretplatnike
„Jučer bon, danas pretplata“ (31.03.2012. – 25.07.2012.)


1. Potpisivanjem pretplatničkog ugovora, nakon uspješno dovršene migracije s bonova na
pretplatu, u razdoblju od 31. ožujka 2012. do 25. srpnja 2012. godine, Tele2 privatni
pretplatnik, koji nije pravna osoba te pretplatnički odnos ne zasniva za potrebe obrta (u
daljnjem tekstu: Korisnik) ostvaruje pravo na pogodnosti na način i pod uvjetima
definiranim Uvjetima korištenja promotivne ponude „Jučer bon, danas pretplata“ (dalje u
tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Za ostvarivanje prava na promotivne pogodnosti, korisnik bonova treba provesti
minimalno šest mjeseci koristeći uslugu na bonove, prije nego napravi migraciju na
pretplatu.

3. Pravo na promociju ostvaruju Korisnici koji prilikom podnošenja zahtjeva za zasnivanje
pretplatničkog odnosa odaberu jednu od sljedećih pretplatničkih tarifa: Knock-out ili Smart.

4. Korisnici iz točke 3. Uvjeta korištenja ostvaruju pravo popusta nakon što tijekom
određenog mjeseca dosegnu odabrani iznos minimalne mjesečne potrošnje (dakle, povrh
iznosa minimalne mjesečne potrošnje), na način kako slijedi:
• U slučaju da Korisnik ima minimalnu mjesečnu potrošnju u iznosu od 50 kuna, mjesečni
popust od najviše 25 kuna će mu se početi primjenjivati nakon potrošenog iznosa
minimalne mjesečne potrošnje od 50 kuna.
• U slučaju da Korisnik ima minimalnu mjesečnu potrošnju u iznosu od 100 kuna, mjesečni
popust od najviše 50 kuna će mu se početi primjenjivati nakon potrošenog iznosa
minimalne mjesečne potrošnje od 100 kuna.
• U slučaju da Korisnik ima minimalnu mjesečnu potrošnju u iznosu od 200 kuna, mjesečni
popust od najviše 50 kuna će mu se početi primjenjivati nakon potrošenog iznosa
minimalne mjesečne potrošnje od 200 kuna.

5. Tijekom prvog mjeseca aktivacije Korisniku će biti dodijeljen popust proporcionalno
danima korištenja promocije, što znači da će mu, ukoliko je uspješno aktivirao broj 20. u
mjesecu, biti dodijeljena trećina mjesečnog popusta. Sljedeći mjesec bit će mu dodijeljen
ukupni iznos mjesečnog popusta.

2

6. Korisnik ostvaruje pravo popusta ukoliko ugovori obvezno trajanje pretplatničkog
ugovora ili bez njega. Korisnik ostvaruje pravo popusta na mjesečnom račun zauvijek.
Ukoliko odabere ugovornu obvezu na 12 ili 24 mjeseca, pravo popusta definirano u točki 4.
Uvjeta korištenja Korisnik ostvaruje sve dok produljuje trajanje svog pretplatničkog
ugovora i to na način: nakon isteka trajanja pretplatničkog ugovora, Korisnik ostvaruje
pravo na dodatno razdoblje od 30 dana tijekom kojeg može napraviti produljenje ugovora
na 12 ili 24 mjeseca te nastaviti primati promotivne pogodnosti.

7. Popust obuhvaća pozive prema svim mrežama u Hrvatskoj, međunarodne pozive, SMS
i MMS poruke, prijenos podataka te naknadu za uspostavu poziva, a ne uključuje roaming,
SMS parking, mPrijevoz te ostale usluge s dodatnom vrijednosti. U osnovicu za izračun
popusta nije uključena naknada za uporabu radijske frekvencije.

8. Ukoliko Korisnik tijekom trajanja Promotivne ponude prijeđe na neku od tarifa definiranih
u točki 3 Uvjeta korištenja, a u skladu s Pravilima za promjenu tarifa, pravo na popust iz
Promotivne ponude nastavlja teći i na novoj tarifi. Ukoliko Korisnik mijenja odabrani iznos
minimalne mjesečne potrošnje, dodijelit će mu se popust definiran za novu minimalnu
mjesečnu potrošnju.

9. Promotivna ponuda prestat će vrijediti u slučaju da Korisnik prijeđe na uslugu na bonove
tijekom trajanja Promotivne ponude.

10. U slučaju prijenosa ugovora na drugu osobu pogodnost iz ove promocije gubi se i novi
korisnik ne može nastaviti koristiti ovu promociju na temelju prava koja je ostvario
prethodni Korisnik.

11. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će
se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili
specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

12. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti
pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.