Uvjeti korištenja promotivne ponude "Zauvijek Božić" 2011 za Tele2 korisnike bonova


Uvjeti korištenja promotivne ponude „Zauvijek Božić 2011.“ za Tele2 korisnike bonova


1. Prijenosom broja i aktivacijom Tele2 SIM kartice na bonove, u razdoblju od 01.12.2011. do
30.06.2012 Tele2 pre-paid korisnik (u daljnjem tekstu: Korisnik) ostvaruje pravo na pogodnosti na
način i pod uvjetima definiranim ovim Uvjetima korištenja promotivne ponude „Zauvijek Božić
2011.“ za Tele2 korisnike bonova (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja aktivacijom SIM kartice nakon uspješno dovršenog
prijenosa broja u Tele2.

3. Pravo na promociju ostvaruju Korisnici sljedećih tarifa na bonove: Osnovna tarifa, Knock-out,
Smiley, Među nama i Smart. Svi Korisnici koji promijene tarifu u neku tarifu koja nije navedena u
ovoj točki Uvjeta korištenja, prilikom promjene tarife izgubit će promotivnu pogodnost.

4. Korisnik ostvaruje pravo na dodatne kune na računu na sljedeći način: za svaku prvu mjesečnu
nadoplatu računa u iznosu od minimalno 50 kuna. Ako je prva mjesečna nadoplata od 50 do 99
kuna, Korisnik će dobiti dodatnih 25 kuna, a ako je ista u iznosu od 100 kuna ili više, dobit će
bonus od 50 kuna na računu. Za dobivanje bonusa Korisnik može nadoplatiti račun svim vrstama
Tele2 bonova (50 – 500 kuna). Pravo na dodatne kune na računu Korisnik ostvaruje zauvijek
ukoliko svaki mjesec jednom nadoplati račun bonom od minimalno 50 kuna.

5. Bonus kune se mogu trošiti na pozive prema svim mrežama u Hrvatskoj, međunarodne pozive,
SMS i MMS poruke, prijenos podataka te naknadu za uspostavu poziva, a ne mogu se trošiti na
roaming, SMS parking, mPrijevoz te ostale usluge s dodatnom vrijednosti.

6. Ukoliko Korisnik jedan mjesec ne nadoplati svoj račun bonom od minimalno 50 kuna, promocija
će Korisniku biti deaktivirana.

7. Bonus kune će biti dodijeljene 48 sati nakon nadoplate računa bonom.

8. Korisniku koji prenese broj i aktivira SIM karticu između 25. i zadnjeg dana kalendarskog
mjeseca, ti se dani broje kao dio sljedećeg mjeseca, odnosno nadoplata koju izvrši unutar tih dana,
brojat će se kao nadoplata sljedećeg mjeseca.

9. Korisnik koji napravi prijenos broja u Tele2 mrežu ostvaruje pravo na pogodnosti iz promotivne
ponude „Zauvijek Božić 2011.“ po jednom broju (MSISDN-u). Ukoliko Korisnik već ima jedan
prenesen broj tijekom navedene promotivne ponude, za svaki daljnji broj ne ostvaruje pravo na
promotivne bonus kune. Korisnik koji je ostvario pravo na promociju "Zauvijek" nema pravo
sudjelovanja u promociji "Zauvijek Božić 2011.".

10. Svaki Korisnik koji uspješno prenese broj u Tele2, ukoliko već ima tri prenesena broja, za
četvrti broj i daljnje brojeve početno stanje na računu iznosit će 1 kunu.

11. Svaki Korisnik koji uspješno prenese broj u Tele2 i zadovolji uvjete promocije, zadržava pravo
na dodjelu promocije prelaskom na jednu od pretplatničkih tarifa u skladu s Uvjetima korištenja
promotivne ponude „Zauvijek Božić 2011“ za Tele2 pretplatnike. Prelaskom s bonova na pretplatu,
korisniku će se pogodnosti promocije dodjeljivati po Uvjetima za pretplatnike.

12. Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati s drugim
Tele2 promotivnim ponudama koje Korisnik koristi. Takvi Korisnici nemaju pravo na pogodnosti
definirane ovim Uvjetima korištenja.

13. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje Korisnik koristi.

14. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.