Uvjeti korištenja promotivne ponude Zauvijek za Tele2 korisnike bonova i pretplatnike aktiviranih do 30.11.2011.


Uvjeti korištenja promotivne ponude „Zauvijek“ za Tele2 korisnike bonova i pretplatnike


1. Prijenosom broja u Tele2 mrežu i sklapanjem pretplatničkog ugovora, odnosno prijenosom
broja i aktivacijom Tele2 SIM kartice na bonove, u razdoblju od 05. ožujka 2011. do 30. studenog
2011. godine, Tele2 pretplatnik, odnosno Tele2 pre-paid korisnik (oba u daljnjem tekstu: Korisnik)
ostvaruje pravo na pogodnosti na način i pod uvjetima definiranim ovim Uvjetima korištenja
promotivne ponude „Zauvijek“ (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Korisnici pretplatničkih tarifa iz ovih Uvjeta korištenja uspostavom prvog poziva nakon uspješno
dovršenog prijenosa broja u Tele2 prihvaćaju ove Uvjete korištenja promotivne ponude „Zauvijek“
(dalje u tekstu: Promotivna ponuda). Tele2 pre-paid korisnici prihvaćaju ove Uvjete korištenja
aktivacijom SIM kartice nakon uspješno dovršenog prijenosa broja u Tele2.

3. Pravo na promociju ostvaruju Tele2 pretplatnici koji prilikom podnošenja zahtjeva za zasnivanje
pretplatničkog odnosa odaberu jednu od sljedećih pretplatničkih tarifa: Knock-out, Smiley, Menu
nama i Smart. Tarifa Superfrend nije dostupna za aktivaciju od 01.10.2011.

4. Tele2 pretplatnici iz točke 3. Uvjeta korištenja ostvaruju pravo popusta nakon što tijekom
odrenenog mjeseca dosegnu odabrani iznos minimalne mjesečne potrošnje (dakle, povrh MMP-a),
na način kako slijedi:

• U slučaju da Tele2 pretplatnik ima MMP 50, mjesečni popust od najviše 50 kuna će mu se početi
primjenjivati nakon potrošenog iznosa MMP-a 50
• U slučaju da Tele2 pretplatnik ima MMP 100, mjesečni popust od najviše 50 kuna će mu se
početi primjenjivati nakon potrošenog iznosa MMP-a 100
• U slučaju da Tele2 pretplatnik ima MMP 150, mjesečni popust od najviše 50 kuna će mu se
početi primjenjivati nakon potrošenog iznosa MMP-a 150
• U slučaju da Tele2 pretplatnik ima MMP 200, mjesečni popust od najviše 50 kuna će mu se
početi primjenjivati nakon potrošenog iznosa MMP-a 200
• U slučaju da Tele2 pretplatnik ima MMP 300, mjesečni popust od najviše 50 kuna će mu se
početi primjenjivati nakon potrošenog iznosa MMP-a 300

5. Tijekom prvog mjeseca aktivacije Tele2 pretplatniku će biti dodijeljen popust proporcionalno
danima korištenja promocije, što znači da ukoliko je uspješno prenio broj 20. u mjesecu, bit će mu
dodijeljena trećina mjesečnog popusta. Sljedeći mjesec bit će mu dodijeljen ukupni iznos
mjesečnog popusta. Pravo popusta definirano u prethodnoj točki ovih Uvjeta korištenja Korisnik
ostvaruje zauvijek.

6. Popust obuhvaća pozive prema svim mrežama u Hrvatskoj, mešunarodne pozive, SMS i
MMS poruke, prijenos podataka te naknadu za uspostavu poziva, a ne uključuje roaming, SMS
parking, mPrijevoz te ostale usluge s dodatnom vrijednosti. U osnovicu za izračun popusta nije
uključena naknada za uporabu radijske frekvencije.

7. Obavezno trajanje ugovora nije obavezno za ostvarivanje mjesečnog popusta.

8. Ukoliko Tele2 pretplatnik tijekom trajanja Promotivne ponude prijene na neku tarifu, a u
skladu s Pravilima za promjenu tarifa, pravo na popust iz Promotivne ponude nastavlja teći i na
novoj tarifi.

9. Promotivna ponuda prestat će vrijediti u slučaju da Korisnik prijene na prepaid tijekom trajanja
Promotivne ponude.

10. Pravo na promociju ostvaruju Tele2 pre-paid korisnici sljedećih tarifa na bonove: Knock-out,
Smiley, Menu nama, Superfrend i Smart. Svi Korisnici koji promijene tarifu u neku tarifu koja nije
navedena u ovoj točki Uvjeta korištenja, prilikom promjene tarife izgubit će promotivnu pogodnost.
Tarifa Superfrend nije dostupna za aktivaciju od 01.10.2011.

11. Tele2 pre-paid korisnici ostvaruju pravo na dodatne kune na računu na sljedeći način: za svaku
prvu mjesečnu nadoplatu računa u iznosu većem od 49 kuna. Ako je prva mjesečna nadoplata od
50 do 99 kuna, Tele2 pre-paid korisnik će dobiti dodatnih 25 kuna, a ako je ista u iznosu od 100
kuna ili više, dobit će bonus od 50 kuna na računu. Za dobivanje bonusa Korisnik može nadoplatiti
račun svim vrstama Tele2 bonova (50 – 500 kuna). Pravo na dodatne kune na računu Korisnik
ostvaruje zauvijek.

12. Ukoliko Tele2 pre-paid korisnik jedan mjesec ne nadoplati svoj račun, taj mjesec neće dobiti
bonus kune, ali taj mu se mjesec broji kao da je bonus kune iskoristio. Sljedeći mjesec opet može
nadoplatiti račun i ostvariti bonus kune.

13. Bonus kune će biti dodijeljene 48 sati nakon nadoplate računa bonom.

14. Tele2 pre-paid korisniku koji prenese broj i aktivira SIM karticu izmenu 25-og i zadnjeg dana
kalendarskog mjeseca, ti se dani broje kao dio sljedećeg mjeseca, odnosno nadoplata koju izvrši
unutar tih dana, brojat će se kao nadoplata sljedećeg mjeseca.

15. Pre-paid korisnik koji napravi prijenos broja u Tele2 mrežu ostvaruje pravo na pogodnosti iz
promotivne ponude „Zauvijek“ po jednom MSISDN-u. Ukoliko korisnik već ima jedan prenesen broj
tijekom navedene promotivne ponude, za svaki daljnji broj ne ostvaruje pravo na promotivne bonus
kune. Korisnici pretplatničkih tarifa nemaju ograničenje po jednom MSISDN-u prilikom prijenosa
broja i ostvarivanja prava na pogodnosti iz promotivne ponude ''Zauvijek''.

16. Svaki Tele2 pre-paid korisnik koji uspješno prenese broj u Tele2, ukoliko već ima tri prenesena
broja, za četvrti broj i daljnje brojeve početno stanje na računu iznosit će 1 kunu.

17. Svaki Tele2 pre-paid korisnik koji uspješno prenese broj u Tele2 i zadovolji uvjete promocije,
zadržava pravo na dodjelu promocije prelaskom na jednu od pretplatničkih tarifa (definiranih u točki
3. ovih Uvjeta korištenja). Prelaskom s bonova na pretplatu, korisniku će se pogodnosti promocije
dodjeljivati po Uvjetima za pretplatnike.

18. U slučaju prijenosa ugovora na drugu osobu pogodnost iz ove promocije gubi se i novi Korisnik
ne može nastaviti koristiti ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni Korisnik.

19. Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati s drugim
Tele2 promotivnim ponudama koje Korisnik koristi. Takvi Korisnici nemaju pravo na pogodnosti
definirane ovim Uvjetima korištenja.

20. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje Korisnik koristi.

21. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.