Uvjeti korištenja promotivne ponude "Zauvijek zima" 2012 za Tele2 pretplatnike 


Uvjeti korištenja promotivne ponude „Zauvijek Zima 2012“ za Tele2 pretplatnike

1. Prijenosom broja u Tele2 mrežu i sklapanjem pretplatničkog ugovora u razdoblju od 01.02.2012.
do 29.03.2012. godine, Tele2 pretplatnik koji nije pravna osoba te koji pretplatnički odnos ne
zasniva za potrebe obrta (u daljnjem tekstu: Korisnik) ostvaruje pravo na pogodnosti na način i pod
uvjetima definiranim ovim Uvjetima korištenja promotivne ponude „Zauvijek Zima 2012“ (dalje u
tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Korisnici pretplatničkih tarifa iz ovih Uvjeta korištenja uspostavom prvog poziva nakon
uspješno dovršenog prijenosa broja u Tele2 prihvaćaju ove Uvjete korištenja promotivne ponude
„Zauvijek Zima 2012“ (dalje u tekstu: Promotivna ponuda).

3. Pravo na promociju ostvaruju Tele2 pretplatnici koji prilikom podnošenja zahtjeva za
zasnivanje pretplatničkog odnosa odaberu jednu od sljedećih pretplatničkih tarifa: Knock-out,
Smiley, Među nama i Smart.

4. Tele2 pretplatnici iz točke 3 ovih Uvjeta korištenja ostvaruju pravo na popust nakon što tijekom
određenog mjeseca dosegnu odabrani iznos mjesečne naknade ili Minimalne Mjesečne Potrošnje
(dalje u tekstu skraćeno: MMP), na način kako slijedi:
- U slučaju da Tele2 pretplatnik ima MMP u iznosu od 50 kuna, mjesečni popust od najviše
25 kuna će mu se početi primjenjivati nakon potrošenog iznosa MMP-a u iznosu od 50 kuna
- U slučaju da Tele2 pretplatnik ima MMP u iznosu od 100 kuna, mjesečni popust od najviše
50 kuna će mu se početi primjenjivati nakon potrošenog iznosa MMP-a u iznosu od 100 kuna
- U slučaju da Tele2 pretplatnik ima MMP u iznosu od 150 kuna, mjesečni popust od najviše
50 kuna će mu se početi primjenjivati nakon potrošenog iznosa MMP-a u iznosu od 150 kuna
- U slučaju da Tele2 pretplatnik ima MMP u iznosu od 200 kuna, mjesečni popust od najviše
50 kuna će mu se početi primjenjivati nakon potrošenog iznosa MMP-a u iznosu od 200 kuna
- U slučaju da Tele2 pretplatnik ima MMP u iznosu od 300 kuna, mjesečni popust od najviše
50 kuna će mu se početi primjenjivati nakon potrošenog iznosa MMP-a u iznosu od 300 kuna
- U slučaju da Tele2 pretplatnik ima MMP u iznosu od 400 kuna, mjesečni popust od najviše
50 kuna će mu se početi primjenjivati nakon potrošenog iznosa MMP-a u iznosu od 400 kuna

5. Pravo popusta definirano u točki 4 ovih Uvjeta korištenja ostvaruje se:
- Zauvijek; uz uvjet da Korisnik potpiše Ugovor o obveznom trajanju pretplatničkog odnosa u
trajanju od 12 ili 24 mjeseca te uvjet daljnjeg produljenja Ugovora o obveznom trajanju
pretplatničkog odnosa u trajanju od12-ili 24 mjeseca. Ako Korisnik ne produlji Ugovor o obveznom
trajanju pretplatničkog odnosa u roku od 30 dana po isteku prethodnog Ugovora o obveznom
trajanju pretplatničkog odnosa, Korisnik gubi pravo na ovu promociju.
- u ograničenom trajanju od 12 mjeseci; za Korisnike koji ne potpišu Ugovor o obveznom trajanju
pretplatničkog odnosa

6. Tijekom prvog mjeseca aktivacije Tele2 pretplatniku će biti dodijeljen popust proporcionalno
danima korištenja promocije, što znači ukoliko je uspješno prenio broj 20. u mjesecu, bit će mu
dodijeljena trećina mjesečnog popusta. Sljedeći mjesec bit će mu dodijeljen ukupni iznos
mjesečnog popusta.


7. Popust obuhvaća pozive prema svim mrežama u Hrvatskoj, međunarodne pozive, SMS i
MMS poruke, prijenos podataka te naknadu za uspostavu poziva, a ne uključuje roaming, SMS
parking, mPrijevoz te ostale usluge s dodatnom vrijednosti. U osnovicu za izračun popusta nije
uključena naknada za uporabu radijske frekvencije.

8. Ukoliko Tele2 pretplatnik tijekom trajanja Promotivne ponude prijeđe na neku drugu tarifu
navedenu u točki 3 ovih Uvjeta korištenja, i u skladu s Pravilima za promjenu tarifa, pravo na
popust iz Promotivne ponude nastavlja teći i na novoj tarifi.

9. Promotivna ponuda prestat će vrijediti u slučaju da Korisnik prijeđe na prepaid tijekom
trajanja Promotivne ponude.

10. U slučaju prijenosa ugovora na drugu osobu pogodnost iz ove promocije gubi se i novi
Korisnik ne može nastaviti koristiti ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni
Korisnik.

11. Promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja nije moguće kombinirati s
drugim Tele2 promotivnim ponudama ili popustima koje Korisnik koristi ili želi koristiti.

12. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje Korisnik koristi.

13. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.