Uvjeti korištenja promotivne tarife Knock-out Surf


Uvjeti korištenja Knock out surf tarife

1. Potpisom zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa uz odabir tarifnog modela Knock out
surf tarifa pretplatnik Tele2 d.o.o. prihvaća ove uvjete korištenja Knock out surf tarife (dalje u
tekstu: Uvjeti korištenja). Postojeći Tele2 pretplatnik ove Uvjete korištenja prihvaća prelaskom iz
postojećeg tarifnog modela kojeg pretplatnik koristi u Knock out surf tarifu.

2. Postojeći i novi pretplatnik iz točke 1 ovih Uvjeta korištenja (dalje u tekstu: Pretplatnik) može
odabrati Knock out surf tarifu (dalje u tekstu: Tarifa) do 15. travnja 2010. godine, time da Tarifu
nastavlja koristiti i nakon navedenog razdoblja.

3. Cijene Tarife za sve pozive i usluge jednake su važećim cijenama za Knock out pretplatničku
tarifu, osim cijene prijenosa podataka.

4. Cijena prijenosa podataka u Tarifi na Tele2 signalu iznosi 0,05 kn za 1 MB. Cijena prijenosa
podataka u Tarifi u Tele2 mreži na T-Mobile signalu iznosi 2,00 kn za 100 kB. Za provjeru na
kojem se signalu Pretplatnik nalazi potrebno je ukucati: *107# i pritisnuti tipku za pozivanje. Sustav
će mu odgovoriti koji signal koristi.

5. U slučaju da prilikom korištenja usluge prijenosa podataka done do promjene signala, prijenos
podataka će se automatski prekinuti.

6. Promet ostvaren u menunarodnom roamingu (izvan RH) obračunavat će se po redovnim
cijenama.

7. Mjesečna naknada za korištenje Tarife iznosi 50,00 kn. U iznos mjesečne naknade nisu
uključeni Pretplatnikova potrošnja niti naknada za uporabu radijske frekvencije.

8. Postojeći pretplatnici na drugim tarifama mogu prijeći na Tarifu uz zadržavanje istog obveznog
trajanja pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: OTPO) samo ukoliko je iznos njihove minimalne
mjesečne potrošnje jednak ili manji od 100,00 kuna. Drugim riječima, postojeći Tele2 pretplatnici s
minimalnom mjesečnom potrošnjom od 150,00 ili 170,00 kn ne mogu prijeći na ovu Tarifu ukoliko
imaju OTPO.

9. Novi Tele2 pretplatnici koji su odabrali Tarifu potpisom zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog
odnosa mogu prijeći na druge Tele2 tarife sa minimalnom mjesečnom potrošnjom od 100,00 ili
150,00 kn.

10. Pretplatnici iz točke 10 ovih Uvjeta korištenja mogu zasnovati pretplatnički odnos bez OTPO-a
u kojem slučaju Pretplatnik ne ostvaruje pravo na kupnju mobilnog urenaja po povoljnijoj cijeni. U
slučaju zasnivanja pretplatničkog odnosa sa OTPO-om u trajanju od 12 ili 24 mjeseca, Pretplatnik
ostvaruje pravo na kupnju mobilnog urenaja po povoljnijoj cijeni ovisno o odabranom trajanju
OTPO-a.

11. Promjena iz postojećih tarifa koje Pretplatnik koristi u Tarifu i obratno, izvršit će se u istom
mjesecu u kojem je promjena i zatražena. Korisniku će biti naplaćena puna mjesečna naknada u
mjesecu aktivacije.

12. Tele2 pridržava pravo poduzeti sve potrebne mjere i korake u slučaju prekomjernog korištenja
usluga i/ili ponuda, a radi očuvanja integriteta i sigurnosti rada Tele2 mreže, te održavanja kvalitete
usluge. O svim koracima i uvjetima eventualnih ograničenja korištenja Tele2 usluga i/ili ponuda,
Tele2 će na primjereni način upoznati korisnika.

13. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje Pretplatnik koristi.

14. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.