Uvjeti korištenja promotivnog fb podatkovnog paketa


UVJETI KORIŠTENJA PROMOTIVNOG PAKETA „FB“
ZA TELE2 PRETPLATNIKE I KORISNIKE BONOVA

1. Aktivacijom Tele2 promotivnog podatkovnog paketa „FB“ (u daljnjem tekstu Podatkovni paket ili
Paket) Tele2 pretplatnik i Tele2 korisnik bonova prihvaća ove Uvjete korištenja promotivnog Tele2
podatkovnog paketa (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Tele2 korisnici na bonove, osim korisnika tarife Pričalica, Apsolutno najjeftiniji pozivi i Smiley, te
korisnika Tele2 Mobilnog Interneta na bonove, te Tele2 pretplatnici, osim korisnika tarifa Plan 0,
Knock out Surf, Smiley te korisnika Tele2 Mobilnog Interneta (dalje u tekstu: Korisnici)
Podatkovni paket mogu aktivirati tijekom promotivnog razdoblja koje traje od 09. veljače 2011.
u 9:00 do 10. veljače 2011. godine. u 23:59. Da bi aktivirao Paket, Tele2 poslovni korisnik treba
imati već aktivan neki drugi podatkovni paket.

3. Podatkovni paket aktivira se slanjem ključne riječi FB na broj 880. Jedan korisnički broj može
aktivirati samo jedan paket. Aktivirani Paket se može iskoristiti do 28. veljače 2011. 23:59.

4. Naknada za Podatkovni paket iznosi 1,00 kn. Tele2 korisnici bonova dobivaju paket koji
uključuje pravo na ostvarenje podatkovnog prometa u protuvrijednosti od 25,00 kuna prema
važećem cjeniku. Iznos od 25,00 kn nadoplate odgovara količini prometa od 25 MB ukoliko je isti u
cijelosti ostvaren na Tele2 signalu. Tele2 pretplatnici dobivaju paket koji uključuje 30 MB koji se
mogu ostvariti isključivo na Tele2 signalu. Naknada za Podatkovni paket nije uključena u
minimalnu mjesečnu potrošnju Pretplatnika. Podatkovni promet ostvaren na T-Mobile signalu i u
menunarodnom roamingu nije uključen u iznos naknade Podatkovnog paketa Pretplatnika, nego
se naplaćuje odvojeno prema redovnim cijenama utvrnenima službenim cjenikom Tele2.

5. Da bi Korisnik saznao na kojem se signalu nalazi, potrebno je utipkati *107# i pritisnuti tipku za
pozivanje, nakon čega će dobiti povratnu poruku sa informacijom na kojem se signalu nalazi.

6. Ako Korisnik bonova želi započeti podatkovni prijenos na Tele2 mreži, mora imati minimalno
0,2 kn na korisničkom računu. Ako Korisnik bonova želi započeti podatkovni prijenos na T-
Mobile mreži, mora imati minimalno 4 kn korisničkom računu.

7. Korisniku bonova koji u trenutku postavljanja zahtjeva za aktivaciju Podatkovnog paketa nema
dovoljno sredstava na korisničkom računu za plaćanje iznosa naknade Podatkovni paket neće biti
aktiviran.

8. Paket se automatski deaktivira nakon što Korisnik potroši ukupni podatkovni promet
uključen u iznos naknade paketa ili nakon što istekne datum valjanosti. Datum valjanosti
eventualno prethodno aktiviranog paketa neće se mijenjati ako datum valjanosti Paketa nije veći
od datuma valjanosti prethodno aktiviranog paketa.

9. Neovisno o stanju podatkovnog paketa, isti se neće moći koristiti ako je valjanost kartice
Korisnika bonova istekla i/ili ako se stanja računa spustilo ispod minimalnog iznosa na računu
definiranom u točki 6.

10. Ako Korisnik bonova kupi Podatkovni paketa prije nego je potrošen ukupni podatkovni promet
iz prethodno aktiviranog podatkovnog paketa, neiskorištena količina podatkovnog prometa ranije
aktiviranog podatkovnog paketa prenijeti će se u Podatkovni paket.

11. Za provjeru stanja Podatkovnog paketa korisnici bonova trebaju utipkati *130# i pritisnuti tipku
za pozivanje. Pretplatnici trebaju poslati poruku MB? na broj 880.

12. Obračunska jedinica za prijenos podataka definirana je službenim cjenikom Tele2. Poruke
prema broju 880 su besplatne.

13. Korisnik potvrnuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web
stranicama Tele2.

14. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje Korisnik koristi.

15. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti
pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.