Uvjeti korištenja Smart tarife za pretplatnike aktivirane od 30.03.2012. do 31.10.2012.


1


Uvjeti korištenja Smart tarifa za Tele2 pretplatnike aktivirane u razdoblju od
30.03.2012. do 31.10.2012.

1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) u razdoblju
od 30.03.2012. do 31.10.2012. Tele2 pretplatnik (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća uvjete
Tele2 Smart tarifnih modela (dalje u tekstu: Tele2 Smart tarife) utvrđenih ovim Uvjetima
korištenja.

2. Korisnik može aktivirati Tele2 Smart tarifu potpisom pretplatničkog ugovora na bilo kojem od
Tele2 ovlaštenih prodajnih mjesta.

3. Ugovor o korištenju Tele2 Smart tarife sklopljen je u trenutku prihvata Zahtjeva od strane
Tele2 (dalje u tekstu: Ugovor).

4. Tele2 Smart tarifu mogu aktivirati postojeći Tele2 pretplatnici prelaskom na Tele2 Smart
tarifu i novi Korisnici.

5. Tele2 Smart tarifu moguće je odabrati uz mjesečnu naknadu od 100 i 200 kuna. Ovaj iznos
uključuje PDV.

6. Iznos mjesečne naknade je najmanji iznos računa kojeg Korisnik plaća svaki puni mjesec,
neovisno o stvarno ostvarenoj potrošnji.

7. U iznos mjesečne naknade uključen je:
- određeni broj minuta razgovora prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici
Hrvatskoj,
- određeni broj SMS poruka prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici
Hrvatskoj te
- određena količina podatkovnog prometa ostvarenog u Republici Hrvatskoj
(dalje u tesktu: Smart paket).

8. Ukupan broj minuta, odnosno broj SMS poruka te količina podatkovnog prometa, tj. veličina
Smart paketa ovisi o odabranom iznosu mjesečne naknade Smart tarife na koju se korisnik
pretplati, a naznačen je u cjeniku usluga Tele2.

9. Korisnici koji se pretplate na Smart tarife uz mjesečnu naknadu od 100 ili 200 kuna ostvarit
će pogodnost u vidu promotivnog broja minuta naznačenih u Tele2 cjeniku. Pogodnosti iz ove
točke mogu se koristiti neograničeno za vrijeme trajanja Ugovora.
2


10. Korisnici koji se pretplate na Smart tarife uz mjesečnu naknadu od 100 kuna ostvarit će i
dodatnu pogodnost u vidu dvostruke količine podatkovnog prijenosa naznačenog u Tele2
cjeniku. Pogodnosti iz ove točke mogu se koristiti neograničeno za vrijeme trajanja Ugovora.

12. Nakon što Korisnik tijekom jednog obračunskog razdoblja iskoristi pripadajući broj minuta,
SMS poruka ili podatkovnog prometa u svom Smart paketu, svi dodatni pozivi, poruke ili
podatkovni promet naplaćuju se Korisniku po cijenama utvrđenim Tele2 cjenikom za Smart
tarife (kao i ostale usluge koje nisu uključene u Smart paket).

13. Mjesečna naknada Smart tarifa ne uključuje naknadu za uporabu radijske frekvencije koja
se naplaćuje zasebno u iznosu od 10,00 kn mjesečno. Na ovaj iznos PDV se ne obračunava.

14. U iznos mjesečne naknada nije uključena naknada za uspostavu poziva i ona se naplaćuje
za sve vrste poziva, osim poziva prema uslugama s dodatnom vrijednosti, u iznosu utvrđenim
Tele2 cjenikom za Smart tarife.

15. Neiskorištena vrijednost minuta, poruka ili podatkovnog prijenosa iz Smart paketa tijekom
jednog mjeseca neće biti prenesena u sljedeći mjesec.

16. Obračunska jedinica za naplatu nacionalnih i međunarodnih poziva je 60 sekundi.
Obračunska jedinica za prijenos podataka u Republici Hrvatskoj je 10 kB, dok je u
međunarodnom roamingu 100 kB.

17. Naplata određenih usluga napravljenih u inozemstvu može kasniti u odnosu na vrijeme
korištenja usluge. U tom slučaju, navedeni troškovi nastali u inozemstvu bit će uključeni u
Račune za naredna obračunska razdoblja, te će biti naplaćeni sukladno Tele2 cjeniku.

18. Radi zaštite Tele2 korisnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na 60
minuta nakon čega se isti automatski prekida.

19. Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu aktivacije,
što znači da će naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je
Korisnik bio na Smart tarifi sa ukupnim brojem dana u tom mjesecu, što znači da će korisniku
koji se pretplatio na Smart tarifu na polovici mjeseca biti naplaćena polovica iznosa mjesečne
naknade. Svaki naredni puni mjesec Korisnik plaća puni iznos mjesečne naknade.

20. Ukupan broj minuta, odnosno broj SMS poruka te količina podatkovnog prometa, tj.
veličina Smart paketa u mjesecu aktivacije bit će također razmjerna odnosu broja dana u tom
mjesecu u kojima je Korisnik bio na Smart tarifi sa ukupnim brojem dana u tom mjesecu, što
3

znači da će korisnik koji se pretplatio na Smart tarifu na polovici mjeseca imati pravo na
polovicu ukupnog Smart paketa uključenog u Smart tarifi. Sljedeći puni mjesec Korisnik ima na
raspolaganju puni iznos Smart paketa za odgovarajuću Smart tarifu.

21. Aktivacijom Tele2 Smart tarife, postojeći Korisnik koji promijeni tarifu gubi sve pogodnosti,
promocije ili dodatne opcije koje je imao prije prelaska na Smart tarife uključujući opciju Zero,
opciju Superfrend ili Mukte broj. Iznimka su podatkovni paketi, posebni popusti te pogodnosti
koje je korisnik dobivao u promocijama Zauvijek, Duplo i Duplomanija.

22. Obvezno trajanje ugovora može iznositi 12 ili 24 mjeseca, a Korisnik može potpisati
ugovor i bez obaveznog trajanja pretplatničkog Ugovora.

23. Dozvoljene promjene tarife na i sa Tele2 Smart tarifa određene su Pravilima promjena
glasovnih tarifa za Tele2 pretplatnike objavljenima na Tele2 web stranicama.
4

24. Prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog pretplatnika posebne pogodnosti koje je
stari Korisnik imao neće se prenijeti na novog Korisnika. Posebne pogodnosti su: razni
popusti, promocije, refundacije, kompenzacije, Mukte brojevi ili drugi izvanredni uvjeti
korištenja usluga i proizvoda Tele2.

25. U slučaju da Korisnik ne podmiri dospjelo dugovanje za obavljene Tele2 usluge, Tele2 će
privremeno ograničiti korištenje usluga i privremeno isključiti priključak Korisnika, a sukladno
Općim uvjetima poslovanja Tele2.

26. Ako Ugovor tijekom obveznog trajanja pojedinačnog pretplatničkog odnosa bude raskinut
od strane Tele2 krivnjom Korisnika, Korisnik je obvezan Tele2 jednokratno isplatiti mjesečne
naknade za ostatak razdoblja obveznog trajanja Ugovora. U slučaju da Korisnik jednostrano
raskine Ugovor prije isteka obveznog trajanja pojedinačnog pretplatničkog odnosa Korisnik je
obvezan Tele2 jednokratno isplatiti mjesečne naknade za ostatak razdoblja obveznog trajanja
Ugovora ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario ako je plaćanje te
naknade povoljnije za Korisnika.

27. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.

28. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.