Uvjeti korištenja Superfrend tarife za pretplatnike


Uvjeti korištenja Superfrend tarife za Tele2 pretplatnike


1.Aktivacijom Superfrend tarife (dalje u tekstu: Tarife) Tele2 pretplatnik prihvaća ove Uvjete
korištenja Superfrend tarife za Tele2 pretplatnike (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Tarifu mogu aktivirati svi postojeći i novi Tele2 pretplatnici. Novi korisnici za aktivaciju Tarife
moraju zasnovati pretplatnički odnos osobnim dolaskom na jedno od Tele2 prodajnih mjesta.
Postojeći Tele2 pretplatnici mogu promijeniti tarifni model koji trenutno koriste u Tarifu osobnim
dolaskom na jedno od Tele2 prodajnih mjesta. Ukoliko postojeći korisnici imaju ugovornu obvezu,
tarifni model mogu promijeniti na način da zadrže istu ili uzmu veću minimalnu mjesečnu potrošnju.
Prva promjena tarife u kalendarskoj godini je besplatna, a ostale se naplaćuju 40 kuna.

3. Aktivacijom Tarife korisniku se svi pozivi i usluge naplaćuju prema cijenama važećim za Tarifu, a
korisnik dobiva pravo aktivirati jedan Superfrend broj iz Tele2 mreže u Hrvatskoj s kojim razgovara
za 0,00 kn/minuti.

4. Tele2 će pozive prema Superfrend broju preko 1.000 minuta mjesečno naplatiti prema važećoj
cijeni za pozive unutar Tele2 mreže u Tarifi.

5. Za korištenje usluge Superfrend broja, Tele2 pretplatnicima naplaćuje se mjesečna naknada u
iznosu od 10 kuna bez obzira da li je Superfrend broj aktiviran ili ne.

6. Korisnicima se naplaćuje mjesečna naknada proporcionalno danima korištenja Tarife tijekom
odrenenog mjeseca. Prvi mjesec aktivacije bit će naplaćen sukladno danu aktivacije, što znači
ukoliko je Tarifu aktivirao 20-tog u mjesecu, bit će mu naplaćena trećina mjesečne naknade te će
mu biti omogućeno koristiti jednu trećinu od 1.000 minuta. Sljedeći mjesec korisnik plaća punu
naknadu, te ima punih 1.000 minuta razgovora za 0 kn/min. Sukladno tome, na prvom će računu
biti zbrojena djelomična naknada za prošli mjesec, te puna naknada za tekući mjesec.

7. Za aktivaciju usluge Superfrend broja potrebno je poslati SMS na broj 888 sadržaja Superfrend
095xxxxxxx (upisuje se željeni broj, obavezno s predbrojem). Superfrend broj će Korisniku biti
aktiviran sljedećeg kalendarskog dana o čemu će biti obaviješten SMS porukom.

8. Superfrend broj je moguće promijeniti, a za promjenu je potrebno poslati SMS na broj 888
sadržaja Superfrend 095xxxxxxx (upisuje se željeni broj, obavezno s predbrojem npr. Superfrend
0951234567). Prva promjena Superfrend broja u mjesecu je besplatna, a svaka sljedeća naplaćuje
se 20 kuna (PDV uključen).

9. Za provjeru koji Superfrend broj koristi, korisnik može poslati SMS na broj 888 sadržaja
Superfrend?

10. Broj iskorištenih besplatnih minuta prema Superfrend broju možete provjeriti pozivom Službi za
korisnike.

11. Cijena SMS poruke poslane na broj 888 naplaćuje se prema redovnoj cjeni SMS-a u tarifnom
modelu koji korisnik koristi.

12. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje Korisnik koristi.

13. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjere