Uvjeti korištenja tarife 39 za Tele2 pretplatnike


Uvjeti korištenja tarife 39 za Tele2 pretplatnike

1. Podnošenjem Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) uz
odabir tarife 39, pretplatnik (u daljnjem tesktu: Korisnik) prihvaća uvjete korištenja tarife 39
utvrnenih ovim Uvjetima korištenja.

2. Tele2 tarifa 39 bit će aktivirana prihvatom Zahtjeva uz naplatu naknade za uključenje.

3. Tele2 tarifu 39 moguće je odabrati uz minimalnu mjesečnu potrošnju od 0 ili 48 kuna.

4. Iznos minimalne mjesečne potrošnje je najmanji iznos računa kojeg Korisnik plaća svaki
puni mjesec, neovisno o stvarno ostvarenoj potrošnji. Minimalna mjesečna potrošnja Tele2 tarife
39 ne uključuje naknadu za uporabu radijske frekvencije koja se naplaćuje zasebno.

5. Neiskorištena vrijednost minimalne mjesečne potrošnje Tele2 tarife 39 tijekom
jednog mjeseca neće biti prenesena u sljedeći mjesec.

6. Naplata roaminga (razgovori u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme korištenja
usluge. Pozivi će biti obračunati na jednom od sljedećih računa.

7. Cijene korištenja usluga Tele2 tarife 39 obračunavaju se u skladu s važećim Tele2
cjenikom, i naplaćuju se Korisniku putem mjesečnog računa.

8. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.

9. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
baviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.