Uvjeti korištenja tarife „Pretplata 0“ za Tele2 pretplatnike


Uvjeti korištenja tarife „Pretplata 0“ za Tele2 pretplatnike

1. Podnošenjem Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) uz
odabir tarife „Pretplata 0“, pretplatnik (u daljnjem tesktu: Korisnik) prihvaća uvjete korištenja tarife
„Pretplata 0“ utvrnenih ovim Uvjetima korištenja.

2. Tele2 tarifa „Pretplata 0“ bit će aktivirana prihvatom Zahtjeva uz naplatu naknade za uključenje.

3. Tele2 tarifa „Pretplata 0“ podrazumijeva minimalnu mjesečnu potrošnju od 0 kn kroz cijelo
vrijeme trajanja pretplatničkog odnosa.

4. Sukladno Pravilniku o plaćanju naknade za dodjelu i uporabu radijskih frekvencija, svim Tele2
pretplatnicima naplaćuje se Naknada za radijsku frekvenciju u iznosu od 10,00 kn mjesečno. Na
ovaj se iznos ne obračunava PDV.

5. Naplata roaminga (razgovori u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme korištenja
usluge. Pozivi će biti obračunati na jednom od sljedećih računa.

6. Cijene korištenja usluga Tele2 „Švalerske“ tarife obračunavaju se u skladu s važećim Tele2
cjenikom, i naplaćuju se Korisniku putem mjesečnog računa.

7. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.

8. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
baviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.