Uvjeti korištenja tarife Među nama za pretplatnike aktivirane do 21.01.2011.


Uvjeti korištenja „Među nama“ tarife za Tele2 pretplatnike

1. Podnošenjem Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) uz
odabir „Među nama“ tarife, pretplatnik (u daljnjem tesktu: Korisnik) prihvaća uvjete korištenja
„Među nama“ tarife utvrđenih ovim Uvjetima korištenja.

2. Tele2 „Među nama“ tarifa bit će aktivirana prihvatom Zahtjeva uz naplatu naknade za uključenje.

3. Tele2 „Među nama“ tarifu moguće je odabrati uz minimalnu mjesečnu potrošnju od 50, 100 ili
150 kuna.

4. Iznos minimalne mjesečne potrošnje je najmanji iznos računa kojeg Korisnik plaća svaki
puni mjesec, neovisno o stvarno ostvarenoj potrošnji. Iznos minimalne mjesečne potrošnje
uključuje razgovore prema svim mrežama unutar Hrvatske, uspostavu poziva, SMS i MMS
poruke, prijenos podataka i međunarodne pozive, osim roaminga. Usluga SMS parkinga,
mprijevoz, preuzimanje sadržaja s mobilnog portala kao i glasovne, SMS i MMS usluge s
dodatnom vrijednosti, te SMS poruke poslane s portala Moj Tele2 ne ulaze u iznos
minimalne mjesečne potrošnje. Minimalna mjesečna potrošnja Tele2 „Među nama“ tarife ne
uključuje naknadu za uporabu radijske frekvencije koja se naplaćuje zasebno.

5. Neiskorištena vrijednost minimalne mjesečne potrošnje Tele2 „Među nama“ tarife tijekom
jednog mjeseca neće biti prenesena u sljedeći mjesec.

6. Naplata roaminga (razgovori u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme korištenja
usluge. Pozivi će biti obračunati na jednom od sljedećih računa.

7. Cijene korištenja usluga Tele2 „Među nama“ tarife obračunavaju se u skladu s važećim Tele2
cjenikom, i naplaćuju se Korisniku putem mjesečnog računa.

8. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.

9. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.