Uvjeti korištenja tarife s mukte brojem za Tele2 pretplatnike


Uvjeti korištenja tarife s mukte brojem za Tele2 pretplatnike

1. Podnošenjem Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) uz odabir tarife s
mukte brojem (dalje u tekstu Mukte tarifa), pretplatnik (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća Uvjete korištenja
tarife s mukte brojem utvrđenih ovim Uvjetima korištenja.

2. Tele2 Mukte tarifa bit će aktivirana prihvatom Zahtjeva uz naplatu naknade za uključenje.

3. Tele2 Mukte tarifu moguće je odabrati uz minimalnu mjesečnu potrošnju od 48 ili 170 kuna.

4. Iznos minimalne mjesečne potrošnje je najmanji iznos računa kojeg Korisnik plaća svaki puni mjesec,
neovisno o stvarno ostvarenoj potrošnji. Minimalna mjesečna potrošnja Tele2 Mukte tarife ne uključuje
naknadu za uporabu radijske frekvencije koja se naplaćuje zasebno.

5. Korisnik Mukte tarife može izabrati i koristiti jedan Mukte broj iz Tele2 mreže prema kojem ostvaruje 1.000
minuta razgovora svaki mjesec. Tele2 će pozive prema Mukte broju iznad 1.000 minuta mjesečno naplatiti
prema važećoj cijeni za pozive unutar Tele2 mreže u Tele2 Mukte tarifi.

6. Neiskorištena vrijednost minimalne mjesečne potrošnje Tele2 Mukte tarife tijekom jednog mjeseca neće biti
prenesena u sljedeći mjesec.

7. Naplata roaminga (razgovori u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme korištenja usluge. Pozivi će
biti obračunati na jednom od sljedećih računa.

8. Cijene korištenja usluga Tele2 Mukte tarife obračunavaju se u skladu s važećim Tele2 cjenikom, i naplaćuju
se Korisniku putem mjesečnog računa.

9. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

10. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.