Uvjeti korištenja tarife "Slike i slova" za korisnike bonova


Uvjeti korištenja Tele2 tarife Slike i slova za korisnike bonova*


1. Aktivacijom tarife Slike i slova (u daljnjem tekstu: Tarifa), Tele2 korisnik bonova (u daljnjem
tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja Tele2 tarife Slike i slova za korisnike bonova (u
daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Korisnik aktivira Tarifu slanjem SMS poruke sadržaja SLIKEISLOVA na broj 888. Slanje SMS
poruke na broj 888 naplaćuje se sukladno službenom cjeniku za tarifni model koji Korisnik koristi.
Korisnik koji je aktivirao Tarifu na navedeni način može ostvariti pogodnosti koje se sastoje od
povoljnijih cijena za SMS i MMS poruke (dalje u tekstu: Pogodnosti). Pravo na Pogodnosti Korisnik
stječe nadoplatom korisničkog računa bonom u vrijednosti 100 kuna ili više.

3. Tarifa i Pogodnosti definirani su Cjenikom telekomunikacijskih usluga u TELE2 HR mreži (dalje
u tekstu: Tele2 cjenik).

4. Jednom aktivirane, Pogodnosti traju 30 dana. Kako bi Korisnik produljio korištenje Pogodnosti,
treba izvršiti novu nadoplatu računa bonom u vrijednosti 100 kuna ili više (dalje u tekstu:
Nadoplata). U tom slučaju trajanje Pogodnosti se produljuje za 30 dana od dana zadnje Nadoplate.
Ukoliko nakon isteka 30 dana Korisnik ne izvrši novu Nadoplatu isti gubi pravo na Pogodnosti.

5. Korisnik potvrnuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama
Tele2.

6. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga
koje Korisnik koristi.

7. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.


*Tarifa više nije dostupna za aktivaciju.