Uvjeti korištenja tarife Smart za pretplatnike aktivirane do 30.11.2011.


UVJETI KORIŠTENJA TELE2 PRETPLATNIČKIH SMART TARIFA

1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) Tele2
pretplatnik (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća uvjete Tele2 Smart tarifnih modela (dalje u tekstu:
Tele2 Smart tarife) utvrđenih ovim Uvjetima korištenja.

2. Korisnik može aktivirati Tele2 Smart tarifu potpisom pretplatničkog ugovora na bilo kojem od
Tele2 ovlaštenih prodajnih mjesta.

3. Ugovor o korištenju Tele2 Smart tarife sklopljen je u trenutku prihvata Zahtjeva od strane Tele2
(dalje u tekstu: Ugovor).

4. Tele2 Smart tarifu mogu aktivirati postojeći Tele2 pretplatnici prelaskom na Tele2 Smart tarifu i
novi Korisnici.

5. Tele2 Smart tarifu moguće je odabrati uz minimalnu mjesečnu potrošnju od 100, 200, 300 i 400
kuna. Ovaj iznos uključuje PDV.

6. Iznos minimalne mjesečne potrošnje je najmanji iznos računa kojeg Korisnik plaća svaki puni
mjesec, neovisno o stvarno ostvarenoj potrošnji.

7. U iznos minimalne mjesečne potrošnje uključen je:
- određeni broj minuta razgovora prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici
Hrvatskoj,
- određeni broj SMS poruka prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj,
- određena količina podatkovnog prometa ostvarenog u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Smart
paket).

8. Ukupan broj minuta, odnosno broj SMS poruka te količina podatkovnog prometa tj. veličina
Smart paketa ovisi o odabranom iznosu minimalne mjesečne potrošnje Smart tarife na koju se
korisnik pretplati, a naznačen je u cjeniku usluga Tele2.

9. Korisnici koji se u periodu od 19.05.2011. do 30.11.2011. godine pretplate na Smart tarife uz
minimalnu mjesečnu potrošnju od 100 ili 200 kuna uz preuzimanje obveze obveznog trajanja
pretplatničkog odnosa na 12 ili 24 mjeseca ostvariti će pogodnost u vidu dvostrukog broja minuta
uključenih u Smart paket. Pogodnosti iz ove točke mogu se koristiti neograničeno za vrijeme
trajanja Ugovora.
Svi korisnici koji se pretplate na Smart tarifu uz minimalnu mjesečnu potrošnju od 100 kn od
16.07.2011. do 30.11.2011 uz preuzimanje obveze obveznog trajanja pretplatničkog odnosa na 12
ili 24 mjeseca, dobit će dupli podatkovni promet od 500MB. Dupli promet dodijelit će se do
30.06.2012.

10. Nakon što Korisnik tijekom jednog obračunskog razdoblja iskoristi pripadajući broj minuta, SMS
poruka ili podatkovnog prometa u svom Smart paketu, svi dodatni pozivi, poruke ili podatkovni
promet naplaćuju se Korisniku po cijenama utvrđenim Tele2 cjenikom za Smart tarife (kao i ostale
usluge koje nisu uključene u Smart paket).

11. Minimalna mjesečna potrošnja Smart tarifa ne uključuje naknadu za uporabu radijske
frekvencije koja se naplaćuje zasebno u iznosu od 10,00 kn mjesečno. Na ovaj iznos PDV se ne
obračunava.

12. U iznos minimalne mjesečne potrošnje nije uključena naknada za uspostavu poziva i ona se
naplaćuje za sve vrste poziva, osim poziva prema uslugama s dodatnom vrijednosti, u iznosu
utvrđenim Tele2 cjenikom za Smart tarife.

13. Neiskorištena vrijednost minuta, poruka ili podatkovnog prijenosa iz Smart paketa tijekom
jednog mjeseca neće biti prenesena u sljedeći mjesec.

14. Obračunska jedinica za naplatu nacionalnih i međunarodnih poziva je 60 sekundi. Obračunska
jedinica za prijenos podataka u Republici Hrvatskoj je 1 kB, dok je u međunarodnom roamingu 100
kB.

15. Naplata određenih usluga napravljenih u inozemstvu može kasniti u odnosu na vrijeme
korištenja usluge. U tom slučaju, navedeni troškovi nastali u inozemstvu biti će uključeni u Račune
za naredna obračunska razdoblja, te će biti naplaćeni sukladno Tele2 cjeniku.

16. Radi zaštite Tele2 korisnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na 60 minuta
nakon čega se isti automatski prekida.

17. Iznos minimalne mjesečne potrošnje u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu
aktivacije, što znači da će naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u
kojima je Korisnik bio na Smart tarifi sa ukupnim brojem dana u tom mjesecu, što znači da će
korisniku koji se pretplatio na Smart tarifu na polovici mjeseca biti naplaćena polovica iznosa
minimalne mjesečne potrošnje. Svaki naredni puni mjesec Korisnik plaća puni iznos minimalne
mjesečne potrošnje.

18. Ukupan broj minuta, odnosno broj SMS poruka te količina podatkovnog prometa tj. veličina
Smart paketa u mjesecu aktivacije bit će također razmjerna odnosu broja dana u tom mjesecu u
kojima je Korisnik bio na Smart tarifi sa ukupnim brojem dana u tom mjesecu, što znači da će
korisnik koji se pretplatio na Smart tarifu na polovici mjeseca imati pravo na polovicu ukupnog
Smart paketa uključenog u Smart tarifi. Sljedeći puni mjesec Korisnik ima na raspolaganju puni
iznos Smart paketa za odgovarajuću Smart tarifu.

19. Aktivacijom Tele2 Smart tarife, postojeći Korisnik koji promjeni tarifu gubi sve pogodnosti,
promocije ili dodatne opcije koje je imao prije prelaska na Smart tarife uključujući opciju Zero,
opciju Superfrend ili Mukte broj. Iznimka su podatkovni paketi, posebni popusti te pogodnosti koje
je korisnik dobivao u promocijama Zauvijek, Duplo i Duplomanija.

20. Uz iznose minimalne mjesečne potrošnje od 100, 200, 300 ili 400 kn obavezno trajanje
ugovora može iznositi 12 ili 24 mjeseca. Korisnik može potpisati ugovor i bez obaveznog trajanja
pretplatničkog Ugovora.

21. Dozvoljene promjene tarife na i sa Tele2 Smart tarifa određene su Pravilima promjena
glasovnih tarifa za Tele2 pretplatnike objavljenih na Tele2 web stranicama.

22. Prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog pretplatnika posebne pogodnosti koje je stari
Korisnik imao neće se prenijeti na novog Korisnika. Posebne pogodnosti su: razni popusti,
promocije, refundacije, kompenzacije, Mukte brojevi ili drugi izvanredni uvjeti korištenja usluga i
proizvoda Tele2.

23. U slučaju da Korisnik ne podmiri dospjelo dugovanje za obavljene Tele2 usluge, Tele2 će
privremeno ograničiti korištenje usluga i privremeno isključiti priključak Korisnika, a sukladno
Općim uvjetima poslovanja Tele2.

24. Ako Korisnik jednostrano raskine pretplatnički odnos prije isteka Obveznog trajanja ili ako takav
pretplatnički odnos bude raskinut od strane Korisnika ili uslijed krivnje Korisnika prije isteka
Obveznog trajanja, Korisnik će biti obvezan platiti puni iznos svih preostalih iznosa minimalnih
mjesečnih potrošnja do ukupnog broja minimalnih mjesečnih potrošnja na koje se Korisnik
obvezao Obveznim trajanjem pretplatničkog ugovora.

25. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik
koristi.

26. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način