Uvjeti korištenja Tele2 mobilnog interneta

Uvjeti korištenja Tele2 tarifa za mobilni internet uz pretplatu
1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa za jedan od Tele2 podatkovnih tarifnih paketa,
Tele2 pretplatnik mobilnog interneta (u daljnjem tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja
Tele2 mobilnog interneta za Tele2 pretplatnike (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Tele2 mobilni internet podržava uslugu prijenosa podataka te SMS.

3. Tele2 mobilni internet uz pretplatu ne podržava roaming uslugu, glasovnu uslugu te MMS, te usluge s
dodatnom vrijednošću.

4. Tele2 mobilni internet uz pretplatu podržava HSPA, UMTS, EDGE i GPRS mrežnu tehnologiju.

5. Korisnik može zasnovati pretplatnički odnos odabirom jedne od Tele2 podatkovnih tarifa koje su u
redovnoj ili promocijskoj ponudi.

6. Korisnik može sklopiti ugovor za tarife u redovnoj ili promocijskoj ponudi sa i bez obveznog trajanja
ugovornog odnosa.

7. U slučaju da Pretplatnik jednostrano raskine Ugovor prije isteka obveznog trajanja pojedinačnog
pretplatničkog odnosa Pretplatnik je obvezan Tele2 jednokratno isplatiti mjesečne naknade za ostatak
razdoblja obveznog trajanja Ugovora ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario
ako je plaćanje te naknade povoljnije za Pretplatnika. Naknade će biti obračunate na Tele2 računu za
usluge.

8. Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu aktivacije, što znači da će
naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Pretplatnik bio na tarifi s
ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatniku koji se pretplatio na tarifu na polovici
mjeseca bit će naplaćena polovica iznosa mjesečne naknade. Svaki naredni puni mjesec Pretplatnik
plaća puni iznos mjesečne naknade.

9. Ukupna količina podatkovnog prometa, tj. veličina tarifnog modela u mjesecu aktivacije bit će također
razmjerna odnosu broja dana u tom mjesecu u kojem je Pretplatnik bio na odabranom tarifnom modelu,
s ukupnim brojem dana u tom mjesecu, što znači da će Pretplatnik koji se pretplatio na tarifni model na
polovici mjeseca imati pravo na polovicu ukupnog paketa uključenog u tarifnom modelu. Sljedeći puni
mjesec Pretplatnik ima na raspolaganju puni iznos paketa za odgovarajući tarifni model.

10. Tele2 pretplatnik ima pravo unutar osam dana od dana kupnje Tele2 modema/USB sticka za korištenje
mobilnog interneta (računajući i neradne dane te vikend), vratiti neoštećen proizvod bez posebne
naknade. Pretplatnik je dužan podmiriti trošak mjesečne naknade proporcionalno danima korištenja te
promet iznad potrošenog paketa, a koji će biti obračunati na Tele2 računu.

11. Pretplatnik može provjeriti trenutnu potrošnju slanjem SMS poruke MB? na broj 880. Slanje poruke je
besplatno za Tele2 korisnike Mobilnog interneta.


12. Pretplatnik smije prelaziti na druge Tele2 tarife za mobilni internet uz pretplatu prema pravilima
objavljenim na službenim internetskim stranicama Tele2 d.o.o. www.tele2.hr

13. Tele2 zadržava pravo promjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjereni način.

14. Tele2 zadržava pravo deaktivacije Pretplatnika mobilnog interneta u slučaju primijećene zlouporabe
koja može dovesti do teškoća u radu Tele2 mobilne mreže, o čemu će na prikladan način obavijestiti
Korisnika.

15. Pretplatnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama
Tele2.

16. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga
koje Pretplatnik koristi.