Uvjeti korištenja Tele2Carnet važeći do 31.08.2011.


UVJETI KORIŠTENJA Tele2CARNet MOBILNOG INTERNETA

1. Usluga Tele2CARNet mobilnog interneta namijenjena je Carnet
korisnicima koji posjeduju elektronički identitet u Carnetovom
sustavu AAI@EduHr.

2. Tele2 omogućuje Tele2CARNet korisnicima uslugu mobilnog
bežičnog pristupa i prijenosa podataka od Carnetove mreže.

3. Pravo pristupa Carnetovoj mreži definira Carnet koji korisniku
dodjeljuje korisničko ime i lozinku za pristup Carnetovoj mreži.
Carnet ima pravo korisniku oduzeti korisničko ime i lozinku kao i
onemogućiti pristup Carnetovoj mreži, a prema uvjetima i pravilima
javno objavljenim na Carnetovim web stranicama.

4. Ukoliko korisnik izgubi pravo pristupa Carnetovoj mreži ili ne želi
više koristiti Tele2CARNet uslugu, Tele2 će na zahtjev korisnika,
istoga prebaciti na podatkovni tarifni model iste količine prijenosa
podataka u Tele2 redovnoj ponudi. U navedenom slučaju,
obvezno trajanje Ugovora za podatkovni tarifni model ili uslugu
ostaje i dalje na snazi.

5. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa za jedan
od Tele2CARNet podatkovnih tarifnih paketa, korisnik prihvaća
Uvjete korištenja Tele2CARNet mobilnog interneta. Navedeni uvjeti
valjani su samo uz Opće uvjete poslovanja za Tele2 pretplatnike.

6. Tele2CARNet mobilni internet podržava uslugu SMS-a i prijenosa
podataka putem HSPA, UMTS, EDGE i GPRS mrežne tehnologije,
a ne podržava roaming uslugu, glasovnu uslugu te MMS.

7. Tele2CARNet podatkovni tarifni modeli: Tele2CARNet 1GB,
Tele2CARNet 3GB.

8. Tele2CARNet korisnik može sklopiti ugovor sa i bez obveznog
trajanja ugovornog odnosa. U slučaju da je korisnik sklopio ugovor
uz obvezno ugovorno trajanje, te ga želi raskinuti, obavezan je
platiti jednokratno preostale mjesečne naknade do završetka
obveznog trajanja ugovora.

9. Tele2CARNet korisnik ima pravo unutar osam dana od dana
kupnje Tele2CARNet mobilnog interneta (računajući i neradne
dane te vikend), vratiti neoštećen proizvod bez posebne naknade.
Korisnik je dužan podmiriti trošak mjesečne naknade
proporcionalno danima korištenja te promet iznad potrošenog
paketa, a koji će biti obračunati na Tele2 računu.

10. Svaki korisnik može zasnovati samo jednu pretplatu za
Tele2CARNet mobilni Internet.

11. Tele2CARNet korisnik može provjeriti trenutnu potrošnju slanjem
SMS poruke MB? na broj 880.

12. Promjenu Tele2CARNet podatkovnog tarifnog modela moguće je
ostvariti jednom mjesečno. Promjena postaje aktivna od sljedećeg
obračunskog razdoblja.

13. Tele2 zadržava pravo promjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će
Korisnik biti obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi
primjereni način