Uvjeti korištenja usluge mobilnog portala

UVJETI KORIŠTENJA TELE2 MOBILNOG PORTALA
Pristup i surfanje mobilnim portalom TELE2 naplaćuje se prema važećem
Tele2 cjeniku. Neke od usluga naplaćuju se po posebnoj cijeni, uključujući
melodije, slike, igre i ostale mobilne sadržaje dostupne putem tele2
mobilnog portala (wap.tele2.hr).
Cijene mobilnih sadržaja su u kunama, PDV uključen i vrijede na teritoriju
Republike Hrvatske. Prijenos podataka se naplaćuje posebno, prema
važećem cjeniku.
Cijene za sve usluge koje se naplaćuju prikazat će se na zaslonu prije
učitavanja. Dodatne informacije o cijenama usluga potražite na web
stranici www.tele2.hr ili nazovite Službu za korisnike na 095 1000 444.
Korištenje usluga uključuje sve informacije koje se automatski šalju ili
primaju s mobilnog telefona, uključujući interaktivne usluge, pregledavanje
Interneta i korištenje elektronske pošte. Ukoliko korisnik pošalje slikovnu
poruku na mobilni telefon koji ne podržava uslugu MMS, primatelj će
primiti SMS poruku s informacijom o tome kako sliku može pogledati na
Internetu. Neke od slika koje su kupljene na Tele2 mobilnom portalu ne
mogu se slati dalje. Svi mobilni telefoni ne podržavaju slanja i/ili primanja
zvučnih zapisa. Svi mobilni telefoni ne podržavaju sve sadržaje, npr.
polifone, realtone melodije i/ili download igre. Sadržaji i dostupne usluge
mogu se razlikovati od telefona do telefona. TELE2 d.o.o. zadržava pravo
na izmjenu, dopunu ili ukidanje usluga bez prethodne obavijesti.
Sva prava pridržava TELE2 d.o.o. Materijali se ni na koji način ne smiju
koristiti ili kopirati, bilo u cijelosti ili djelomično, bez prethodnog pismenog
odobrenja TELE2 d.o.o.. TELE2 logotip je zaštitni znak tvrtke TELE2.