Uvjeti korištenja usluge "Moja melodija"

UVJETI KORIŠTENJA USLUGE “MOJA MELODIJA”

1. Aktivacijom usluge Moja melodija (u daljnjem tekstu: Usluga) korisnik bonova (u daljnjem tekstu:
Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja usluge Moja melodija (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Usluga omogućuje zamjenu uobičajenog zvona kojeg Korisnikovi pozivatelji čuju
umjesto standardnog zvuka zvona telefona dok čekaju da se Korisnik javi. Korištenje usluge moguće je
bez obzira na model mobilnog telefona.

3. Usluga se aktivira na jedan od sljedećih načina: registracijom putem web stranice mojamelodija.tele2.hr,
putem wap stranice: wap.mojamelodija.tele2.hr, putem slanja SMS poruke sadržaja „Da“ na besplatni
broj 13505, biranjem kombinacije *105# (potom 1, pa 1) ili pozivom na besplatni govorni automat na
broj 505. Usluga se može aktivirati i kupnjom prvog sadržaja (melodije ili zvuka) sukladno točki 6 (osim
aktivacijom vlastitog sadržaja).

4. Usluga je prvih 30 dana besplatna. Ova pogodnost se može iskoristiti samo jednom na jednom
telefonskom broju. Nakon 30 dana usluga se naplaćuje 3,00 kn za svakih 30 dana korištenja. Usluga
ostaje aktivirana do trenutka deaktivacije.

5. Prilikom aktivacije usluge Korisniku je automatski dodijeljena besplatna promotivna melodija, osim ako
je Uslugu aktivirao kupnjom prvog sadržaja sukladno točki 3. Jednom dodijeljenu melodiju Korisnik
može koristiti zauvijek. Ponuda besplatne promotivne melodije se može mijenjati s vremena na vrijeme.

6. Uz automatski dodijeljenu besplatnu promotivnu melodiju, korisnik može aktivirati i druge melodije ili
zvukove. Ti sadržaji se naplaćuju posebno, jednokratno. Njihova cijena može biti 3,00 kn, 5,50 kn ili 7
kn. Dodatne melodije se mogu kupovati putem web stranice mojamelodija.tele2.hr, putem wap stranice:
wap.mojamelodija.tele2.hr, putem slanja SMS poruke s kodom melodije na besplatni broj 13505,
unosom koda melodije putem kombinacije *105# ili pozivom na besplatni govorni automat na broj 505.
Korisnik dodatno može aktivirati i vlastite sadržaje, putem web stranice mojamelodija.tele2.hr ili pozivom
na govorni automat na besplatni broj 505. Aktivacija vlastitog sadržaja je besplatna. Sadržaji koji sadrže
uvredljive riječi ili informacije, informacije koje krše nečija prava ili promoviraju nasilje ili uvrede na bilo
kojoj osnovi ne smiju se koristiti. Korištenjem Usluge Korisnik se obvezuje postupati u skladu sa
Zakonom o zaštiti autorskih prava i drugim odgovarajućim zakonima i propisima. Tele2 pridržava pravo
brisanja neodgovarajućih sadržaja u bilo kojem trenutku i bez znanja ili pristanka korisnika. Korisnik
može maksimalno imati 20 sadržaja u svojoj arhivi, u što su uključena 2 vlastita sadržaja.

7. Usluga se može deaktivirati na jedan od sljedećih načina: putem web stranice mojamelodija.tele2.hr,
putem wap stranice wap.mojamelodija.tele2.hr, slanjem SMS poruke sadržaja STOP na besplatni broj 13505, biranjem kombinacije *105# (potom 2, pa 1) ili pozivom na besplatni govorni automat na broj
505. Nakon deaktivacije sve melodije i postavke se čuvaju do kraja naplatnog razdoblja.

8. Korisnik može darovati neku melodiju drugom korisniku putem web stranice mojamelodija.tele2.hr ili
pozivom na govorni automat na besplatni broj 505. Melodija se u tom slučaju naplaćuje korisniku koji je
melodiju darovao. Kako bi primatelj dara mogao koristiti melodiju, Usluga mora prethodno biti aktivirana.

9. Korisnik može kopirati melodiju drugog korisnika na način da tokom pozivanja drugog korisnika pritisne
zvjezdicu (*) na svom mobilnom telefonu. Melodija se naplaćuje korisniku koji vrši kopiranje melodije.
Kako bi melodija mogla biti kopirana, Usluga mora prethodno biti aktivirana.

10. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.

11. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način