Uvjeti korištenja usluge SMS info

Uvjeti korištenja Tele2 usluge SMS info
1. Aktivacijom Tele2 usluge SMS info (dalje u tekstu: Usluga) Tele2 korisnik prihvaća ove Uvjete
korištenja Tele2 usluge SMS info (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).
2. Korisnik aktivira pojedinu kategoriju Usluge slanjem SMS poruke s ključnom riječi željene
kategorije iz točke 3 ovih Uvjeta korištenja na broj 710. SMS poruka prema broju 710 naplaćuje se
u skladu s tarifom koju korisnik koristi.
3. Ključne riječi za kategorije su: VIJESTI, SPORT, ZANIMLJIVOSTI, CRNA KRONIKA, VIC,
LOTO, te za horoskop: OVAN, BIK, BLIZANCI, RAK, LAV, DJEVICA, VAGA, SKORPION,
STRIJELAC, JARAC, VODENJAK, RIBE.
4. Usluga se može koristiti 30 dana od dana aktivacije, a nakon isteka 30. dana od dana aktivacije
Usluga će se ponovno naplatiti za vremenski period od 30 dana, pod uvjetom da korisnik u
međuvremenu Uslugu nije deaktivirao u skladu s točkom 7 ovih Uvjeta korištenja. Korisnicima na
bonove račun će biti umanjen za iznos naknade na početku svakog 30-dnevnog razdoblja, a Tele2
pretplatnicima iznos naknade bit će obračunat na redovnom mjesečnom računu.
5. Naknada za korištenje Usluge iznosi 5,95 kuna za svaku od sljedećih kategorija: Vijesti, Sport,
Zanimljivosti, Crna kronika, Vic i Horoskop (jedan znak), te 3,95 kuna za Loto. Sukladno
prethodnoj točki ovih Uvjeta korištenja, naknada za korištenje Usluge obuhvaća vremensko
razdoblje od 30 dana.
6. Korisniku na bonove koji u trenutku postavljanja zahtjeva za aktivaciju nema dovoljno sredstava
na korisničkom računu za plaćanje iznosa naknade Usluga neće biti aktivirana.
«7. Korisnik Uslugu može deaktivirati u bilo kojem trenutku slanjem ključnih riječi STOP naziv
»aktivirane kategorije na broj 710. Deaktivacija Usluge stupa na snagu zadnjeg dana perioda
obuhvaćenog naknadom za korištenje Usluge (30-i dan), a u kojem periodu je zaprimljen zahtjev
korisnika za deaktivaciju.
8. Tijekom cijelog razdoblja korištenja Usluge korisnik može provjeriti koje kategorije ima aktivirane
«»slanjem SMS poruke sadržaja ? na broj 710.
9. Detaljan opis Usluge i dinamika i količina slanja poruka navedena je na web stranicama Tele2
www.tele2.hr.
11. Korisnik potvrnuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web
stranicama Tele2.
12. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacijeusluga koje korisnik koristi.
13. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, email-om ili na drugi primjeren način.