Uvjeti korištenja usluge Zvjezdica broj

Uvjeti korištenja usluge *broj (Zvjezdica broj)

1. Predmet ovih Uvjeta korištenja (u daljnjem tekstu: Uvjeti) je usluga *broj (Zvjezdica broj)
koja Tele2 Korisniku omogućuje pozivanje brojeva fiksne telekomunikacijske mreže
putem kratkog koda dužine od 3-6 znamenki koji počinje prefiksom *.

2. Usluga *broj omogućena je svim Tele2 korisnicima glasovnih tarifa.

3. Pozivanje kratkih kodova iz usluge *broj moguće je isključivo iz mobilne u fiksnu
telekomunikacijsku mrežu.

4. Poziv na *broj naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnoj mreži iz tarife korisnika.

5. Tele2 ne odgovara za uslugu ili kvalitetu usluge koja se pruža putem usluge *broj niti je
odgovoran za korisnike/vlasnike pojedinog *broja.

6. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.

7. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga
koje Korisnik koristi.

Uvjeti korištenja primjenjuju se od 20.3.2012.