Uvjeti korištenja zajedničke promocije Tele2 i 24 sata


UVJETI KORIŠTENJA
ZAJEDNIČKE PROMOCIJE TELE2 I 24SATA

1. Kupnjom Tele2 paketa mobilnog interneta na bonove koji na sebi
sadrži oznaku 24sata korisnik Tele2 mobilnog interneta na bonove
(dalje u tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja
objavljene na www.tele2.hr, čime ostvaruje pravo na besplatno
surfanje na stranici www.24sata.hr tijekom promotivnog
razdoblja.

2. Promotivno razdoblje iz točke 1 ovih Uvjeta korištenja traje od 16.
lipnja 2009. do 31. listopada 2009. godine.

3. Prilikom korištenja web stranice www.24sata.hr Korisnik može,
putem tamo sadržanih linkova, pristupiti na druge web stranice na
Internetu, čime ujedno napušta stranicu www.24sata.hr. U tom
slučaju Korisnik, plaća redovnu cijenu prijenosa podataka Tele2
mobilnog Interneta na bonove.

4. Tele2 se u potpunosti odriče svake odgovornosti za štetu koja bi
nastala bilo kakvim korištenjem web stranice i/ili sadržaja web
stranice www.24sata.hr.

5. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima
korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati Uvjeti
korištenja Tele2 mobilnog interneta na bonove, Opći uvjeti
korištenja Tele2 pre-paid usluge i Tele2 d.o.o. Opći uvjeti
poslovanja za Pretplatnike, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili
specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

6. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će
Korisnik biti pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice, e-
mail-om ili na drugi primjeren način.