Uvjeti korištenja besplatne SIM kartice na bonove za nove korisnike


Uvjeti besplatne SIM kartice na bonove za nove korisnike


1. Narudžbom besplatne SIM kartice na bonove za nove korisnike (u daljnjem tekstu: SIM kartica) od
19.02.2018 na www.tele2.hr, naručitelj (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja
2. Besplatna SIM kartica sadrži početni iznos od 1kn, 30 SMS poruka valjanosti 14 dana te 130 MB
podatkovnog prometa valjanosti 30 dana.
3. Korisnik može naručiti najviše 5 besplatnih SIM kartica unutar 30 dana.

4. Dostava SIM kartice se ne naplaćuje.

5. U slučaju sumnje na zlouporabu, Tele2 zadržava pravo ne isporučiti Korisniku besplatnu SIM karticu
i/ili trajno isključiti aktiviranu SIM karticu te pokrenuti druge odgovarajuće mjere u svrhu
sprečavanja zlouporabe.

6. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Korisnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa Internetu na način sukladan
važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za
zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti
mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa Internetu uključujući i pravo
diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način
upoznati korisnika.
7. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2 i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.
8. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.


Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 20.02.2018. te su izmijenjeni dana 21.08.2018.godine.