Uvjeti korištenja bonova za Tele2 korisnike bonova


Uvjeti korištenja promocije bonova u Tele2 webshopu


1. Tele2 prepaid korisnik (osim korisnika stare tarife Pričalica) koji od 7. veljače 2018. godine
do 31. svibnja 2018. godine nadoplati račun bonom Dvadesetpetica, Pedesetica, Stotica,
Dvjestotica, Četristotica kupljenim u Tele2 webshopu, uključujući aplikaciju Kupi bon,
ostvaruje pravo na dodatne bonus kune.

2. Kune na bonus računu se ostvaruju kako je opisano u tablici:

Bon Bonus kune
Dvadesetpetica 6,25
Pedesetica 12,50
Stotica 25,00
Dvjestotica 50,00
Četristotica 100,00


Za bon Tele2 Dvadesetpetica korisnik ostvaruje dodatnih 6,25 bonus kuna. Za bon Tele2
Pedesetica korisnik ostvaruje dodatnih 12,50 bonus kuna. Za bon Tele2 Stotica korisnik
ostvaruje dodatnih 25 bonus kuna. Za bon Tele2 Dvjestotica korisnik ostvaruje dodatnih 50
bonus kuna, a za bon Tele2 Četristotica korisnik ostvaruje bonus od 100 kuna.

3. Dodatne bonus kune dobivene temeljem ove promocije bit će pridodane na bonus račun u
roku od 24 h od nadoplate računa bonom. Stanje i valjanost bonus računa provjerava se
biranjem kombinacije *150#, potom 2 za Bonuse, ili direktnim odabirom *150*5#.

4. Bonus kune dobivene temeljem ove promocije imaju valjanost 30 dana. Bonus kune mogu
se trošiti na pozive, SMS i MMS poruke i podatkovni promet. Bonus kune se troše poslije
bonus paketa / tarifnih paketa te poslije dodatnih paketa i opcija (dodatni paketi minuta,
dodatni SMS paketi i dodatni podatkovni paketi, paketi iz starih tarifa Smart i Smiley).

5. Ako korisnik već ima bonus kune na svom bonus računu, bonus kune dobivene temeljem
ove promocije zbrajaju se s postojećim bonus kunama te se primjenjuje novo razdoblje
valjanosti od 30 dana.

6. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili
specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

7. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 1.4.2018. godine.