Uvjeti korištenja Bonus računa za Tele2 korisnike bonova


Uvjeti korištenja Bonus računa za Tele2 korisnike bonova

1. Tele2 korisnik bonova (osim korisnika stare tarife Pričalica) sudjelovanjem u promocijama u kojima se
dodjeljuju bonus kune na Bonus račun (dalje u tekstu: Bonus kune) prihvaća ove Uvjete korištenja Bonus računa
za Tele2 korisnike bonova.

2. Bonus kune koje se nalaze na Bonus računu se mogu trošiti na sljedeće:
- pozive unutar Hrvatske prema fiksnim i mobilnim mrežama, uključujući naknadu za uspostavu poziva prema
fiksnim i mobilnim mrežama
- SMS poruke prema mobilnim mrežama u Hrvatskoj
- MMS poruke prema mobilnim mrežama u Hrvatskoj i prema e-mailu
- podatkovni promet unutar Hrvatske.

3. Bonus kune troše se prema cijenama i uvjetima korištenja tarife na kojoj se Korisnik trenutno nalazi i imaju
valjanost koja ističe 30. dan od dana aktivacije. Ako korisnik u trenutku dodjele bonus kuna već ima neke bonus
kune na računu, bonus kune se zbrajaju, te se primjenjuje novi datum valjanosti od 30 dana.

4. Prilikom slanja SMS i MMS poruka, pozivanja ili korištenja podatkovnog prometa redoslijed trošenja je
sljedeći:
- prvo se troše tarifni paketi i bonus paketi minuta, SMS/MMS poruka i podatkovnog prometa ukoliko su na
osnovu određene promocije korisniku aktivni, u izborniku koji je dostupan biranjem kombinacije *150# isti se
nalaze pod "2-Bonusi/Paketi"),
- zatim se obračunavaju dodatne opcije koje je korisnik aktivirao - ostale minute, SMS/MMS poruke i podatkovni
promet koji Korisnik ima na svom prepaid računu (u izborniku koji je dostupan biranjem kombinacije *150# isti
se nalaze pod "1-Opcije"),
- potom se troše bonus kune s bonus računa,
- i na kraju se naplaćuje korisnički prepaid račun.

5. Bonus kune ne mogu se koristiti za promet iz Hrvatske prema međunarodnim destinacijama, u
međunarodnom roamingu, za usluge s dodanom vrijednošću (uključujući SMS parking), za pozive i poruke
prema kratkim kodovima, za pozive prema destinacijama 095 1000 ***, kao ni za prosljeđivanje poziva, nego se
te usluge naplaćuju odvojeno temeljem važećih cijena utvrđenih službenim cjenikom Tele2 sukladno tarifi na
kojoj se korisnik nalazi. Bonus kune ne mogu se trošiti za aktivaciju tarifa, paketa ili opcija.

6. Korisnik može provjeriti stanje bonus kuna koje su dodijeljene na njegov Bonus račun biranjem kombinacije
*150#, te nakon toga 2 za Bonuse/Pakete, ili biranjem direktne kombinacije *150*5#.

7. U slučaju da Korisnik nije imao aktivan Bonus račun odnosno bonus kune u trenutku u kojem je uspostavio
poziv, a u toku poziva mu se dodjele bonus kune, taj poziv će biti naplaćen s osnovnog računa.
- Ako je Korisnik potrošio bonus kune, ali još nije prošao datum isteka valjanosti Bonus računa odnosno bonus
kuna, te Korisnik uspostavi poziv, u toku kojeg mu se dodjele nove bonus kune, taj poziv će mu biti naplaćen s
Bonus računa odnosno bonus kuna.

8. Bonus kune nisu prenosive na drugi korisnički broj i nije ih moguće zamijeniti za novac ili neki drugi oblik
nagrade. Iznos bonus kuna produljuje valjanost Korisničkog računa ukoliko je u trenutku dodjele bonus kuna
valjanost bona kraća od 30 dana. Bonus kune se ne smatraju elektroničkim novcem te kao takve ne mogu biti
predmet iskupa.9. Iznos bonus kuna Korisnik gubi prelaskom na pretplatu.

10. Tele2 zadržava pravo na izmjenu ovih Uvjeta korištenja bez posebne najave uz prethodnu objavu na
službenim Tele2 stranicama.

11. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2 d.o.o

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 08.05.2015.