Uvjeti korištenja božićne promocije „Najbolji gigatelji“


Uvjeti korištenja božićne promocije "Najbolji gigatelji"

1. Korisnici koji u promotivnom razdoblju od 15.11.2018. 00:00:00 - 31.12.2019. 23:59:59 prenesu broj u Tele2
mrežu na bonove (u daljnjem tekstu: Prijatelj) mogu sudjelovati u božićnoj promociji Najbolji gigatelji (u daljnjem
tekstu: Promocija) tako da prijave postojećeg Tele2 korisnika na bonove (u daljnjem tekstu: Korisnik). Uspješnom
prijavom u Promociju Prijatelj pristaje na ove uvjete korištenja (u daljnjem tekstu Uvjeti korištenja)
2. Prijatelj prijavljuje Korisnika u promociju slanjem SMS poruke s ključnom riječi koja označava broj Korisnika na
broj 13111. Primjer ispravne ključne riječi je: 0957945872. Poruke na broj 13111 se ne naplaćuju.
3. U promociju se može prijaviti Korisnik i Prijatelj samo ako su i jedan i drugi Tele2 korisnici bonova te ako Korisnik
koristi jednu od slagalica:
a. 1 GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS,
b. 1 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS,
c. 5 GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS,
d. 5 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS
e. 2 GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS,
f. 2 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS,
g. 6 GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS,
h. 6 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS te
i. BEZBROJ GB i 1000 jedinica min i/ili SMS.
te ako Prijatelj koristi jednu od slagalica:
j. 2 GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS,
k. 2 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS,
l. 6 GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS,
m. 6 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS te
n. BEZBROJ GB i 1000 jedinica min i/ili SMS.
4. Prijatelj ima pravo samo jednom sudjelovati u Promociji po svom Tele2 broju na bonove te isti Korisnik samo
jednom može biti prijavljen u promociju po svom Tele2 broju.
5. Nakon uspješne prijave, Promocija postaje aktivna te Korisnik i Prijatelj stječu pravo na dodjelu tijekom
dvadeset četiri mjeseca sljedeće količine gigabajta:
a. 1 GB uz slagalicu 1 GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS i 1 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS
b. 2 GB uz slagalicu 2 GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS i 2 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS
c. 5 GB uz slagalicu 5 GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS i 5 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS
d. 6 GB uz slagalicu 6 GB i 200 jedinica minuta i/ili SMS i 6 GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS
Valjanost navedenih gigabajta ističe u danu kada ističe i aktivirana slagalica iz točke 3. Podatkovni promet iz
točki a. i b. može se koristiti u cijelosti u roamingu unutar EU/EEA dok je podatkovni promet iz točki c. i d.
namijenjen za korištenje u Republici Hrvatskoj.
6. Korisnik i Prijatelj dobivat će navedene količine gigabajta iz točke 5. sve dok ispunjavaju sljedeće uvjete:
a. da im je aktivna Promocija,
b. da aktiviraju odabrane slagalice iz točke 3. bez vremenskog prekida tijekom 24 mjeseca od
aktivacije Promocije,
c. da su Tele2 korisnici bonova.
7. Promocija se isključuje istovremeno Korisniku i Prijatelju kada jedan od njih ne ispunjava uvjete iz točke
6. Tada Korisnik i Prijatelj gube pravo na dodjelu gigabajta iz točke 5.
8. Promocija će se aktivirati unutar 24 sata, a prvi gigabajti iz točke 5. bit će dodijeljeni kod sljedeće obnove
slagalice. Nakon obnove slagalice kojom korisnik ostvaruje pravo na gigabajte iz točke 5., isti će biti
dodijeljeni unutar 24 sata. Preostali gigabajti iz točke 5. dodjeljuju se prilikom obnove slagalice jednom
u 30 dana te korisnik koji obnovi slagalicu prije isteka 30-og dana od prethodne aktivacije slagalice, neće
dobiti gigabajte iz točke 5. neovisno o tome je li obnavljao slagalicu u tom periodu. Nakon isteka 30-og
dana, gigabajti iz točke 5. bit će dodijeljeni prilikom nove obnove slagalice.
9. Prijatelj nema mogućnost ponovo aktivirati Promociju jednom kad je izgubio pravo na dodjelu dodatnih gigabajta
te Korisnik koji je izgubio pravo na dodjelu dodatnih gigabajta ne može ponovno biti prijavljen u promociju po
svom Tele2 broju.
10. Korisnik i Prijatelj koji imaju pravo na dodjelu gigabajta sukladno ovim Uvjetima korištenja ne mogu dobiti pravo
na korištenje neke druge promocije za Tele2 korisnike bonova.
11. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Prijatelj je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja neželjenih
elektroničkih poruka te su obvezni koristiti uslugu pristupa Internetu na način sukladan važećim propisima u
Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na
web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe
usluge pristupa Internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o
čemu će na primjeren način upoznati Korisnika i Prijatelja.
12. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Uvjeti korištenja slagalica glasovnih tarifa za korisnike Tele2 bonova, Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi
Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.
13. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 15.11.2018. i izmijenjeni su 26.06.2019. i 26.06.2019.