Uvjeti korištenja dodatnih podatkovnih paketa za Tele2 pretplatnike - 2016


Uvjeti korištenja su objavljeni 15.03.2016., a izmijenjeni 27.09.2016.,03.10.2016 i 24.04.2017
Uvjeti korištenja dodatnih podatkovnih paketa za Tele2 pretplatnike
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1) Aktivacijom Tele2 podatkovnog paketa 1 GB ili 5 GB (u daljnjem tekstu zajedno:
Dodatni podatkovni paketi) Tele2 pretplatnik (u daljnjem tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove
Uvjete korištenja dodatnih podatkovnih paketa (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).
2) Privatni i poslovni Pretplatnici, osim Pretplatnika na tarifama u čijim je uvjetima
naznačeno drugačije, te pretplatnika Tele2 Mobilnog interneta, Dodatne podatkovne pakete
iz ovih Uvjeta korištenja mogu aktivirati od 15.03.2016.
3) Iznos naknade pojedinog Dodatnog podatkovnog paketa kao i uključena količina
podatkovnog prometa određeni su u Cjeniku Tele2 usluga.
4) Privatni Pretplatnik aktivira paket na sljedeći način:
- 1 GB slanjem SMS poruke s ključnom riječi GIGA,1GB ili GB1, a
- 5 GB slanjem SMS poruke s ključnom riječi 5GIGA, 5GB ili GB5.
Ključne riječi 1GB i 5GB dodane su za aktivaciju paketa od 26.09.2016, a GB1 i GB5
od 03.10.2016.
5) Poruka s ključnom riječi se šalje na broj 13880. Poruke prema broju 13880 su
besplatne.
6) Poslovni Pretplatnici pakete aktiviraju kod ovlaštenog prodajnog predstavnika, na
ovlaštenom Tele2 prodajnom mjestu, putem poziva Službi za korisnike ili putem portala Moj
Tele2.
7) U jednom obračunskom razdoblju moguće je aktivirati i koristiti više istih ili različitih
Dodatnih podatkovnih paketa.
8) Naknada i pripadna količina podatkovnog prometa podatkovnog paketa obračunavat
će se korisnicima u punom iznosu neovisno o datumu aktivacije. Neiskorištena količina
podatkovnog prometa uključena u iznos naknade Dodatnog podatkovnog paketa ne prenosi
se u sljedeće obračunsko razdoblje niti se može iskoristiti za umanjenje sljedećeg računa.
9) Bez obzira na dan aktivacije, količina podatkovnog prometa uključena u iznos
naknade Dodatnog podatkovnog paketa se može koristiti do kraja obračunskog razdoblja u
Uvjeti korištenja su objavljeni 15.03.2016., a izmijenjeni 27.09.2016.,03.10.2016 i 24.04.2017
kojem je Dodatni podatkovni paket aktiviran. Jednom aktivirani Dodatni podatkovni paket
ostaje aktiviran do kraja obračunskog razdoblja u kojem ga je Pretplatnik aktivirao odnosno
dok Pretplatnik ne iskoristi podatkovni promet uključen u aktivirani Dodatni podatkovni
paket, što god nastupi ranije. Dodatni podatkovni paket neće se obnoviti na početku
sljedećeg obračunskog razdoblja.
10) Jednom aktivirani Dodatni podatkovni paket ne može se isključiti.
11) Obračunska jedinica za prijenos podataka je definirana službenim cjenikom Tele2.
Nakon što Pretplatnik koji se nalazi na Tolko-kolko, Čisto tristo ili Raspali tarifi, iskoristi
količinu podatkovnog prometa uključenu u iznos naknade Dodatnog podatkovnog paketa
sukladno ovim Uvjetima korištenja dodatni promet se zaustavlja zbog zaštite Pretplatnika
osim ako Pretplatnik ima dostupan podatkovni promet u nekom drugom podatkovnom
paketu, bilo da se radi o još jednom Dodatnom podatkovnom paketu ili obveznom
podatkovnom paketu.
12) Poslovni pretplatnik koji se nalazi na Tolko-kolko Surf, Čisto tristo Surf ili Raspali Surf
tarifi te iskoristi količinu podatkovnog prometa uključenu u iznos naknade Dodatnog
podatkovnog paketa sukladno ovim Uvjetima korištenja dodatni promet se ograničava na
brzinu 64 kbps, osim ako Pretplatnik ima dostupan podatkovni promet u nekom drugom
podatkovnom paketu, bilo da se radi o još jednom Dodatnom ili obveznom podatkovnom
paketu.
13) Naknada za Dodatni podatkovni paket nije uključena u minimalnu mjesečnu potrošnju
i/ili mjesečnu naknadu tarife ili paketa obveznog podatkovnog prometa koje Pretplatnik ima
aktivirane.
14) Podatkovni promet ostvaren u međunarodnom roamingu nije uključen u iznos
naknade Dodatnog podatkovnog paketa, nego se naplaćuje odvojeno prema cijenama
utvrđenima Cjenikom usluga Tele2.
15) Pretplatnik u svakom trenutku može provjeriti potrošnju slanjem ključne riječi
STANJE na broj 13880.
16) Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku
zabranu slanja neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa
internetu na način sukladan važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima
poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici
Uvjeti korištenja su objavljeni 15.03.2016., a izmijenjeni 27.09.2016.,03.10.2016 i 24.04.2017
www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje
zlouporabe usluge pristupa internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine prijenosa
podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.
17) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući
će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili
specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.
18) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti
pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.