Uvjeti korištenja dodatnih podatkovnih paketa za Tele2 pretplatnike - 2017


Uvjeti korištenja su primjenjivi od 24.04.2017.
Uvjeti korištenja dodatnih podatkovnih paketa za Tele2 pretplatnike 2017
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1. Aktivacijom Tele2 podatkovnog paketa 0,5 GB, 2 GB, 6 GB ili BEZBROJ GB 24 SATA (u
daljnjem tekstu zajedno: Dodatni podatkovni paketi) Tele2 pretplatnik (u daljnjem tekstu:
Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja dodatnih podatkovnih paketa (u daljnjem tekstu:
Uvjeti korištenja).
2. Privatni i poslovni Pretplatnici, osim Pretplatnika na tarifama u čijim je uvjetima naznačeno
drugačije, te pretplatnika Tele2 Mobilnog interneta, Tele2 Interneta i Tele2 M2M Tarifa, Dodatne
podatkovne pakete iz ovih Uvjeta korištenja mogu aktivirati od 24.04.2017.
3. Iznos naknade pojedinog Dodatnog podatkovnog paketa kao i uključena količina podatkovnog
prometa određeni su u Cjeniku Tele2 usluga.
4. Privatni Pretplatnik aktivira paket na sljedeći način:
a. 0,5 GB slanjem SMS poruke s ključnom riječi POLAGIGA, 05GB ili GB05 ili putem
portala Moj Tele2,
b. 2 GB slanjem SMS poruke s ključnom riječi 2GIGA, 2GB, GB2 ili putem portala Moj
Tele2,
c. 6 GB slanjem SMS poruke s ključnom riječi 6GIGA, 6GB iGB6 ili putem portala Moj
Tele2, a
d. BEZBROJ GB 24 SATA slanjem SMS poruke s ključnom riječi 24SATA, 24H, 24 ili
putem portala Moj Tele2
5. Korisnik Dodatnog podatkovnog paketa BEZBROJ GB 24 SATA ima na raspolaganju
neograničeni promet kod preuzimanja i slanja podataka unutar 24 sata. Npr. ukoliko Korisnik
aktivira Dodatni podatkovni paket BEZBROJ GB 24 SATA u 16:00 sati, imati će na
raspolaganju neograničeni Internet promet sve do 15:59:59 sati sljedećeg dana.

6. Radi osiguravanja optimalnog korisničkog iskustva tijekom korištenja podatkovnog prometa
svim Tele2 korisnicima, Tele2 može na Tarifama smanjiti brzinu pristupa internetu na
maksimalnu brzinu do 1 Mbps kod slanja i preuzimanja podataka. Mjere osiguravanja
optimalnog korisničkog iskustva će se primjenjivati samo u situacijama kada će biti ugrožen
integritet Tele2 mreže npr. kada dođe do značajnog usporenja prosječne brzine Tele2
korisnika u preuzimanju podataka u određenom vremenskom periodu na određenoj lokaciji.
Tele2 zadržava mogućnost smanjenja brzine pristupa svim korisnicima na spomenutoj lokaciji
ili samo određenim korisnicima čiji je doprinos zagušenju najveći.

7. Poruka s ključnom riječi se šalje na broj 13880. Poruke prema broju 13880 su besplatne.

8. Poslovni Pretplatnici pakete aktiviraju kod ovlaštenog prodajnog predstavnika, na ovlaštenom
Tele2 prodajnom mjestu, putem poziva Službi za korisnike ili putem portala Moj Tele2.
9. U jednom obračunskom razdoblju moguće je aktivirati i koristiti više istih ili različitih Dodatnih
podatkovnih paketa.
10. Naknada i pripadna količina podatkovnog prometa podatkovnog paketa obračunavat će se
korisnicima u punom iznosu neovisno o datumu aktivacije. Neiskorištena količina podatkovnog
prometa uključena u iznos naknade Dodatnog podatkovnog paketa ne prenosi se u sljedeće
obračunsko razdoblje niti se može iskoristiti za umanjenje sljedećeg računa.
11. Bez obzira na dan aktivacije, količina podatkovnog prometa uključena u iznos naknade
Dodatnog podatkovnog paketa se može koristiti do kraja obračunskog razdoblja u kojem je
Dodatni podatkovni paket aktiviran. Jednom aktivirani Dodatni podatkovni paket ostaje aktiviran
Uvjeti korištenja su primjenjivi od 24.04.2017.
do kraja obračunskog razdoblja u kojem ga je Pretplatnik aktivirao odnosno dok Pretplatnik ne
iskoristi podatkovni promet uključen u aktivirani Dodatni podatkovni paket, što god nastupi
ranije. Dodatni podatkovni paket neće se obnoviti na početku sljedećeg obračunskog razdoblja.
12. Jednom aktivirani Dodatni podatkovni paket ne može se isključiti.
13. Obračunska jedinica za prijenos podataka je definirana službenim cjenikom Tele2.
14. Nakon što Pretplatnik koji se nalazi na TOLKO-KOLKO, ČISTO TRISTO, RASPALI, EKIPNA ili
BIZNIS EKIPNA tarifi, iskoristi količinu podatkovnog prometa uključenu u iznos naknade
Dodatnog podatkovnog paketa sukladno ovim Uvjetima korištenja dodatni promet se zaustavlja
zbog zaštite Pretplatnika osim ako Pretplatnik ima dostupan podatkovni promet u nekom
drugom podatkovnom paketu, bilo da se radi o još jednom Dodatnom podatkovnom paketu ili
obveznom podatkovnom paketu.
15. Poslovni pretplatnik koji se nalazi na TOLKO-KOLKO SURF, ČISTO TRISTO SURF ili RASPALI
SURF tarifi te iskoristi količinu podatkovnog prometa uključenu u iznos naknade Dodatnog
podatkovnog paketa sukladno ovim Uvjetima korištenja dodatni promet se ograničava na brzinu
64 kbps, osim ako Pretplatnik ima dostupan podatkovni promet u nekom drugom podatkovnom
paketu, bilo da se radi o još jednom Dodatnom ili obveznom podatkovnom paketu.
16. Naknada za Dodatni podatkovni paket nije uključena u minimalnu mjesečnu potrošnju i/ili
mjesečnu naknadu tarife ili paketa obveznog podatkovnog prometa koje Pretplatnik ima
aktivirane.
17. Podatkovni promet ostvaren u međunarodnom roamingu nije uključen u iznos naknade
Dodatnog podatkovnog paketa, nego se naplaćuje odvojeno prema cijenama utvrđenima
Cjenikom usluga Tele2.
18. Pretplatnik u svakom trenutku može provjeriti potrošnju slanjem ključne riječi STANJE na broj
13880.
19. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu
slanja neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način
sukladan važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i
Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava
pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu
uključujući i pravo diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će
na primjeren način upoznati korisnika.
20. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje Pretplatnik koristi.
21. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.