Uvjeti korištenja internetske stranice www.tele2.hr

UVJETI KORIŠTENJA INTERNETSKE STRANICE WWW.TELE2.HR
Korisnik posjetom www.tele2.hr web stranicama potvrđuje da je pročitao i da u cijelosti
prihvaća ove Uvjete korištenja web stranice www.tele2.hr (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja), a
svakim korištenjem www.tele2.hr, Korisnik potvrđuje da je u tome trenutku upoznat s
aktualnom verzijom Uvjeta korištenja i da iste u cijelosti prihvaća. Prihvaćanjem Uvjeta
korištenja Korisnik daje Telemach Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu: Telemach Hrvatska) izričitu
suglasnost da smije podatke dostavljene prilikom registracije kupovine u skladu sa propisima
koji uređuju zaštitu osobnih podataka obrađivati u svrhu registracije, odnosno ispunjavanja
prava i obveza temeljem ovih Uvjeta.
Uvod
Ovim Uvjetima korištenja regulira se:
1. Način i svrha korištenja www.tele2.hr
2. Način izravnog i neizravnog prikupljanja podataka korisnika
3. Vrsta podataka koji se prikupljaju
4. Način korištenja i obrađivanja podataka
5. Prosljeđivanje korisničkih podataka
6. "Kolačići" (Cookies)
7. Zadržavanje korisničkih podataka
8. Sigurnosne procedure
9. Promjena Uvjeta

1. Način i svrha korištenja www.tele2.hr
Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na www.tele2.hr ne smiju se reproducirati,
distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Telemach
Hrvatska te se mogu koristiti isključivo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih
autorskih i vlasničkih prava i prava trećih osoba. Korištenjem sadržaja www.tele2.hr korisnik
prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja te prihvaća koristiti sav sadržaj isključivo za
osobnu uporabu i vlastitu odgovornost. Telemach Hrvatska neće biti odgovoran za način
korištenja www.tele2.hr, za radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja kao niti za
bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom
sadržaja www.tele2.hr.
2. Način prikupljanja osobnih podataka
• Izravno od korisnika u slučaju kupovine putem weba, u slučaju da korisnik kontaktira
Službu za korisnike putem weba i u slučaju da korisnik podnosi zahtjev za ponudu
Poslovne usluge.
• Neizravno prilikom korisničkog surfanja www.tele2.hr.
3. Vrsta informacija koje se prikupljaju Prilikom kupovine putem weba korisnik izravno daje sljedeće osobne podatke:
• Ime i prezime
• Adresu dostave
• Adresu za račune
• Telefonski broj
• OIB
• E-mail adresu
7. Način plaćanja - Telemach Hrvatska prikuplja korisnički odabir plaćanja za naručene
proizvode. Brojevi kreditnih kartica i ostali podaci vezani uz plaćanje se ne pohranjuju već se
prosljeđuju na siguran i provjeren Epay sustav za plaćanje, odnosno Telemach Hrvatska ne
prikuplja i skladišti podatke o kreditnim karticama već ih samo prosljeđuje poslovnoj banci
koja autorizira online plaćanje.
Prilikom prijave na newsletter putem weba korisnik izravno daje sljedeće osobne podatke:
• Ime i prezime
• Mobilni broj
• E-mail adresu
Prilikom podnošenja upita Tele2 službi za korisnike putem weba korisnik izravno daje
sljedeće osobne podatke:
• Ime i prezime
• Korisnički mobilni broj
• Korisnički e-mail
• Korisničku poruku
Prilikom podnošenja upita za Poslovnu uslugu putem weba korisnik izravno daje sljedeće
osobne podatke:
• Tvrtku
• OIB firme
• Ime i prezime kontakt osobe
• Kontakt broj
• Adresu
Neizravno prikupljanje podataka
• Putem kolačića - korisniku se dodjeljuje jedinstveni identifikator putem cookie metode
(Više pod "Kolačići")
• Ostale skupne podatke vezane uz korisničko korištenje web stranica putem Google
Analytics-a i ClickTale-a
4. Korištenje prikupljenih informacija
Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja korisnik daje svoju privolu da se podaci prikupljeni
putem www.tele2.hr mogu koristiti u neku od sljedećih svrha:
• Omogućiti korisniku pristup određenim web stranicama i/ili funkcionalnostima na
www.tele2.hr • Obrađivanje narudžbe koju je korisnik napravio putem www.tele2.hr
• Osigurati korisniku proizvod koji je korisnik naručio putem www.tele2.hr
• Potvrditi da korisnik ima pravo na određeni proizvod
• Organizirati plaćanje za naručeni proizvod
• Kreiranje računa i ostalih dokumenata za narudžbe napravljene putem www.tele2.hr
• Prevenirati zlouporabu provjerom korisničkog identiteta
• Asistirati korisniku prilikom narudžbe željenog proizvoda putem www.tele2.hr
• Organizirati dostavu naručenog proizvoda
• Informirati korisnika o novim web stranicama i/ili funkcionalnostima na www.tele2.hr
• Analizirati korisničko korištenje www.tele2.hr i raditi web statističke izvještaje za
interne potrebe Telemach Hrvatska d.o.o.
• Kontaktirati korisnika putem telefona, SMS-a, e-maila ili na druge načine, a vezano uz
korisnički upit ili narudžbu
• Proslijediti korisničke podatke trećim stranama s kojima Telemach Hrvatska d.o.o.
poslovno surađuje, a u svrhu zadovoljavanja korisničkog upita ili narudžbe
• Analizirati podatke o korisnicima uključujući korisničko pozivanje, pretraživanje,
pregledavanje www.tele2.hr i lokacijske podatke na osobnoj ili skupnoj osnovi. Ove
podatke možemo proslijediti trećim osobama i možda ćemo koristiti ove podatke kako
bi korisniku pružili ciljane Tele2 ponude, promocije, reklame ili komercijalne poruke.
5. Prosljeđivanje korisničkih podataka
Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja korisnik daje svoju privolu da Telemach Hrvatska
korisničke podatke prikupljene putem www.tele2.h može prosljeđivati:
• Poslovnim partnerima, zaposlenicima Telemach Hrvatska i zaposlenicima Tele2
Službe za korisnike koji su uključeni u isporuku korisničke narudžbe Tele2 proizvoda
ili u pružanje usluge temeljem korisničkog upita
• Drugim povezanim kompanijama koje su dio United Group
• Nadležnim tijelima javne i državne uprave ako se radi o sumnji na zlouporabu Tele2
web stranica ili o drugim pitanjima iz njihove nadležnosti
• Trećim stranama koje sudjeluju u promotivnim aktivnostima Telemach Hrvatska
• U svrhu ispunjavanja zakonskih obveza
• Kao odgovor na žalbu da je došlo do povrede Općih uvjeta poslovanja Telemach
Hrvatska d.o.o.
6. "Kolačići" (Cookies)
Prigodom korištenja, tj. posjeta www.tele2.hr, poslužitelj pohranjuje određene informacije u
obliku "kolačića" ("cookie") na računalu/mobilnom uređaju Korisnika. "Kolačići" se koriste za
prepoznavanje Korisnika u tijeku njegovog jednog spajanja i nakon toga se brišu. "Kolačić" je
skup podataka koje generira poslužitelj mrežnih stranica, a koje internetski preglednik
sprema na disk Korisnika u obliku male tekstualne datoteke. "Kolačić" se ne može koristiti za
pokretanje programa ili unošenje virusa na Korisnikovo računalo. Poslužitelji pri posjeti
www.tele2.hr stranicama koriste tip cookie-a poznat pod nazivom "privremeni kolačić"
("session based cookie"), a koji se postavlja na Korisnikovo računalo samo tijekom trajanja
njegova posjeta www.tele2.hr web stranicama i omogućuje mu da se učinkovitije služi tim
stranicama te automatski istječe kada zatvori svoj preglednik. U "kolačiću" se ne pohranjuju informacije o telefonskome broju, računu ili detaljima plaćanja korisničkog imena ili Korisnika
i tim se informacijama ne može pristupiti. Telemach Hrvatska korištenjem "kolačića" ni na koji
način ne prikuplja informacije u vezi s korištenjem računala ili pregledavanjem drugih
stranica na internetu Korisnika. S obzirom na to da se "kolačić" nalazi na računalu Korisnika,
Telemach Hrvatska ga ne može pronaći ako Korisnik posjeti www.tele2.hr stranicu s nekoga
drugog računala. "Privremeni kolačići" standardno se koriste u mrežnim aplikacijama koje
Korisniku nakon identifikacije moraju omogućiti autorizirani pristup privatnim poslužiteljima.
Ovo je rješenje uvjetovano tehnologijom izrade mrežnih aplikacija te ga rabi i www.tele2.hr,
koje za ispravno funkcioniranje u pregledniku zahtijevaju od Korisnika da postavi "privremeni
kolačić" koji je aktivan tijekom korištenja www.tele2.hr. Korisnik ima mogućnost prihvaćanja
ili odbijanja "kolačića" putem postavki internet preglednika. U slučaju da Korisnik odbije
prihvaćanje "kolačića" postoji mogućnost da neki dijelovi ili funkcionalnosti www.tele2.hr
stranice neće funkcionirati na korisničkom računalu/mobilnom uređaju. Iz navedenog razloga
Telemach Hrvatska savjetuje korištenje "kolačića" prilikom posjete www.tele2.hr stranica.
7. Zadržavanje korisničkih podataka
Telemach Hrvatska će zadržati prikupljene podatke o Korisniku samo u vremenu koje je
nužno za ostvarenje određene svrhe.
8. Sigurnosne procedure
Telemach Hrvatska na redovitoj osnovi razmatra procedure kako bi se korisnički osobni
podaci zaštitili od neautoriziranog pristupa, slučajnog gubitka ili uništenja. Koristi se tržišni
standard (SSL tehnologiju) kako bi se enkriptirali osjetljivi korisnički podaci (posebice u
slučaju online plaćanja kreditnom karticom). Treće strane kojima se osobni podaci sukladno
ovim Uvjetima korištenja prosljeđuju obvezni su čuvati prikupljene podatake temeljem
ugovora o povjerljivosti sklopljenim s Telemach Hrvatska. U svakom slučaju, Telemach
Hrvatska u pružanju usluga inzistira na sigurnosti korisničkih podataka i nastoji da treće
strane kojima se isti prosljeđuju održavaju istu razinu zaštite korisničkih podataka. Korisnici
trebaju biti svjesni da je komunikacija putem interneta, u smislu e-mail i web komunikacije
nesigurna osim u slučajevima SSL enkripcije. Sama priroda interneta je da podaci mogu
prolaziti kroz internetske veze u mnogim zemljama prije nego što su isporučeni. Telemach
Hrvatska ne može prihvatiti odgovornost za neautorizirani pristup ili gubitak informacija ako
se radi o slučajevima nad kojima Telemach Hrvatska nema izravni nadzor.
9. Promjena Uvjeta
Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Telemach Hrvatska d.o.o., kao i drugi Tele2
posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi. Telemach Hrvatska pridržava
pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.