Uvjeti korištenja jednokratnih roaming podatkovnih paketa Svijet zona A i zona B za Tele2 privatne i poslovne pretplatnike


UVJETI KORIŠTENJA JEDNOKRATNIH ROAMING PODATKOVNIH PAKETA SVIJET
ZONA A I ZONA B
ZA TELE2 PRIVATNE I POSLOVNE PRETPLATNIKE
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1. Aktivacijom Tele2 roaming podatkovnog paketa Jednokratni roaming paket Svijet zona A 200 MB
ili Jednokratni roaming paket Svijet zona A 1 GB ili Jednokratni roaming paket Svijet zona B 100
MB ili Jednokratni roaming paket Svijet zona B 500 MB Tele2 privatni i poslovni pretplatnici (u
daljnjem tekstu: Korisnik ili Korisnici) prihvaćaju ove Uvjete korištenja roaming podatkovnih
paketa (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).
2. Korisnici, osim Korisnika Tele2 Mobilnog interneta, mogu aktivirati Roaming podatkovne
pakete iz ovih Uvjeta korištenja.
3. Novčani iznos naknade pojedinog Roaming podatkovnog paketa definiran je službenim
Cjenikom Tele2 koji je dostupan na www.tele2.hr.
4. Specifikacija Roaming podatkovnih paketa - u cijenu je uračunat PDV, paket se može
aktivirati u promotivnom razdoblju od 16.07.2019. do 31.12.2020.:

NAZIV PAKETA
Jednokratni roaming paket Svijet
zona A
200 MB
Jednokratni roaming paket Svijet
zona A
1 GB
Jednokratna
naknada
75 kn 150 kn
Količina podatkovnog
prometa
200 MB 1 GB
Vrijeme važenja
paketa
Paket je važeći do tridesetog dana nakon aktivacije ili do potrošnje paketa
ovisno koja okolnost nastupi ranije
Područje koje
paketi pokrivaju -
Zona A
Albanija, Australija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Gruzija, Hong Kong,
Indonezija, Izrael, Japan, Južna Koreja, Južnoafrička Republika, Kanada, Kina, Kuvajt,
Makedonija, Malezija, Moldavija, Monako, Novi Zeland, Portoriko, Rusija, SAD, Saudijska
Arabija, Singapur, Srbija, Šri Lanka, Švicarska, Tajland, Tajvan, Turska, Ukrajina
AKTIVACIJA 200MBZA 1GBZANAZIV PAKETA
Jednokratni roaming paket Svijet
zona B
100 MB
Jednokratni roaming paket Svijet
zona B
500 MB
Jednokratna
naknada
75 kn 150 kn
Količina podatkovnog
prometa
100 MB 500 MB
Vrijeme važenja
paketa
Paket je važeći do tridesetog dana nakon aktivacije ili do potrošnje paketa
ovisno koja okolnost nastupi ranije
Područje koje
paketi pokrivaju -
Zona B
Albanija, Argentina, Armenija, Australija, Azerbajdžan, Bahrein, Bangladeš, Bjelorusija, Bosna
i Hercegovina, Brazil, Crna Gora, Čile, Egipat, Farski Otoci, Filipini, Gruzija, Hong Kong,
Indonezija, Iran, Izrael, Japan, Jordan, Južna Koreja, Južnoafrička Republika, Kambodža,
Kanada, Katar, Kazahstan, Kina, Kirgistan, Kolumbija, Kostarika, Kuvajt, Makao, Makedonija,
Malezija, Maroko, Meksiko, Mianmar (Burma), Moldavija, Monako, Novi Zeland, Panama,
Paragvaj, Peru, Portoriko, Rusija, SAD, Saudijska Arabija, Singapur, Srbija, Šri Lanka,
Švicarska, Tadžikistan, Tajland, Tajvan, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Urugvaj,
Uzbekistan, Zelenoortski Otoci
AKTIVACIJA 100MBZB 500MBZB


5. Privatni pretplatnici aktiviraju pakete slanjem ključne riječi za aktivaciju paketa na broj 13992 ili
putem portala Moj Tele2.
6. Poslovni pretplatnici aktiviraju pakete putem svog prodajnog predstavnika,
pozivom službi za poslovne korisnike na broj 095 1000500 ili putem portala Moj Tele2.
7. Aktivacijom jednokratnog paketa korisnik dobiva puni iznos Internet prometa i naplaćuje mu se
puni iznos paketa.
8. Vrijeme unutar kojeg Korisnik mora započeti s korištenjem paketa odnosi se na vrijeme koje
počinje teći aktivacijom Roaming podatkovnog paketa i traje 7 dana. Korisnik unutar tog
vremenskog razdoblja treba početi koristiti pripadajuću količinu podatkovnog prometa pojedinog
Roaming podatkovnog paketa.
9. Vrijeme važenja Roaming podatkovnog paketa odnosi se na vrijeme koje počinje teći od
aktivacije Roaming podatkovnog paketa i traje do tridesetog dana nakon aktivacije ili do
potrošnje paketa ovisno koja okolnost nastupi ranije. Korisnik unutar tog vremenskog razdoblja
može iskoristiti pripadajuću količinu podatkovnog prometa pojedinog Roaming podatkovnog
paketa.
10. U isto vrijeme moguće je imati aktivirano više različitih jednokratnih Roaming podatkovnih
paketa. U isto vrijeme moguće je aktivirati do 5 istih jednokratnih paketa tijekom 30 dana. Svi
Roaming podatkovni paketi imaju isti prioritet korištenja te će se koristiti po načelu vremena
aktivacije tj. prvo će se koristiti podatkovni promet uključen u Roaming podatkovni paket kojeg
je Korisnik prvog aktivirao i tako redom sve do posljednje aktiviranog Roaming podatkovnog
paketa.
11. Neiskorištena količina podatkovnog prometa uključena u iznos naknade Roaming podatkovnog
paketa ne može se koristiti protekom vremena važenja paketa.
12. Obračunska jedinica za prijenos podataka je definirana službenim cjenikom Tele2. Poruke
prema brojevima 13990 i 13992 su besplatne kada se šalju iz Hrvatske dok se poslane iz
roaminga naplaćuju sukladno Cjeniku.

13. Nakon što Korisnik iskoristi količinu podatkovnog prometa uključenu u iznos naknade za
korištenje Roaming podatkovnog paketa sukladno ovim Uvjetima korištenja dodatni promet se
naplaćuje po redovnim cijenama utvrđenim službenim Cjenikom Tele2.
14. Naknada za Roaming podatkovni paket nije uključena u minimalnu mjesečnu potrošnju i/ili
mjesečnu naknadu tarife koju Pretplatnik koristi.
15. Naknada za Dodatni podatkovni paket ulazi u iznos određen Pravilima Tele2 za osiguranje naplate
odnosno u iznos definiran uslugom Osobni limit potrošnje. Zbog kašnjenja u obračunu, može se
dogoditi da Pretplatnik uspije aktivirati Dodatni podatkovni paket kojim bi prešao jedan od dva
gore navedena iznosa te će u tom slučaju Pretplatniku naknada za aktivaciju Dodatnog
podatkovnog paketa biti naplaćena, a po izvršenom obračunu će se izvršiti Pravila osiguranja
naplate odnosno usluga Osobnog limita potrošnje pri čemu je moguće da će iznos definiran
Pravilima osiguranja naplate odnosno uslugom Osobnog limita biti prekoračen.
16. Korisnik u svakom trenutku može provjeriti stanje preostale količine Roaming
podatkovnog prometa slanjem ključne riječi RMB na broj 13990.
17. Prilikom korištenja Roaming podatkovnog prometa Korisnik je obvezan poštivati zakonsku
zabranu slanja neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu
na način sukladan važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2
d.o.o. i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2
pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa
internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o
čemu će na primjeren način upoznati korisnika.
18. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga
koje Korisnik koristi.

19. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.
20. Ovi Uvjeti korištenja su važeći od 16.07.2019. godine te su izmijenjeni 29.11.2019.