Uvjeti korištenja Jednokratnog promotivnog podatkovnog paketa 6G


Uvjeti korištenja Jednokratnog promotivnog podatkovnog paketa 6GB
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)


1. Aktivacijom Tele2 jednokratnog promotivnog podatkovnog paketa 6GB (u daljnjem tekstu: Paket) Tele2 pretplatnik (u daljnjem tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja.

2. Paket je dostupan za aktivaciju od 24.3.2020. do 30.4.2020. privatnim i poslovnim Pretplatnicima
glasovnih tarifa nakon što je potrošen podatkovni promet uključen u mjesečnu naknadu tarife. Korisnici
koji koriste obavezni podatkovni paket Bezbroj GB nemaju mogućnost aktivacije Paketa.

3. Paket je dostupan za aktivaciju putem MojTele2 portala i aplikacije te slanjem SMS poruke sadržaja
6GBPROMOna 13880.

4. Jedan pretplatnički broj može aktivirati Paket samo jednom u kalendarskom mjesecu. Nakon toga Paket više neće biti moguće aktivirati u tom mjesecu.

5. Promotivni paket 6GB može se kombinirati s naplatnim dodatnim podatkovnim paketima 0,5GB, 1GB,
2GB, 5GB, 6GB i Bezbroj GB 24 sata. Jedan pretplatnički broj može aktivirati jednokratne dodatne
podatkovne pakete za Tele2 pretplatnike za vrijeme korištenja Paketa. Obračunska jedinica je kao u
tarifi.

6. Promotivni Paket se ne naplaćuje.

7. Podatkovni promet iz paketa može se koristiti do kraja obračunskog razdoblja, odnosno do kraja
kalendarskog mjeseca. Neiskorištena količina podatkovnog prometa Paketa ne prenosi se u sljedeće
obračunsko razdoblje niti se može iskoristiti za umanjenje sljedećeg računa.

8. Bez obzira na dan aktivacije, količina podatkovnog prometa uključena u Paket Pretplatniku je dostupna u punom iznosu.

9. Podatkovni promet ostvaren u međunarodnom roamingu nije uključen u Paket, nego se naplaćuje
odvojeno prema redovnim cijenama utvrđenim Cjenikom.

10. Pretplatnik u svakom trenutku može provjeriti potrošnju slanjem ključne riječi STANJE na broj 13880.

11. Radi osiguravanja optimalnog korisničkog iskustva tijekom korištenja podatkovnog prometa svim Tele2 korisnicima, Tele2 može smanjiti brzinu pristupa internetu na maksimalnu brzinu do 1 Mbps kod slanja i preuzimanja podataka. Mjere osiguravanja optimalnog korisničkog iskustva će se primjenjivati samo u situacijama kada će biti ugrožen integritet Tele2 mreže npr. kada dođe do značajnog usporenja
prosječne brzine Tele2 korisnika u preuzimanju podataka u određenom vremenskom periodu na
određenoj lokaciji. Tele2 zadržava mogućnost smanjenja brzine pristupa svim korisnicima na
spomenutoj lokaciji ili samo određenim korisnicima čiji je doprinos zagušenju najveći.

12. Kvaliteta mobilne usluge ovisi o opterećenosti mreže, jačini signala i karakteristikama uređaja te nije
moguće garantirati minimalnu brzinu niti dostupnost usluge u svako doba i na svakoj lokaciji.

13. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način sukladan
važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu
od zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i
korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu uključujući i pravo diferenciranja
brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.

14. Usluge iz ovih Uvjeta korištenja nisu namijenjene za komercijalnu uporabu, preprodaju trećim stranama, P2P (peer to peer protokoli za dijeljenje podataka), kao M2M rješenje (machine to machine / device to device za upload i/ili download) i slično.

15. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2 d.o.o., kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga
koje Pretplatnik koristi.

16. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.


Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 24. ožujka 2020. godine.