Uvjeti korištenja jednokratnog promotivnog podatkovnog paketa 6GBUvjeti korištenja Jednokratnog promotivnog podatkovnog paketa 6GB
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)


1. Aktivacijom Tele2 jednokratnog promotivnog podatkovnog paketa 6GB (u daljnjem tekstu: Paket) Tele2
pretplatnik (u daljnjem tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja.

2. Paket je dostupan za aktivaciju od 06.11.2018. do 30.11.2018. privatnim Pretplatnicima uz tarifu RASPALI i
obvezni podatkovni paket 1GB, 5GB i 10GB. Na ostalim tarifama Paket nije dostupan za aktivaciju.

3. Paket je dostupan za aktivaciju samo putem MojTele2 portala i aplikacije.

4. Jedan pretplatnički broj može aktivirati Paket samo jednom u aktivacijskom razdoblju iz točke 2 ovih Uvjeta
korištenja.

5. Jedan pretplatnički broj može aktivirati jednokratne dodatne podatkovne pakete za Tele2 pretplatnike za
vrijeme korištenja Paketa.

6. Novčani iznos mjesečne naknade Paketa kao i uključena količina podatkovnog prometa definirani su
Cjenikom telekomunikacijskih usluga u Tele2 HR mreži (u daljnjem tekstu: Cjenik).

7. Obračunska jedinica za prijenos podataka definirana je Cjenikom.

8. Neiskorištena količina podatkovnog prometa Paketa ne prenosi se u sljedeće obračunsko razdoblje niti se
može iskoristiti za umanjenje sljedećeg računa.

9. Bez obzira na dan aktivacije, količina podatkovnog prometa uključena u Paket Pretplatniku je dostupna u
punom iznosu.

10. Podatkovni promet ostvaren u međunarodnom roamingu nije uključen u Paket, nego se naplaćuje
odvojeno prema redovnim cijenama utvrđenim Cjenikom.

11. Pretplatnik u svakom trenutku može provjeriti potrošnju slanjem ključne riječi STANJE na broj 13880.

12. Radi osiguravanja optimalnog korisničkog iskustva tijekom korištenja podatkovnog prometa svim Tele2
korisnicima, Tele2 može na smanjiti brzinu pristupa internetu na maksimalnu brzinu do 1 Mbps kod slanja i
preuzimanja podataka. Mjere osiguravanja optimalnog korisničkog iskustva će se primjenjivati samo u
situacijama kada će biti ugrožen integritet Tele2 mreže npr. kada dođe do značajnog usporenja prosječne
brzine Tele2 korisnika u preuzimanju podataka u određenom vremenskom periodu na određenoj lokaciji. Tele2
zadržava mogućnost smanjenja brzine pristupa svim korisnicima na spomenutoj lokaciji ili samo određenim
korisnicima čiji je doprinos zagušenju najveći.

13. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način sukladan važećim
propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od zlouporabe
objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za
sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine prijenosa podataka
na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.

14. Usluge iz ovih Uvjeta korištenja nisu namijenjene za komercijalnu uporabu, preprodaju trećim stranama,
P2P (peer to peer protokoli za dijeljenje podataka), kao M2M rješenje (machine to machine / device to device
za upload i/ili download) i slično.


15. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2 d.o.o., kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Pretplatnik koristi.

16. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi uvjeti korištenja primjenjuju se od 06.11.2018.