Uvjeti korištenja Jednokratnog promotivnog podatkovnog paketa 6GB


Uvjeti korištenja Jednokratnog promotivnog podatkovnog paketa 6GB
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)


1. Aktivacijom Tele2 jednokratnog promotivnog podatkovnog paketa 6GB (u daljnjem tekstu:
Paket) Tele2 pretplatnik (u daljnjem tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja.

2. Paket je dostupan za aktivaciju od 01.12.2018. do 31.12.2018. privatnim Pretplatnicima uz
tarifu EKIPNA i obvezni podatkovni paket 1GB, 5GB i 10GB. Na ostalim tarifama Paket nije
dostupan za aktivaciju.

3. Paket je dostupan za aktivaciju samo putem MojTele2 portala i aplikacije.

4. Jedan pretplatnički broj može aktivirati Paket samo jednom u aktivacijskom razdoblju iz točke
2 ovih Uvjeta korištenja.

5. Jedan pretplatnički broj može aktivirati jednokratne dodatne podatkovne pakete za Tele2
pretplatnike za vrijeme korištenja Paketa.

6. Novčani iznos mjesečne naknade Paketa kao i uključena količina podatkovnog prometa
definirani su Cjenikom telekomunikacijskih usluga u Tele2 HR mreži (u daljnjem tekstu:
Cjenik).

7. Obračunska jedinica za prijenos podataka definirana je Cjenikom.

8. Neiskorištena količina podatkovnog prometa Paketa ne prenosi se u sljedeće obračunsko
razdoblje niti se može iskoristiti za umanjenje sljedećeg računa.

9. Bez obzira na dan aktivacije, količina podatkovnog prometa uključena u Paket Pretplatniku
je dostupna u punom iznosu.

10. Podatkovni promet ostvaren u međunarodnom roamingu nije uključen u Paket, nego se
naplaćuje odvojeno prema redovnim cijenama utvrđenim Cjenikom.

11. Pretplatnik u svakom trenutku može provjeriti potrošnju slanjem ključne riječi STANJE na
broj 13880.

12. Radi osiguravanja optimalnog korisničkog iskustva tijekom korištenja podatkovnog prometa
svim Tele2 korisnicima, Tele2 može na smanjiti brzinu pristupa internetu na maksimalnu
brzinu do 1 Mbps kod slanja i preuzimanja podataka. Mjere osiguravanja optimalnog
korisničkog iskustva će se primjenjivati samo u situacijama kada će biti ugrožen integritet
Tele2 mreže npr. kada dođe do značajnog usporenja prosječne brzine Tele2 korisnika u
preuzimanju podataka u određenom vremenskom periodu na određenoj lokaciji. Tele2
zadržava mogućnost smanjenja brzine pristupa svim korisnicima na spomenutoj lokaciji ili
samo određenim korisnicima čiji je doprinos zagušenju najveći.

13. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu
slanja neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na
način sukladan važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2
d.o.o. i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2
pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa
internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge,
o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.

14. Usluge iz ovih Uvjeta korištenja nisu namijenjene za komercijalnu uporabu, preprodaju trećim
stranama, P2P (peer to peer protokoli za dijeljenje podataka), kao M2M rješenje (machine to
machine / device to device za upload i/ili download) i slično.

15. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2 d.o.o., kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili
specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.

16. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 01.12.2018.