Uvjeti korištenja Knock-out tarife za pretplatnike aktivirane do 25.02.2012.


Uvjeti korištenja tarife Knock-out za Tele2 pretplatnike

1. Podnošenjem Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) uz
odabir Tele2 Knock-out tarifnog modela, odnosno Podnošenjem Zahtjeva za promjenu tarife
uz odabir Tele2 Knock-out tarifnog modela pretplatnik (u daljnjem tesktu: Korisnik) prihvaća
uvjete Tele2 Knock-out tarifnih modela (dalje u tekstu: Tele2 Knock-out tarife) utvrnenih ovim
Uvjetima korištenja.

2. Tele2 Knock-out tarifa biti će aktivirana prihvatom Zahtjeva, odnosno Zahtjeva za
promjenu tarife od strane Tele2.

3. Tele2 Knock-out tarifu moguće je odabrati uz minimalnu mjesečnu potrošnju od 50, 100,
150 i 300 kuna.

4. Iznos minimalne mjesečne potrošnje je najmanji iznos računa kojeg Korisnik plaća svaki
puni mjesec, neovisno o stvarno ostvarenoj potrošnji. Iznos minimalne mjesečne potrošnje
uključuje razgovore prema svim mrežama unutar Hrvatske, uspostavu poziva, SMS i MMS
poruke, prijenos podataka i menunarodne pozive, osim roaminga. Usluga SMS parkinga,
mprijevoz, preuzimanje sadržaja s mobilnog portala kao i glasovne, SMS i MMS usluge s
dodatnom vrijednosti, te SMS poruke poslane s portala Moj Tele2 ne ulaze u iznos
minimalne mjesečne potrošnje. Minimalna mjesečna potrošnja Tele2 Knock-out tarifa ne
uključuje naknadu za uporabu radijske frekvencije koja se naplaćuje zasebno.

5. Neiskorištena vrijednost minimalne mjesečne potrošnje Tele2 Knock-out tarife tijekom
jednog mjeseca neće biti prenesena u sljedeći mjesec.

6. Naplata roaminga (razgovori u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme korištenja
usluge. Pozivi će biti obračunati na jednom od sljedećih računa.

7. Tele2 Korisniku će iznos minimalne mjesečne potrošnje za prvi mjesec aktivacije biti
naplaćen sukladno danu aktivacije, što znači da će naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu
broja dana u tom mjesecu u kojima je Korisnik bio na Knock-out tarifi sa ukupnim brojem
dana u tom mjesecu. Sljedeći puni mjesec Korisnik plaća puni iznos minimalne mjesečne
potrošnje.

8. Cijene korištenja usluga Tele2 Knock-out tarife obračunavaju se u skladu s važećim Tele2
cjenikom, i naplaćuju se Korisniku putem mjesečnog računa.

9. Dozvoljene promjene tarife na i sa Tele2 Knock-out tarifu odrenene su Pravilima promjena
glasovnih tarifa za Tele2 pretplatnike koja su objavljena na web stranicama Tele2.

10. Korisnik koji je na Knock-out tarifu prešao sa stare Knock-out tarife i dalje će nastaviti s
korištenjem podatkovnih paketa u nepromijenjenom obliku, te ćemu isti biti naplaćivani, a sve
sukladno Uvjetima korištenja za podatkovne pakete.

11. Uz iznose minimalne mjesečne potrošnje od 100, 150 i 300 obavezno trajanje ugovora
može iznositi 12 ili 24 mjeseca. Uz iznos minimalne mjesečne potrošnje od 50 kn korisnik
može potpisati ugovor samo na 24 mjeseca. Korisnik može potpisati ugovor i bez obaveznog
trajanja pretplatničkog ugovora.

12. Ako Korisnik jednostrano raskine pretplatnički odnos prije isteka Obveznog trajanja ili ako
takav pretplatnički odnos bude raskinut krivnjom Korisnika prije isteka Obveznog trajanja,
Korisnik će biti obvezan platiti puni iznos svih preostalih iznosa minimalnih mjesečnih
potrošnja do ukupnog broja minimalnih mjesečnih potrošnja na koje se Korisnik obvezao
Obveznim trajanjem pretplatničkog ugovora.

14. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.

15. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
baviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.