Uvjeti korištenja Male tarife


Uvjeti korištenja Male tarife
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)


1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjevi) korisnik (dalje u tekstu:
Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja.

2. Tarifa iz ovih Uvjeta korištenja je dostupna za aktivaciju i ugovaranje pretplatničkog
odnosa od 8. veljače 2019. do 30. travnja 2019. godine.

3. Tarifu mogu aktivirati Tele2 korisnici bonova koji zadovoljavaju sljedeće uvjete: aktivni su korisnici (u
zadnjih 30 dana imali su barem jednu odlaznu aktivnost; poziv, SMS poruku, spajanje na Internet ili
kupnju tarife ili dodatnih opcija), korisnici su Tele2 usluge na bonove najmanje punih šest kalendarskih
mjeseci te svoj korisnički račun u posljednjih 90 dana nisu nadoplatili s više od 150 kuna.

4. Mjesečna naknada Tarife određena je Cjenikom telekomunikacijskih usluga u Tele2 HR mreži (dalje u
tekstu: Cjenik). Iznos mjesečne naknade plaća se po svakom priključku koji ima aktivnu Tarifu.

5. U iznos mjesečne naknade Tarife uključen je određeni broj minuta razgovora prema svim pokretnim i
nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj te određena količina podatkovnog prometa. Količina
prometa (odlazne minute i podatkovni promet) definirana je Tele2 Cjenikom.

6. Nakon što Pretplatnik tijekom jednog obračunskog razdoblja iskoristi pripadajuću količinu minuta
razgovora, sve dodatne minute se naplaćuju po cijenama utvrđenim Tele2 Cjenikom za Tarifu,
istovjetno svim ostalim uslugama koje nisu uključene u iznos mjesečne naknade Tarife.

7. Nakon što korisnik tijekom obračunskog razdoblja iskoristi cijeli podatkovni promet uključen u Tarifu
daljnje korištenje podatkovnog prometa se onemogućuje. Ako korisnik želi i dalje koristiti podatkovni
promet mora aktivirati dodatni podatkovni paket koji se naplaćuje sukladno Tele2 Cjeniku.

8. Neiskorištena količina prometa uključenog u mjesečnu naknadu iz jednog mjeseca neće biti prenesena
u sljedeći mjesec niti se može iskoristiti za umanjenje sljedećeg računa.

9. Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu
aktivacije, što znači da će naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je
Pretplatnik bio na Tarifi s ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatniku koji se pretplatio
na Tarifu na polovici mjeseca bit će naplaćena polovica iznosa mjesečne naknade. Svaki naredni puni
mjesec Pretplatnik plaća puni iznos mjesečne naknade. Ukupna količina minuta razgovora u mjesecu
aktivacije bit će također razmjerna odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Pretplatnik bio na Tarifi
s ukupnim brojem dana u tom mjesecu dok će mu podatkovni promet biti dodijeljen u potpunosti. Na
primjer, Pretplatnik koji se pretplatio na Tarifu na polovici mjeseca imat će pravo na polovicu pripadajuće
količine minuta razgovora i cijeli iznos podatkovnog prometa koji se dobiva u tarifi. Sljedeći puni mjesec
Pretplatnik ima na raspolaganju puni iznos minuta razgovora i podatkovnog prometa promet.

10. Uz Tarifu nije moguće potpisati minimalno trajanje ugovorne obveze niti koristiti popuste za kupnju
uređaja.

11. Tarife je dostupna samo privatnim korisnicima.

12. Zbog zaštite Tele2 korisnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na 60 minuta nakon
čega se isti automatski prekida.

13. U slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga i/ili u slučaju korištenja usluge
u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili trećih osoba (koje uključuje,
ali se ne ograničava na korištenje Tele2 usluga za neželjene elektroničke komunikacije) i/ili u slučaju
sumnje u promet prema mrežama u kojima se nude usluge koje omogućavaju primatelju poziva
dobivanje bonus iznosa na temelju omjera 90% odlaznog prometa prema takvim mrežama i 10%
dolaznog prometa, Tele2 zadržava pravo po svom izboru Pretplatniku ograničiti korištenje Tele2 usluga
ili privremeno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu ili raskinuti pretplatnički ugovor s trenutnim učinkom i
trajno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu.

14. Obračun troškova roaminga (korištenja usluga u inozemstvu) kao i korištenja minuta razgovora i SMS
poruka može kasniti u odnosu na vrijeme korištenja usluga, zbog čega takvi troškovi mogu biti
obračunati na nekom od sljedećih mjesečnih računa.

15. Pretplatnik sklapa ugovor za korištenje Tarife u skladu sa Općim uvjetima poslovanja Tele2.

16. Pretplatnik u svakom trenutku može provjeriti potrošnju slanjem ključne riječi
STANJE na broj 13880.

17. Dozvoljene promjene tarife na i s Tarife za Pretplatnike određene su Pravilima
promjena glasovnih tarifa za Tele2 pretplatnike objavljenima na www.tele2.hr.

18. Pretplatnik može prenijeti pretplatnički odnos za pojedini priključak Tarifom na drugu fizičku osobu.
Prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog pretplatnika sve eventualne posebne pogodnosti koje je
stari Pretplatnik imao neće se prenijeti na novog Pretplatnika.

19. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.20. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 8. veljače 2019. godine.