Uvjeti korištenja obnavljajućih paketa za pozive prema međunarodnim brojevima za Tele2 privatne i poslovne pretplatnike


Uvjeti korištenja su objavljeni: 23.12.2015.
UVJETI KORIŠTENJA OBNAVLJAJUĆIH PAKETA ZA POZIVE PREMA MEĐUNARODNIM
BROJEVIMA ZA TELE2 PRIVATNE I POSLOVNE PRETPLATNIKE
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1) Aktivacijom Tele2 obnavljajućeg paketa za pozive prema međunarodnim brojevima Međunarodne
minute 100, Međunarodne minute 250, Međunarodne minute 500 ili Međunarodne minute 1000 (u
daljnjem tekstu zajedno: Međunarodni paketi) Tele2 privatni ili poslovni pretplatnik (u daljnjem tekstu:
Korisnik ili Korisnici) prihvaća ove Uvjete korištenja obnavljajućih paketa za pozive prema
međunarodnim brojevima (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).
2) Privatni i poslovni Korisnici, osim Korisnika Tele2 Mobilnog interneta, mogu aktivirati Međunarodne
pakete iz ovih Uvjeta korištenja.
3) Novčani iznos naknade pojedinog Međunarodnog paketa definiran je službenim Cjenikom Tele2 koji je
dostupan na www.tele2.hr.
4) Specifikacija Međunarodnih paketa:
Naziv paketa
Međunarodne
minute 100
Međunarodne
minute 250
Međunarodne
minute 500
Međunarodne
minute 1000
Ključna riječ za aktivaciju M100MIN M250MIN M500MIN M1000MIN
Ključna riječ za deaktivaciju STOPM100MIN STOPM250MIN STOPM500MIN STOPM1000MIN
Količina prometa 100 minuta 250 minuta 500 minuta 1000 minuta
Maksimalan broj istovremeno aktivnih
istovrsnih paketa
1 1 1 1
Vrijeme važenja paketa
do kraja obračunskog razdoblja ili potrošnje minuta uključenih u paket, ovisno
što ranije nastupi
Poruka za provjeru stanja paketa MMIN?
Poruka za popis aktivnih i svih dostupnih
paketa
M?
Broj na koji se šalju SMS poruke za
aktivaciju, isključenje, provjeru stanja paketa
i za prikaz svih paketa
13992
Područje koje Međunarodni paketi pokrivaju Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska,
Francuska, Francuska Gvajana, Gibraltar, Grčka, Gvadalupa, Mađarska,
Island, Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta, Martinik,
Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Reunion, Rumunjska,
Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Velika Britanija
5) Privatni Korisnici Međunarodni paket aktiviraju slanjem SMS poruke s ključnom riječi za aktivaciju željenog
paketa na broj 13992 kako je navedeno u članku 4. ovih Uvjeta korištenja. Poslovni Korisnici Međunarodni
paket aktiviraju putem ovlaštenog prodajnog predstavnika, na ovlaštenom Tele2 prodajnom mjestu, putem
Uvjeti korištenja su objavljeni: 23.12.2015.
poziva Službi za korisnike ili putem portala Moj Tele2, a deaktiviraju slanjem ključne riječi kako je definirano
u članku 4. ovih Uvjeta korištenja.
6) Maksimalan broj istovremeno aktivnih paketa označava koliko istovrsnih paketa istovremeno može
korisnik imati.
7) Vrijeme važenja Međunarodnog paketa odnosi se na vrijeme koje počinje teći njegovom aktivacijom i
traje određeno vremensko razdoblje, kako je navedeno u članku 4. ovih Uvjeta korištenja. Korisnik
unutar tog vremenskog razdoblja može iskoristiti pripadajuću količinu prometa pojedinog
Međunarodnog paketa.
8) U istom obračunskom razdoblju moguće je imati aktivirano više različitih Međunarodnih paketa ali nije
moguće imati aktivirano više istovrsnih paketa. Svi Međunarodni paketi imaju isti prioritet korištenja te
će se koristiti po načelu vremena aktivacije tj. prvo će se koristiti promet uključen u Međunarodni paket
kojeg je Korisnik prvog aktivirao i tako redom sve do posljednje aktiviranog Međunarodnog paketa.
9) Naknade i pripadajuća količina prometa pojedinog paketa obračunavat će se Korisnicima u punom
iznosu neovisno o datumu aktivacije. Naknada za Međunarodni paket naplatiti će se na mjesečnom
računu.
10) Neiskorištena količina prometa uključena u iznos naknade Međunarodnog paketa ne može se koristiti
protekom obračunskog razdoblja unutar kojeg je aktiviran te se ne prenosi u sljedeće obračunsko
razdoblje.
11) Bez obzira na dan aktivacije, količina prometa uključena u iznos naknade za korištenje Međunarodnog
paketa može se koristiti do isteka vremena važenja.
12) Jednom aktivirani Međunarodni paket ostaje aktiviran dok ga Korisnik ne isključi slanjem odgovarajuće
ključne riječi na broj 13992 kako je definirano člankom 4. ovih Uvjeta korištenja. Nakon slanja poruke
za isključivanje paket se isključuje na kraju mjeseca te Korisnik nepotrošene minute može koristiti do
isteka mjeseca odnosno do potrošnje svih minuta iz paketa, ovisno o tome što nastupi ranije.
13) Obračunska jedinica je definirana službenim Cjenikom Tele2 na način da se primjenjuje obračunska
jedinica za međunarodne pozive koja vrijedi na tarifnom modelu koji pretplatnik koristi. Poruke prema
broju 13992 su besplatne kada se šalju iz Hrvatske. Poruka poslana prema broju 13992 poslana u
roamingu naplaćuje se sukladno Cjeniku.
14) Nakon što Korisnik iskoristi količinu prometa uključenu u iznos naknade za korištenje Međunarodnog
paketa sukladno ovim Uvjetima korištenja dodatni promet se naplaćuje po redovnim cijenama utvrđenim
službenim Cjenikom Tele2.
15) Naknada za Međunarodni paket nije uključena u minimalnu mjesečnu potrošnju i/ili mjesečnu naknadu
tarife koju Pretplatnik koristi.
Uvjeti korištenja su objavljeni: 23.12.2015.
16) Promet ostvaren u nacionalnom prometu, uključujući i nacionalni roaming nije uključen u iznos mjesečne
naknade Međunarodnog paketa, nego se koristi iznos prometa uključenog u tarifu ili paket glasovnog
prometa za nacionalni promet odnosno naplaćuje se odvojeno prema redovnim cijenama utvrđenima
službenim Cjenikom Tele2.
17) Prilikom korištenja prometa Međunarodnog paketa Korisnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu
slanja neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način sukladan
važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu
od zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i
korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu uključujući i pravo diferenciranja
brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.
18) U Međunarodnim paketima nije dozvoljeno koristiti usluge konferencijskog poziva i prosljeđivanje
poziva.
19) Naknada za Međunarodni paket ne ulazi u iznos određen Pravilima Tele2 za osiguranje naplate
odnosno u iznos definiran uslugom Osobni limit potrošnje.
20) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.
21) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.