Uvjeti korištenja obnavljajućih roaming podatkovnih paketa Svijet za Tele2 pretplatnike

Uvjeti korištenja obnavljajućih roaming podatkovnih paketa "Svijet" za Tele2 pretplatnike
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1. Aktivacijom Tele2 roaming podatkovnog paketa obnavljajući roaming paket Svijet 100 MB, obnavljajući roaming
paket Svijet 512 MB ili obnavljajući roaming paket Svijet 1GB Tele2 privatni ili poslovni pretplatnik (u daljnjem
tekstu: Korisnik ili Korisnici) prihvaća ove Uvjete korištenja roaming podatkovnih paketa (u daljnjem tekstu: Uvjeti
korištenja).
2. Korisnici, osim Korisnika Tele2 Mobilnog interneta, mogu aktivirati Roaming podatkovne pakete iz ovih Uvjeta
korištenja.
3. Novčani iznos naknade pojedinog Roaming podatkovnog paketa definiran je službenim Cjenikom Tele2 koji
je dostupan na www.tele2.hr.
4. Specifikacija Roaming podatkovnih paketa:NAZIV PAKETA
Obnavljajući roaming
paket Svijet
100 MB
Obnavljajući roaming
paket Svijet
0,5 GB
Obnavljajući roaming paket
Svijet
1 GB
Mjesečna naknada
paketa
55 kn 200 kn 365 kn
Uključeni MB 100 MB 512 MB 1 GB

Vrijeme važenja
paketa

Do kraja mjeseca u kojem je paket aktiviran. Paket se ponovno aktivira u
sljedećem mjesecu ako ga korisnik ne deaktivira prije početka mjeseca.
Područje koje paketi
pokrivaju
Afganistan, Albanija, Argentina, Armenija, Aruba, Australija, Bangladeš, Bahrain,
Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Brazil, Crna Gora, Čile, El Salvador, Farski Otoci,
Gruzija, Guernsey, Gvineja, Gvajana, Haiti, Hong Kong, Indonezija, Izrael, Japan,
Jersey, Južnoafrička Republika, Južna Koreja, Kambodža, Kanada, Kazakhstan,
Katar, Kina, Kirgistan, Kolumbija, Makedonija, Malezija, Mauricius, Meksiko,
Nigerija, Novi Zeland, Paragvaj, Peru, Portoriko, Rusija, SAD, Saudijska Arabija,
Srbija, Švicarska, Tadžikistan, Tajland, Tajvan, Tunis, Turska, Ujedinjeni Arapski
Emirati, Ukrajina, Urugvaj
AKTIVACIJA S100MB S512MB S1GB
DEAKTIVACIJA STOPS100B STOPS512MB STOPS1GB


5. Ključne riječi za aktivaciju i deaktivaciju paketa šalju se na broj 13992.

6. Vrijeme važenja Roaming podatkovnog paketa odnosi se na vrijeme koje počinje teći od aktivacije Roaming
podatkovnog paketa i traje do kraja kalendarskog mjeseca te se automatski obnavlja slijedeći mjesec. Korisnik
unutar tog vremenskog razdoblja može iskoristiti pripadajuću količinu podatkovnog prometa pojedinog Roaming
podatkovnog paketa.7. Vrijeme unutar kojeg Korisnik mora započeti s korištenjem paketa odnosi se na vrijeme koje počinje teći
aktivacijom Roaming podatkovnog paketa i traje 7 dana. Korisnik unutar tog vremenskog razdoblja treba početi
koristiti pripadajuću količinu podatkovnog prometa pojedinog Roaming podatkovnog paketa.
8. U isto vrijeme moguće je imati aktivirano više različitih Roaming podatkovnih paketa. U isto vrijeme nije moguća
višestruka aktivacija istog paketa. Svi Roaming podatkovni paketi imaju isti prioritet korištenja te će se koristiti
po načelu vremena aktivacije tj. prvo će se koristiti podatkovni promet uključen u Roaming podatkovni paket
kojeg je Korisnik prvog aktivirao i tako redom sve do posljednje aktiviranog Roaming podatkovnog paketa.
9. Naknade i pripadajuća količina podatkovnog prometa pojedinog podatkovnog paketa obračunavat će se
Korisnicima u punom iznosu neovisno o datumu aktivacije. Neiskorištena količina podatkovnog prometa
uključena u iznos naknade Roaming podatkovnog paketa ne može se koristiti protekom vremena unutar kojega
je po aktivaciji Korisnik trebao započeti s korištenjem podatkovnog paketa i/ili vremenom važenja paketa.
10. Bez obzira na dan aktivacije, količina podatkovnog prometa uključena u iznos naknade za korištenje Roaming
podatkovnog paketa se može koristiti do kraja vremena korištenja. Jednom aktivirani Roaming podatkovni paket
ostaje aktiviran dok Korisnik ne iskoristi cjelokupan iznos podatkovnog prometa uključenog u Roaming
podatkovni paket ili do isteka vremena korištenja.
11. Obračunska jedinica za prijenos podataka je definirana službenim cjenikom Tele2. Poruke prema broju 13990
su besplatne kada se šalju iz Hrvatske. Poruke prema brojevima 13990 i 13992 poslane iz roaminga naplaćuju
se sukladno Cjeniku.
12. Nakon što Korisnik iskoristi količinu podatkovnog prometa uključenu u iznos naknade za korištenje Roaming
podatkovnog paketa sukladno ovim Uvjetima korištenja dodatni promet se naplaćuje po redovnim cijenama
utvrđenim službenim Cjenikom Tele2.
13. Naknada za Roaming podatkovni paket nije uključena u minimalnu mjesečnu potrošnju i/ili mjesečnu naknadu
tarife koju Pretplatnik koristi.
14. Naknada za Dodatni podatkovni paket ulazi u iznos određen Pravilima Tele2 za osiguranje naplate odnosno u
iznos definiran uslugom Osobni limit potrošnje. Zbog kašnjenja u obračunu, može se dogoditi da Pretplatnik uspije
aktivirati Dodatni podatkovni paket kojim bi prešao jedan od dva gore navedena iznosa te će u tom slučaju
Pretplatniku naknada za aktivaciju Dodatnog podatkovnog paketa biti naplaćena, a po izvršenom obračunu će se
izvršiti Pravila osiguranja naplate odnosno usluga Osobnog limita potrošnje pri čemu je moguće da će iznos
definiran Pravilima osiguranja naplate odnosno uslugom Osobnog limita biti prekoračen.

15. Korisnik u svakom trenutku može provjeriti stanje preostale količine Roaming podatkovnog prometa
slanjem ključne riječi RMB na broj 13990.
16. Prilikom korištenja Roaming podatkovnog prometa Korisnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja neželjenih
elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način sukladan važećim propisima u Republici
Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici
www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa
internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren
način upoznati korisnika.
17. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati Opći
uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.
18. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem Tele2
web stranice ili na drugi primjeren način.
19. Ovi Uvjeti korištenja su važeći od 11.9.2017. godine te su izmijenjeni 12.7.2019.