Uvjeti korištenja obnavljajućih roaming podatkovnih paketa Svijet Zona A i Zona B za Tele2 pretplatnike


UVJETI KORIŠTENJA OBNAVLJAJUĆIH ROAMING PODATKOVNIH PAKETA SVIJET
ZONA A I ZONA B
ZA TELE2 PRIVATNE I POSLOVNE PRETPLATNIKE
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)1. Aktivacijom Tele2 roaming podatkovnog paketa Obnavljajući roaming paket Svijet zona A 200
MB ili Obnavljajući roaming paket Svijet zona A 1 GB ili Obnavljajući roaming paket Svijet zona
B 100 MB ili Obnavljajući roaming paket Svijet zona B 500 MB Tele2 privatni i poslovni
pretplatnici (u daljnjem tekstu: Korisnik ili Korisnici) prihvaćaju ove Uvjete korištenja roaming
podatkovnih paketa (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).
2. Korisnici, osim Korisnika Tele2 Mobilnog interneta, mogu aktivirati Roaming podatkovne
pakete iz ovih Uvjeta korištenja.
3. Novčani iznos naknade pojedinog Roaming podatkovnog paketa definiran je službenim
Cjenikom Tele2 koji je dostupan na www.tele2.hr.
4. Specifikacija Roaming podatkovnih paketa - u cijenu je uračunat PDV, paket se može
aktivirati u promotivnom razdoblju od 16.07.2019. do 30.11.2019.:


NAZIV PAKETA
Obnavljajući roaming paket Svijet
zona A
200 MB
Obnavljajući roaming paket Svijet
zona A
1 GB
Mjesečna naknada
paketa
75 kn 150 kn
Količina podatkovnog
prometa
200 MB 1 GB
Vrijeme važenja
paketa
Do kraja mjeseca u kojem je paket aktiviran ili do potrošnje paketa
ovisno koja okolnost nastupi ranije.
Paket se ponovno aktivira u sljedećem mjesecu
ako ga korisnik ne deaktivira prije početka mjeseca.
Područje koje
paketi pokrivaju -
Zona A
Albanija, Australija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Gruzija, Hong Kong,
Indonezija, Izrael, Japan, Južna Koreja, Južnoafrička Republika, Kanada, Kina, Kuvajt,
Makedonija, Malezija, Moldavija, Monako, Novi Zeland, Portoriko, Rusija, SAD, Saudijska
Arabija, Singapur, Srbija, Šri Lanka, Švicarska, Tajland, Tajvan, Turska, Ukrajina
AKTIVACIJA S200MBA S1GBA
DEAKTIVACIJA STOPS200MBA STOP1GBANAZIV PAKETA
Obnavljajući roaming paket Svijet
zona B
100 MB
Obnavljajući roaming paket Svijet
zona B
500 MB
Mjesečna naknada
paketa
75 kn 150 kn
Količina podatkovnog
prometa
100 MB 500 MB

Vrijeme važenja
paketa
Do kraja mjeseca u kojem je paket aktiviran ili do potrošnje paketa
ovisno koja okolnost nastupi ranije.
Paket se ponovno aktivira u sljedećem mjesecu
ako ga korisnik ne deaktivira prije početka mjeseca.
Područje koje
paketi pokrivaju -
Zona B
Albanija, Argentina, Armenija, Australija, Azerbajdžan, Bahrein, Bangladeš, Bjelorusija, Bosna
i Hercegovina, Brazil, Crna Gora, Čile, Egipat, Farski Otoci, Filipini, Gruzija, Hong Kong,
Indonezija, Iran, Izrael, Japan, Jordan, Južna Koreja, Južnoafrička Republika, Kambodža,
Kanada, Katar, Kazahstan, Kina, Kirgistan, Kolumbija, Kostarika, Kuvajt, Makao, Makedonija,
Malezija, Maroko, Meksiko, Mianmar (Burma), Moldavija, Monako, Novi Zeland, Panama,
Paragvaj, Peru, Portoriko, Rusija, SAD, Saudijska Arabija, Singapur, Srbija, Šri Lanka,
Švicarska, Tadžikistan, Tajland, Tajvan, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Urugvaj,
Uzbekistan, Zelenoortski Otoci
AKTIVACIJA S100MBB S500MBB
DEAKTIVACIJA STOPS100MBB STOPS500MBB


5. Privatni pretplatnici aktiviraju i deaktiviraju pakete slanjem ključne riječi na broj 13992 ili putem
portala Moj Tele2.
6. Poslovni pretplatnici aktiviraju i deaktiviraju pakete putem svog prodajnog predstavnika, pozivom
službi za poslovne korisnike na broj 095 1000500 ili putem portala Moj Tele2.
7. Aktivacijom obnavljajućeg paketa korisnik dobiva puni iznos Internet prometa i naplaćuje
mu se puni iznos paketa bez obzira na kalendarski datum u mjesecu.
8. Vrijeme važenja Roaming podatkovnog paketa odnosi se na vrijeme koje počinje teći od aktivacije
Roaming podatkovnog paketa i traje do kraja kalendarskog mjeseca te se automatski obnavlja
sljedeći mjesec. Korisnik unutar tog vremenskog razdoblja može iskoristiti pripadajuću količinu
podatkovnog prometa pojedinog Roaming podatkovnog paketa.
9. U isto vrijeme moguće je imati aktivirano više različitih Roaming podatkovnih paketa. U isto
vrijeme nije moguća višestruka aktivacija istog paketa. Svi Roaming podatkovni paketi imaju isti
prioritet korištenja te će se koristiti po načelu vremena aktivacije tj. prvo će se koristiti podatkovni
promet uključen u Roaming podatkovni paket kojeg je Korisnik prvog aktivirao i tako redom sve
do posljednje aktiviranog Roaming podatkovnog paketa.
10. Neiskorištena količina podatkovnog prometa uključena u iznos naknade Roaming podatkovnog
paketa ne može se koristiti protekom vremena važenja paketa.
11. Obračunska jedinica za prijenos podataka je definirana službenim cjenikom Tele2. Poruke
prema brojevima 13990 i 13992 su besplatne kada se šalju iz Hrvatske dok se poslane iz
roaminga naplaćuju sukladno Cjeniku.
12. Nakon što Korisnik iskoristi količinu podatkovnog prometa uključenu u iznos naknade za
korištenje Roaming podatkovnog paketa sukladno ovim Uvjetima korištenja dodatni promet se
naplaćuje po redovnim cijenama utvrđenim službenim Cjenikom Tele2.
13. Naknada za Roaming podatkovni paket nije uključena u minimalnu mjesečnu potrošnju i/ili
mjesečnu naknadu tarife koju Pretplatnik koristi.


14. Naknada za Dodatni podatkovni paket ne ulazi u iznos određen Pravilima Tele2 za osiguranje
naplate odnosno u iznos definiran uslugom Osobni limit potrošnje.
15. Korisnik u svakom trenutku može provjeriti stanje preostale količine Roaming
podatkovnog prometa slanjem ključne riječi RMB na broj 13990.
16. Prilikom korištenja Roaming podatkovnog prometa Korisnik je obvezan poštivati zakonsku
zabranu slanja neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu
na način sukladan važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2
d.o.o. i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2
pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa
internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o
čemu će na primjeren način upoznati korisnika.
17. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga
koje Korisnik koristi.
18. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.
19. Ovi Uvjeti korištenja su važeći od 16.07.2019. godine te su trajni do obavijesti o izmjeni.