Uvjeti korištenja Obveznih podatkovnih paketa: JEDAN GB, JEDAN I POL GB, PET GB, DESET GB, BEZBROJ GB


Uvjeti korištenja Obveznih podatkovnih paketa: JEDAN i POL GB, PET GB, DESET GB, BEZBROJ GB
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Aktivacijom Tele2 obveznog podatkovnog paketa JEDAN I POL GB, PET GB, DESET GB, BEZBROJ
GB (u daljnjem tekstu zajedno: Obvezni podatkovni paketi) Tele2 pretplatnik (u daljnjem tekstu:
Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja obveznih podatkovnih paketa (u daljnjem tekstu: Uvjeti
korištenja).

2. Obvezni podatkovni paketi su dostupni za aktivaciju od 24.04.2017. privatnim i poslovnim
Pretplatnicima uz tarife TOLKO-KOLKO, TOLKO-KOLKO SURF, ČISTO TRISTO, ČISTO TRISTO
SURF, RASPALI, RASPALI SURF, EKIPNA ili BIZNIS EKIPNA kako je definirano uvjetima korištenja
pojedine tarife. Na ostalim tarifama ovi paketi nisu dostupni za aktivaciju.

3. Obvezni podatkovni paket STO MB dostupan je za aktivaciju privatnim i poslovnim Pretplatnicima samo
na tarifi ČISTO TRISTO u kanalu telefonske i izravne prodaje korisnicima.. Obvezni podatkovni paket
STO MB nije dostupan za aktivaciju privatnim i poslovnim Pretplatnicima koji tarifu i Obvezni podatkovni
paket ugovaraju na Tele2 prodajnim mjestima, prodajnim mjestima Tele2 partnera, Tele2 portalu za
korisnike ili Tele2 internetskoj trgovini.
4. Obvezni podatkovni paket BEZBROJ GB dostupan je za aktivaciju samo uz tarifu RASPALI, RASPALI
SURF, EKIPNA ili BIZNIS EKIPNA.

5. Korisnik Obveznog podatkovnog paketa BEZBROJ GB ima na raspolaganju neograničeni mjesečni
promet kod preuzimanja i slanja podataka.

6. Radi osiguravanja optimalnog korisničkog iskustva tijekom korištenja podatkovnog prometa svim
Tele2 korisnicima, Korisniku Obveznog podatkovnog paketa BEZBROJ GB se svakog dana u 00:00
sata dodjeljuje 5GB podatkovnog prometa za preuzimanje i slanje podataka. Ukoliko Korisnik unutar
jednog dana potroši 5GB, nastavlja korištenje podatkovne mreže slanjem ključne riječi NASTAVI na
13880, aktivacijom dodatnog paketa na MOJ TELE2 portalu ili na posebnoj web stranici nakon čega
mu se dodjeljuje dodatnih 2GB podatkovnog prometa bez naknade. Korisnik može aktivirati
neograničeni broj dodatnih 2GB podatkovnog prometa u istom danu, no samo ukoliko je u potpunosti
potrošio prethodno dodijeljenih 2GB podatkovnog prometa.

7. Radi osiguravanja optimalnog korisničkog iskustva tijekom korištenja podatkovnog prometa svim
Tele2 korisnicima, Tele2 može na Tarifama smanjiti brzinu pristupa internetu na maksimalnu brzinu do
1 Mbps kod slanja i preuzimanja podataka. Mjere osiguravanja optimalnog korisničkog iskustva će se
primjenjivati samo u situacijama kada će biti ugrožen integritet Tele2 mreže npr. kada dođe do
značajnog usporenja prosječne brzine Tele2 korisnika u preuzimanju podataka u određenom
vremenskom periodu na određenoj lokaciji. Tele2 zadržava mogućnost smanjenja brzine pristupa
svim korisnicima na spomenutoj lokaciji ili samo određenim korisnicima čiji je doprinos zagušenju
najveći.


8. Novčani iznos mjesečne naknade pojedinog Obveznog podatkovnog paketa kao i uključena količina
podatkovnog prometa definirani su Cjenikom Tele2 usluga.

9. Mjesečna naknada pojedinog Obveznog podatkovnog paketa obračunavat će se korisnicima
proporcionalno broju dana korištenja iste dok će se pripadna količina podatkovnog prometa pojedinog
Obveznog podatkovnog paketa obračunavati u punom iznosu neovisno o datumu aktivacije.

10. Aktivacijom Obveznog podatkovnog paketa iz ovih Uvjeta korištenja Korisniku se neće naplaćivati
Naknada za pristup mreži.

11. Ukoliko postojeći korisnik sredinom mjeseca prelazi sa stare tarife na tarifu s Obveznim podatkovnim
paketom iz ovih Uvjeta korištenja ili mijenja stari Obvezni podatkovni paket s Obveznim podatkovnim
paketom ovih Uvjeta, naknada za pristup mreži se u mjesecu promjene neće naplatiti.

12. Pretplatniku se odabrani Obvezni podatkovni paket aktivira prilikom aktivacije odabrane tarife te je
obavezan uz neku od tarifa odabrati neki od Obveznih podatkovnih paketa. Odabrani Obvezni
podatkovni paket se obnavlja na početku svakog obračunskog razdoblja dok god ga Pretplatnik ne
zamijeni nekim drugim Obveznim podatkovnim paketom i/ili koristi tarifu uz koju je korištenje
Obveznog podatkovnog paketa moguće.

13. Jednom odabrani Obvezni podatkovni paket Pretplatnik može zamijeniti drugim Obveznim
podatkovnim paketom bilo kada tijekom svog korištenja odabrane tarife ili Obveznog podatkovnog
paketa, osim ako Pretplatnik ne sudjeluje u promociji koja ne dozvoljava promjenu Obveznog
podatkovnog paketa.

14. Obvezni podatkovni paket moguće je zamijeniti jednom tijekom kalendarskog mjeseca, zahtjevi za
dodatnim promjenama u istom mjesecu neće moći biti obrađeni. Korisnik može ponovo promijeniti
Obvezni podatkovni paket u sljedećem mjesecu.

15. Ako Pretplatnik ne sudjeluje u promociji koja ne dozvoljava zamjenu Obveznog podatkovnog paketa,
zamjena Obveznog podatkovnog paketa drugim Obveznim podatkovnim paketom se ne naplaćuje bez
obzira je li Pretplatnik potpisao obvezno trajanje ugovora ili ne. Primjerice, Pretplatnik je odabrao tarifu
RASPALI i Obvezni podatkovni paket DESET GB. U bilo kojem trenutku Pretplatnik može zamijeniti
odabrani Obvezni podatkovni paket nekim drugim, a kako je opisano u ovim Uvjetima korištenja. Pri
tome nije obavezan mijenjati i ranije odabranu tarifu, u ovom primjeru, RASPALI.

16. Zamjenu jednog Obveznog podatkovnog paketa drugim moguće je obaviti na prodajnom mjestu,
pozivom Službi za korisnike ili na portalu Moj Tele2. Za poslovnog Pretplatnika zamjenu paketa može
zatražiti ovlaštena osoba na prodajnom mjestu, pozivom Službi za korisnike, na portalu Moj Tele2 ili
kod prodajnog predstavnika.

17. Pretplatnik može predati zahtjev za zamjenu Obveznog podatkovnog paketa drugim bilo kada u
mjesecu. Odabrani Obvezni podatkovni paket Pretplatniku će se aktivirati u roku od 24 sata od
predaje zahtjeva o čemu će korisnik biti obaviješten SMS porukom.

18. Poslovni pretplatnici koji tarifu i Obvezni podatkovni paket ugovaraju u kanalu izravne prodaje
Poslovnim pretplatnicima ne mogu tijekom korištenja tarife i prvotno aktiviranog Obveznog
podatkovnog paketa taj Obvezni podatkovni paket zamijeniti drugim niže vrijednosti osim ako je tako
ugovoreno s prodajnim predstavnikom.

19. Pretplatnici koji se nalaze na TOLKO-KOLKO, ČISTO TRISTO, RASPALI, EKIPNA i BIZNIS EKIPNA
tarifama te iskoriste sav podatkovni promet odabranog Obveznog podatkovnog paketa podatkovni
promet će im, zbog njihove zaštite, biti zaustavljen do isteka obračunskog razdoblja. Po isteku
obračunskog razdoblja Pretplatnik će ponovno moći koristiti podatkovni promet Obveznog
podatkovnog paketa. Ako Pretplatnik do isteka obračunskog razdoblja u kojem je iskoristio sav
podatkovni promet Obveznog podatkovnog paketa ipak želi koristiti podatkovni promet potrebno je
aktivirati neki od dostupnih jednokratnih podatkovnih paketa, a kako je definirano uvjetima korištenja
pojedinog jednokratnog podatkovnog paketa, ili zamijeniti Obvezni podatkovni paket drugim. U tom
slučaju prvobitni Obvezni podatkovni paket će se ugasiti te će korisnik do kraja tog mjeseca te u svim
sljedećim mjesecima (do ponovne zamjene) koristiti novo aktivirani Obvezni podatkovni paket.

Obvezni podatkovni paket moguće je zamijeniti jednom tijekom obračunskog razdoblja (mjeseca),
zahtjevi za dodatnim promjenama u istom obračunskom razdoblju (mjesecu) neće moći biti obrađeni.
Korisnik može ponovo promijeniti Obvezni podatkovni paket u sljedećem obračunskom razdoblju
(mjesecu)..

20. Poslovni korisnik koji ima aktivan Obvezni podatkovni promet na tarifama TOLKO-KOLKO SURF,
ČISTO TRISTO SURF i RASPALI SURF, nakon što iskoristi sav podatkovni promet odabranog
Obveznog podatkovnog paketa promet mu se ograničava na brzinu 64 kbps do isteka obračunskog
razdoblja u kojem se ograničenje dogodilo.

21. U jednom obračunskom razdoblju moguće je imati aktivan samo jedan Obvezni podatkovni paket.

22. Neiskorištena količina podatkovnog prometa uključena u iznos mjesečne naknade Obveznog
podatkovnog paketa ne prenosi se u sljedeće obračunsko razdoblje niti se može iskoristiti za
umanjenje sljedećeg računa.

23. Bez obzira na dan aktivacije, količina podatkovnog prometa uključena u iznos mjesečne naknade
Obveznog podatkovnog paketa korisniku je dostupna u punom iznosu. .

24. Obvezni podatkovni paket Pretplatnik ne može isključiti dok god koristi neku od Tarifa uz koju je
obvezno korištenje nekog od Obveznih podatkovnih paketa iz ovih Uvjeta korištenja.

25. Obračunska jedinica za prijenos podataka je definirana službenim cjenikom Tele2.

26. Naknada za Obvezni podatkovni paket nije uključena u minimalnu mjesečnu potrošnju i/ili mjesečnu
naknadu tarife koju Pretplatnik koristi.

27. Kako ne bi bilo dvojbi, sve pogodnosti ostvarene uz obvezne podatkovne pakete PEDESET MB,
POLA GB, TRI GB, ŠEST GB, DESET GB i PETNAEST GB koji su u prodaji od ožujka 2016. godine
se ne prenose na obvezne podatkovne pakete iz ovih Uvjeta korištenja.

28. Podatkovni promet ostvaren u međunarodnom roamingu nije uključen u iznos mjesečne naknade
Obveznog podatkovnog paketa, nego se naplaćuje odvojeno prema redovnim cijenama utvrđenima
službenim Cjenikom Tele2.

29. Pretplatnik u svakom trenutku može provjeriti potrošnju slanjem ključne riječi STANJE na broj 13880.

30. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način sukladan
važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za
zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti
mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu uključujući i pravo
diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način
upoznati korisnika.

31. Usluge iz ovih Uvjeta korištenja nisu namijenjene za komercijalnu uporabu, preprodaju trećim
stranama, P2P (peer to peer protokoli za dijeljenje podataka), kao M2M rješenje (machine to machine
/ device to device za upload i/ili download) i slično.

32. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Pretplatnik koristi.

33. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.


Uvjeti korištenja se primjenjuju od 24. travnja 2017., a izmijenjeni su 3. svibnja 2017., 1. srpnja 2017., 18.
srpnja 2017. i 21. siječnja 2019. godine.