Uvjeti korištenja opcije za Tele2 korisnike bonova: Podatkovni paket 100 MB - pola cijeneUvjeti korištenja opcije za Tele2 korisnike bonova:
„PODATKOVNI PAKET 100 MB – POLA CIJENE“

1. Aktivacijom opcije „Podatkovni paket 100 MB – pola cijene“ Tele2 korisnik bonova (dalje u tekstu:
Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja opcije „Podatkovni paket 100 MB – pola cijene“ (dalje u tekstu:
Uvjeti korištenja).

2. Opciju „Podatkovni paket 100MB – pola cijene“ (dalje u tekstu: Opcija) mogu aktivirati Korisnici tijekom
promotivnog razdoblja od 17. prosinca do 31. prosinca 2012. godine.

3. Aktivacijom Opcije Korisnik stječe pravo na korištenje podatkovnog paketa od 100 MB. Podatkovni
paket moguće je koristiti isključivo u Republici Hrvatskoj te podatkovni prijenos u inozemstvu nije
uključen u paket.

4. Za korištenje Opcije Korisnik plaća mjesečnu naknadu u iznosu od 5,00 kuna (PDV uključen) koja se
naplaćuje s njegovog Tele2 računa.

5. Opciju mogu aktivirati svi novi i postojeći Tele2 korisnici bonova, osim korisnika tarifnih modela Mobilni
internet, Apsolutno najjeftiniji pozivi, Pričalica (stara), Sedmica i Smart, a koji imaju dovoljno sredstava
na Tele2 računu za podmirenje mjesečne naknade iz točke 4. ovih Uvjeta korištenja, te im trajanje
računa ne ističe tijekom sljedećih trideset (30) dana.

6. Opcija se može koristiti trideset (30) kalendarskih dana od dana aktivacije.

7. Opcija će se Korisniku aktivirati u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 24 sata nakon
slanja aktivacijskog SMS-a.

8. Nakon što Korisnik iskoristi dodijeljeni podatkovni paket iz točke 3. ovih Uvjeta korištenja, a koji je
uključen u iznos mjesečne naknade, preostali podatkovni prijenos će mu se naplaćivati po cijenama
utvrđenim službenim Tele2 cjenikom za tarifni model koji Korisnik koristi.

9. Neiskorišten podatkovni prijenos iz podatkovnog paketa iz točke 3. ovih Uvjeta korištenja poništava se
nakon isteka vremenskog perioda od 30 kalendarskih dana od dana aktivacije.

10. Za aktivaciju Opcije potrebno je poslati SMS poruku sadržaja POLA na broj 855. SMS poruke za
aktivaciju opcije poslane na broj 855 naplaćuju se prema cjeniku tarife koju korisnik trenutno koristi.


11. Korisnik u svakom trenutku može provjeriti količinu preostalog podatkovnog prijenosa (iskazanog u
megabajtima) na *150#. Iz ponuđenog izbornika treba odabrati 1 za OPCIJE te dobiva informaciju o
preostalom broju megabajta iz podatkovnog paketa i trajanju paketa.

12. Korisnik može istodobno imati aktivan samo jedan „Podatkovni paket 100 MB – pola cijene“ po jednom
pretplatničkom broju.

13. Opciju „Podatkovni paket 100 MB – pola cijene“ moguće je kombinirati s drugim ponudama.

14. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.

15. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.