Uvjeti korištenja opcije za Tele2 korisnike bonova: Promotivni podatkovni paket 100 MB


1

Uvjeti korištenja opcije za Tele2 korisnike bonova:
„PROMOTIVNI PODATKOVNI PAKET 100MB“

1. Aktivacijom opcije „Promotivni podatkovni paket 100MB“ Tele2 korisnik bonova
(dalje u tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja opcije „Promotivni
podatkovni paket 100MB“ (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Opciju „Promotivni podatkovni paket 100MB“ (dalje u tekstu: Opcija) mogu
aktivirati Korisnici tijekom promotivnog razdoblja od 20. rujna do 14. listopada
2012. godine, a razdoblje tijekom kojeg mogu koristiti paket traje od 20. rujna do
13. studenog 2012. godine.

3. Aktivacijom Opcije Korisnik stječe pravo na korištenje podatkovnog paketa od
100MB. Podatkovni paket je moguće koristiti isključivo u Republici Hrvatskoj te
podatkovni prijenos u inozemstvu nije uključen u paket.

4. Za korištenje Opcije Korisnik plaća mjesečnu naknadu u iznosu od 5,00 kuna
(PDV uključen) koja se naplaćuje s njegovog Tele2 računa.

5. Opciju mogu aktivirati svi novi i postojeći Tele2 korisnici bonova, osim korisnika
tarifnih modela Mobilni internet, Apsolutno najjeftiniji pozivi i Pričalica, a koji
imaju dovoljno sredstava na Tele2 računu za podmirenje mjesečne naknade iz
točke 4. ovih Uvjeta korištenja, te im trajanje računa ne ističe tijekom sljedećih
trideset (30) dana.

6. Opcija se može koristiti trideset (30) kalendarskih dana od dana aktivacije.

7. Opcija će se Korisniku aktivirati u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku
od 24 sata nakon slanja aktivacijskog SMS-a.

8. Nakon što Korisnik iskoristi dodijeljeni podatkovni paket iz točke 3. ovih Uvjeta
korištenja, a koji je uključen u iznos mjesečne naknade, preostali podatkovni
prijenos će mu se naplaćivati po cijenama utvrđenim službenim Tele2 cjenikom
za tarifni model koji Korisnik koristi.

9. Neiskorišten podatkovni prijenos iz podatkovnog paketa iz točke 3. ovih Uvjeta
korištenja, poništava se nakon isteka vremenskog perioda od 30 kalendarskih
dana od dana aktivacije.
2


10. Za aktivaciju Opcije potrebno je poslati SMS poruku sadržaja PROMO na broj
855. SMS poruke za aktivaciju opcije poslane na broj 855 naplaćuju se prema
cjeniku tarife koju korisnik trenutno koristi.

11. Korisnik u svakom trenutku može provjeriti količinu preostalog podatkovnog
prijenosa (iskazanog u megabajtima) na *150#. Iz ponuđenog izbornika treba
odabrati 1 za OPCIJE te dobiva informaciju o preostalom broju megabajta iz
podatkovnog paketa i trajanju paketa.

12. Korisnik može istodobno imati aktivan samo jedan „Promotivni podatkovni paket
100MB“ po jednom korisničkom broju.

13. Opciju „Promotivni podatkovni paket 100MB“ moguće je kombinirati s drugim
ponudama.

14. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na
odgovarajući će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi
Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

15. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti
pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi
primjeren način.