Uvjeti korištenja paketa Neograničeno u mreži


Uvjeti korištenja su objavljeni: 15.03.2016.
Uvjeti korištenja paketa Neograničeno u mreži
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1) Aktivacijom paketa Neograničeno u mreži (u daljnjem tekstu: Paket) Tele2 pretplatnik (u daljnjem tekstu:
Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja paketa Neograničeno u mreži (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).
2) Paket je dostupan za aktivaciju poslovnim Pretplatnicima koji tarifu i Paket ugovaraju u kanalu direktne
prodaje poslovnim Pretplatnicima. Paket nije dostupan za aktivaciju Pretplatnicima, privatnim ili poslovnim, koji
tarifu i Paket ugovaraju na Tele2 prodajnim mjestima, prodajnim mjestima Tele2 partnera, Tele2 korisničkom
portalu, kanalu telefonske prodaje ili Tele2 internetskoj trgovini.
3) Paket je dostupan uz tarife Tolko - kolko, Tolko - kolko surf, Čisto tristo i Čisto tristo surf.
4) Novčani iznos mjesečne naknade Paketa određen je Cjenikom usluga Tele2. Korisniku se aktivacijom
opcije omogućuju neograničeni pozivi i SMS poruke unutar Tele2 mreže bez trošenja minutnih i SMS jedinica
na Čisto tristo i Čisto tristo Surf tarifama ili ulaska potrošnje u mjesečnu naknadu na Tolko-kolko i Tolko-kolko
Surf tarifama
5) Pretplatniku se odabrani Paket aktivira prilikom aktivacije odabrane tarife. Paket se obnavlja na početku
svakog obračunskog razdoblja.
6) Ukoliko je korisnik na temelju paketa ostvario pogodnost u vidu popusta na uslugu ili proizvod on se ne
može isključiti.
7) Mjesečna naknada obračunavat će se u punom iznosu neovisno o datumu aktivacije.
8) Obračunska jedinica za korištenje minuta je utvrđena Cjenikom usluga Tele2.
9) Pozivi prema ostalim mrežama u Republici Hrvatskoj se Pretplatniku naplaćuju po cijenama utvrđenim
Cjenikom usluga Tele2 za tarifu koji Pretplatnik koristi. Ako tarifa koju Pretplatnik koristi ima utvrđenu naplatu
naknade za uspostavu poziva, ista će se primjenjivati i prilikom potrošnje minuta iz Paketa.
10) Naknada za Paket nije uključena u minimalnu mjesečnu potrošnju i/ili mjesečnu naknadu tarife koju
Pretplatnik koristi.
11) Promet ostvaren u roamingu ili prema međunarodnim brojevima nije uključen u iznos mjesečne naknade
Paketa, nego se naplaćuje odvojeno prema redovnim cijenama utvrđenima Cjenikom usluga Tele2.
12) Pretplatnik u svakom trenutku može provjeriti potrošnju slanjem ključne riječi STANJE na broj 13880.
Poruke prema broju 13880 su besplatne.
Uvjeti korištenja su objavljeni: 15.03.2016.
13) U slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga i/ili u slučaju korištenja usluge
u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili trećih osoba (koje uključuje, ali se ne
ograničava na korištenje Tele2 usluga za neželjene elektroničke komunikacije) i/ili u slučaju sumnje u promet
prema mrežama u kojima se nude usluge koje omogućavaju primatelju poziva dobivanje bonus iznosa na
temelju omjera 90% odlaznog prometa prema takvim mrežama i 10% dolaznog prometa, Tele2 zadržava pravo
po svom izboru Pretplatniku ograničiti korištenje Tele2 usluga ili privremeno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu
ili raskinuti pretplatnički ugovor s trenutnim učinkom i trajno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu.
14) Radi zaštite Tele2 Pretplatnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na 60 minuta nakon
čega se isti automatski prekida.
15) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti korištenja i/ili specifikacije usluga koje
Pretplatnik koristi.
16) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.