Uvjeti korištenja paketa "Ponavljajući paket 100 MB"

Uvjeti korištenja paketa "Ponavljajući paket 100 MB"

1. Aktivacijom podatkovnog paketa 100 MB (u daljnjem tekstu zajedno: Podatkovni paket ili Paket)
Tele2 korisnik bonova (dalje u tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja podatkovnog
paketa 100 MB za Tele2 korisnike bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Paket mogu aktivirati svi Tele2 korisnici bonova, osim korisnika Mobilnog interneta na bonove,
tarifa Smart 30 i Smart 2013 i tarifa u čijim je uvjetima korištenja naznačeno drugačije.

3. Naknade, valjanost paketa, obračunska jedinica i uključeni podatkovni promet definirani su
važećim Tele2 cjenikom.

4. Podatkovni paket 100 MB aktivira se slanjem SMS poruke s ključnom riječi 100MB na kratki broj
13999.

5. Paket vrijedi 30 dana od (re)aktivacije, nakon čega se Paket reaktivira kako je opisano u točkama
6 i 7. ovih Uvjeta.

6. Trajanje Paketa je 30 dana od dana aktivacije Paketa te se neiskorištena količina podatkovnog
prometa uključenog u Paket 30. dan od (re)aktivacije automatski poništava. 30. dan automatski
se aktivira novi Paket i naplaćuje se nova naknada za 30 dana korištenja. Korisniku koji u
trenutku postavljanja zahtjeva za aktivaciju Paketa nema dovoljno sredstava na korisničkom
računu za plaćanje iznosa naknade Paket neće biti aktiviran.

7. Ako korisnik nadoplati račun u roku 45 dana od deaktivacije paketa zbog nedovoljnog stanja na
računu Paket će se automatski reaktivirati.

8. Korisnik može zaustaviti sljedeću automatsku reaktivaciju slanjem ključne riječi STOP100MB
na broj 13999 po isteku 31. dana od inicijalne (prve) aktivacije Paketa.

9. Paket se može aktivirati samo jednom u periodu od 30 dana. Korisnici Paketa nemaju mogućnost
aktivirati paket prije isteka 30. dana.

10. Ukoliko je valjanost novčanog bona manja od valjanosti paketa koji korisnik želi aktivirati,
aktivacijom Paketa valjanost računa se produljuje za vrijeme valjanosti Paketa.

11. Za provjeru stanja i datuma valjanosti Paketa korisnici trebaju poslati poruku sadržaja STANJE
na broj 13880

12. Poruke prema broju 13999 ne naplaćuju se dodatno.

13. Podatkovni promet ostvaren u inozemstvu nije uključen u iznos naknade Paketa, nego se
naplaćuje odvojeno prema redovnim cijenama utvrđenima službenim cjenikom Tele2.

14. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama
Tele2.

15. Paket ostvaruje maksimalnu brzinu prijenosa podataka na 4G mreži u iznosu do 10Mbps u
primanju podataka i do 2,5 Mbps u slanju podataka, a koja traje do potrošnje podatkovnog
prometa iz paketa. Stvarna brzina ovisi o području na kojem se korisnik nalazi, vrsti uređaja koju
koristi i postavkama mobilnog telefona.

16. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga
koje Korisnik koristi.

17. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 14.3.2017.