Uvjeti korištenja paketa Sve mreže


Uvjeti korištenja su objavljeni: 15.03.2016. Uvjeti korištenja paketa Sve mreže
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1) Aktivacijom paketa Sve mreže 50, paketa Sve mreže 100 ili paketa Sve mreže 200 (u daljnjem tekstu:
Paketi) Tele2 pretplatnik (u daljnjem tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja paketa Sve mreže (u
daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).
2) Paketi su dostupni za aktivaciju poslovnim Pretplatnicima koji tarifu i Paket ugovaraju u kanalu izravne
prodaje poslovnim Pretplatnicima. Paket nije dostupan za aktivaciju Pretplatnicima, privatnim ili poslovnim, koji
tarifu i Paket ugovaraju na Tele2 prodajnim mjestima, prodajnim mjestima Tele2 partnera, Tele2 korisničkom
portalu, kanalu telefonske prodaje ili Tele2 internetskoj trgovini.
3) Paket je dostupan uz tarife Tolko - kolko, Tolko- kolko Surf, Čisto tristo i Čisto tristo Surf.
4) Novčani iznos mjesečne naknade pojedinog Paketa kao i uključena količina minuta utvrđeni su
Cjenikom usluga Tele2. Pripadajuća količina minuta razgovora i SMS poruka prema svim pokretnim i
nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj koristi se iz zajednički dodijeljene količine minuta i SMS poruka te
Pretplatnik ima izbor koliko će potrošiti za razgovore, a koliko za SMS poruke. Pri tome vrijedi pravilo da jedna
minuta razgovora odgovara jednoj SMS poruci. Primjerice, ako korisnik od ukupne količine dodijeljenih minuta
odnosno SMS poruka iskoristi 15 minuta i 10 SMS poruka računa se da je iskoristio 25 minuta ili SMS poruka
te se za 25 umanjuje količina raspoloživih minuta odnosno SMS poruka.
5) Pretplatniku se odabrani Paket aktivira prilikom aktivacije odabrane tarife. Paket se obnavlja na početku
svakog obračunskog razdoblja.
6) Ukoliko je korisnik na temelju paketa ostvario pogodnost u vidu popusta na uslugu ili proizvod on se ne
može isključiti.
7) Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu aktivacije, što znači da će
naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Pretplatnik imao uključen Paket s
ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatniku koji je Paket uključio na polovici mjeseca bit će
naplaćena polovica iznosa mjesečne naknade. Svaki naredni puni mjesec Pretplatnik plaća puni iznos mjesečne
naknade.
Ukupna količina minuta razgovora i SMS poruka prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u mjesecu aktivacije
bit će također razmjerna odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Pretplatnik imao uključen Paket s ukupnim
brojem dana u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatnik koji uključio Paket na polovici mjeseca imat će pravo na
polovicu pripadajuće količine minuta razgovora i SMS poruka prema svim mobilnim i fiksnim mrežama. Sljedeći
Uvjeti korištenja su objavljeni: 15.03.2016.
puni mjesec Pretplatnik ima na raspolaganju puni iznos minuta razgovora i SMS poruka prema svim mobilnim i
fiksnim mrežama.
8) Neiskorištena količina minuta i SMS poruka uključena u iznos mjesečne naknade Paketa ne prenosi se
u sljedeće obračunsko razdoblje niti se može iskoristiti za umanjenje sljedećeg računa.
9) Bez obzira na dan aktivacije, količina minuta i SMS poruka uključena u iznos mjesečne naknade za
korištenje Paketa se može koristiti do kraja obračunskog razdoblja u kojem je Paket aktiviran.
10) Obračunska jedinica za korištenje minuta utvrđena je Cjenikom usluga Tele2.
11) Nakon što Pretplatnik iskoristi minute iz Paketa, preostali pozivi će se naplaćivati po cijenama utvrđenim
Cjenikom usluga Tele2 za tarifu koji Pretplatnik koristi. Ako tarifa koju Pretplatnik koristi ima definiranu naplatu
naknade za uspostavu poziva, ista će se primjenjivati i prilikom potrošnje minuta iz Paketa.
12) Naknada za Paket nije uključena u minimalnu mjesečnu potrošnju i/ili mjesečnu naknadu tarife koju
Pretplatnik koristi.
13) Promet ostvaren u roamingu ili prema međunarodnim brojevima nije uključen u iznos mjesečne naknade
Paketa, nego se naplaćuje odvojeno prema redovnim cijenama utvrđenima Cjenikom usluga Tele2.
14) Pretplatnik u svakom trenutku može provjeriti količinu potrošenih minuta slanjem ključne riječi STANJE
na broj 13880. Poruke prema broju 13880 su besplatne.
15) U slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga i/ili u slučaju korištenja usluge
u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili trećih osoba (koje uključuje, ali se ne
ograničava na korištenje Tele2 usluga za neželjene elektroničke komunikacije) i/ili u slučaju sumnje u promet
prema mrežama u kojima se nude usluge koje omogućavaju primatelju poziva dobivanje bonus iznosa na
temelju omjera 90% odlaznog prometa prema takvim mrežama i 10% dolaznog prometa, Tele2 zadržava pravo
po svom izboru Pretplatniku ograničiti korištenje Tele2 usluga ili privremeno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu
ili raskinuti pretplatnički ugovor s trenutnim učinkom i trajno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu. Radi zaštite
Tele2 Pretplatnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na 60 minuta nakon čega se isti
automatski prekida.
16) Paket je moguće kombinirati s drugim promotivnim ponudama.
17) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti korištenja i/ili specifikacije usluga koje
Pretplatnik koristi.
Uvjeti korištenja su objavljeni: 15.03.2016.
18) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.