Uvjeti korištenja paketa za Tele2 korisnike bonova: Podatkovni paket 50MB za 1knUvjeti korištenja paketa za Tele2 korisnike bonova:
„PODATKOVNI PAKET 50MB za 1kn“

1. Aktivacijom paketa „Podatkovni paket 50MB za 1kn“ (dalje u tekstu: Paket) Tele2 korisnik bonova
(dalje u tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja paketa „Podatkovni paket 50MB za 1kn“ (dalje
u tekstu: Uvjeti korištenja).
2. Paket mogu aktivirati Korisnici tijekom promotivnog razdoblja od 05. ožujka do 31. ožujka 2013. godine.
3. Aktivacijom Paketa Korisnik stječe pravo na korištenje podatkovnog paketa od 50MB. Podatkovni paket
je moguće koristiti isključivo u Republici Hrvatskoj te podatkovni prijenos u inozemstvu nije uključen u
paket.
4. Za korištenje Paketa Korisnik plaća mjesečnu naknadu u iznosu od 1,00 kune (PDV uključen) koja se
naplaćuje s njegovog Tele2 računa.
5. Paket mogu aktivirati svi novi i postojeći Tele2 korisnici bonova, osim korisnika tarifnih modela Mobilni
internet, Pričalica (stara), Apsolutno najjeftiniji pozivi, Smart, Smiley i Sedmica, a koji imaju dovoljno
sredstava na Tele2 računu za podmirenje mjesečne naknade iz točke 4. ovih Uvjeta korištenja te im
trajanje računa ne istječe tijekom sljedećih trideset (30) dana.
6. Paket se može koristiti trideset (30) kalendarskih dana od dana aktivacije.
7. Paket će se Korisniku aktivirati u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 24 sata nakon
slanja aktivacijskog SMS-a.
8. Nakon što Korisnik iskoristi dodijeljeni podatkovni paket iz točke 3. ovih Uvjeta korištenja, a koji je
uključen u iznos mjesečne naknade, preostali podatkovni prijenos će mu se naplaćivati po cijenama
utvrđenim službenim Tele2 cjenikom za tarifni model koji Korisnik koristi.
9. Neiskorišten podatkovni prijenos iz podatkovnog paketa iz točke 3. ovih Uvjeta korištenja, poništava se
nakon isteka vremenskog perioda od 30 kalendarskih dana od dana aktivacije.
10. Za aktivaciju Paketa potrebno je poslati SMS poruku sadržaja PAKET1 na kratki broj 855. SMS poruke
za aktivaciju Paketa poslane na broj 855 naplaćuju se prema cjeniku tarife koju korisnik trenutno koristi.
11. Korisnik u svakom trenutku može provjeriti broj preostalog podatkovnog prijenosa (iskazanog u
megabajtima) na *150#. Iz ponuđenog izbornika treba odabrati 1 za OPCIJE te dobiva informaciju o
preostalom broju megabajta iz podatkovnog paketa i trajanju paketa.
12. Korisnik može istodobno imati aktivan samo jedan Paket po jednom pretplatničkom broju.
13. Paket je moguće kombinirati s drugim ponudama.
14. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.
15. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.